תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

השתלמות למנהלי מוסדות לזקנים

                                                 בשיתוף עם ג'וינט ישראל אשל  

eshel לוגו ארגון

  

יועץ אקדמי: פרופ' ישראל דורון
מנהלת אקדמית: גב' חיה אידלמן, מ"א

 

מטרות התכנית

  • רענון ועדכון בידע תיאורטי ויישומי

  • יצירת מסגרת תמיכה בעלת אופי לימודי ועיוני לעוסקים בנושא

  • יצירת תשתית לפיתוח תכניות השתלמות קבועות למנהלי מוסדות לזקנים

  • יצירת תשתית לפיתוח תכניות וקידום רעיונות חדשניים בתחום הניהול המוסדי

אוכלוסיית יעד

מנהלי מוסדות לזקנים וצוות בכיר בדיור מוגן, בתי חולים גריאטריים, מוסדות לתשושי נפש ובוגרי התכניות להכשרה של מנהלי מוסדות לזקנים מהאוניברסיטאות השונות בארץ.

תכנית הלימודים

ההשתלמות תעסוק בנושאים ייחודיים בתחומי המינהל והגרונטולוגיה בהתבסס על הצרכים בשדה, תוך הצגת חומר חדש ועדכני. הדגש הינו על נושאים בתחומי איכות השרות ואיכות הטיפול במוסדות לזקנים ובשירותים לטיפול ממושך.

מבנה התכנית

יתקיימו 5 מפגשים. בכל אחד מימי ההשתלמות ייעשה שילוב בין הרצאות פרונטליות ועבודה בצוותים ובקבוצות דיון קטנות לניתוח יישומי של הנושא. במידת האפשר תוכן בסוף כל יום השתלמות תכנית להתמודדות עם הסוגיה הנלמדת בשנת הלימודים הנוכחית.

מטלות

השתתפות חובה בכל המפגשים, קריאה והכנת חומר כנדרש.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים (80% נוכחות לפחות) וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ואשל.

שכר לימוד

 יפורסם סמוך לפתיחת שנה"ל תשע"ט

טופס הרשמה ושכר הלימוד

יש לפנות למזכירות היחידה לימודי המשך, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה.
טלפון:  04-8249957 ; פקס: 04-8249873.
אימייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.