תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

GCP ותכנון ניסויים קליניים למתקדמים

יועץ אקדמי ומנהל התכנית: ד"ר רפאל מרילוס
יועצת אקדמית ומרכזת התכנית: גב' הדס גושן, מ"א

 

רקע

ניהול אתי ומדעי של מחקר רפואי בבני אדם בהתאם לסטנדרט הבינלאומי GCP–Good Clinical Practice, דורש הכנה מוקדמת ותכנון קפדני.
תכנון מבנה המחקר, קביעת גודל המדגם, חיבור פרוטוקול בהתאם לדרישות אתיות ורגולטוריות, שימוש בשיטות המחקר המקובלות והצמדות לעקרונות הסטטיסטיים, החל מהתכנון וכלה בעיבוד הנתונים וצורת הדיווח, הם המפתח להפקת התועלת המרבית מן המחקר.
הקורס שלפנינו מיישם הלכה למעשה את כללי ה-GCP, ומקנה מושגי מפתח וכלים לתכנון המחקר, בדגש על ישום ותרגול מעשיים.

 מטרות התכנית

  • תכנון מחקר קליני לפי עקרונות ה-GCP
  • חיבור פרוטוקול מחקרי
  • הכנת תיק המשתתף במחקר (CRF)

אוכלוסיית היעד

רופאים, חוקרים ועובדי מחקר בכירים במרכזי מחקר רפואי בבתי חולים, בתעשייה ובאקדמיה.

תנאי קבלה

סיום קורס GCP בסיסי.

מבנה התכנית

 הרצאות,דיונים ותרגול מעשי בקבוצות קטנות.

מטלות

השתתפות סדירה במפגשים, קריאת חומר תיאורטי והגשת תרגילים.

משך התכנית

יתקיימו 5 מפגשים בחודשים מרץ – אפריל 2016, באוניברסיטת חיפה.
סה"כ 20 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה

משתתף אשר ימלא אחר דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך,

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר הלימוד יתפרסם בסמוך לפתיחת התכנית.