תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

טיפול באמצעות אמנויות ("שנה ג") -ערכת הרשמה תשע"ט

אנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לתכנית הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג') תשע"ט. מצורפת ערכת ההרשמה, אנא קראו את כולה בעיון רב. בהצלחה.

לסטודנטים שנה ב' שלום רב,

מצורפת ערכת ההרשמה לשנה"ל תשע"ט. יש לקרוא בתשומת לב. לערכת ההרשמה לחצו כאן

ע"מ להקל עליכם, עלינו ועל הסביבה, אנו עוברים לחתימה אלקטרונית על התקנון והצהרת התלמיד. לינק לטופס האלקטרוני: https://goo.gl/forms/1pUpLEkIvzKnSzDH2

ניתן לצרף בקישור טופס הרשמה (מלא כולל פרטי אשראי וסרוק). אישור הטופס האלקטרוני מהווה חתימה לכל עניין ודבר.

יש להעביר את טופס ההרשמה + הצהרה חתומה + תקנון חתום. לא יתקבלו הרשמות "חלקיות". לטופס הרשמה לחצו כאן

המעוניינים לשלם בהמחאה, ניתן לשלוח בדואר רשום לכתובת:

היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 3498838