תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

בית הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית

 

 

בית הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית , תכנית תלת - שנתית

 

ייעוץ אקדמי : פרופ' אליעזר ויצטום

ניהול אקדמי: פרופ' רבקה יהב

ריכוז אקדמי: ד"ר מריאנה גייטיני

צוות היגוי : פרופ' רבקה יהב, עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית. מרצה בביה"ס לע"ס

ד"ר מריאנה גייטיני, פסיכולוגית קלינית, מומחית

 

רקע

תכנית ההכשרה מבוססת על הקניית מיומנויות מקיפות בפסיכותרפיה, בגישות פסיכודינמיות

קלאסיות ועדכניות, החל מפרויד וממשיכיו, דרך התיאורטיקנים של יחסי האובייקט, פסיכולוגית

העצמי, ועד לגישות ההתייחסותיות. התכנית מיועדת לאנשי מקצוע אשר מעוניינים להתמקצע

בתיאוריה ובפרקטיקה הטיפולית הפסיכודינמית. סגל ההוראה של התכנית שם לו כמטרה להעמיק

את הידע והמיומנויות הטיפוליות של התלמיד, וכן להנחות וללוות את תהליך עיצוב אישיותו

המקצועית. בנוסף להיבטים התיאורטיים המגוונים אשר נלמדים במסגרת התכנית ניתן מקום מרכזי

להדרכה וליווי אישיים וקבוצתיים. מגוון הקורסים והסמינרים הבסיסיים והמתקדמים משקפים את

מגוון הגישות הטיפוליות הקיימות.

התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

 

בית הספר לפסיכותרפיה מוכר על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

הקבלה לאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את  התאמתו לקריטריונים אל מול האיגוד. אין בסיום התוכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד.

  

אוכלוסיית יעד

לתכנית מתקבלים עובדים סוציאליים בעלי תואר שני טיפולי, פסיכיאטרים מומחים ומתמחים,

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, מטפלים באמנויות בוגרי תואר שני. במקרים חריגים יידונו מועמדים

מתחומי טיפול נוספים. מספר המקומות מוגבל.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון אישי. התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי דינמי לפני הלימודים ע"י

מטפל המוכר על ידי צוות התכנית.

תכנית הלימודים

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי א', בין השעות 14:00 - 20:00 .

בתכנית משולבות הרצאות אורח שמתקיימות בימי הלימודים וכן סמינרים מרוכזים בין הסמסטרים,

או בסוף שנת הלימודים.

תכנית הלימודים בכל שנה כוללת :

הרצאות תיאורטיות 112 ש"ש - 4 שעות שבועיות

סמינר קליני 56 ש"ש – 2 שעות שבועיות

הדרכה אישית 32 ש"ש - 1 שעה בשבוע

סמינר מרוכז בין הסמסטרים או בסוף שנת הלימודים

קורסים שנתנו בשנים האחרונות:

 הסיטואציה הטיפולית, גב' אלה וגנר, מ"א

 זרמים עיקריים והתפתחויות בתיאוריה הפסיכואנליטית, גב' אילה הלוי, מ"א

 מצבים מנטליים ראשוניים, ד"ר מריאנה גייטיני

 יסודות החשיבה הקלייניאנית, ד"ר עמית פכלר

 התפתחות רגשית מוקדמת בבריאות וכשליה בתורתו של ד.ו. ויניקוט, גב' רבקה יצחק, מ"א

 הלא מודע או המסתתר בתוך הגלוי שמתרחש בחדר הטיפולים, גב' רחל ברנסקי, מ"א -

 הסיטואציה הטיפולית: בין פרשנות לחוויה, ד"ר ענת צור מהלאל

 העברה והעברה נגדית כפי שבאים לביטוי במפגש הטיפולי ובתיאוריה הפסיכואנליטית, גב'  מרב ירקוני, מ"א

 פרויד והקליניקה, מר אורי הרפז, מ"א

 אבולוציה של אהבה, מר עופר קסטל, מ"א

 מפסיכולוגיית העצמי לגישה האינטרסובייקטיבית, מר שמואל גרזי, מ"א

 סמינר מרוכז: עבודה טיפולית עם הורים מייעוץ דרך הדרכת הורים ועד טיפול פסיכו דינמי בהורות –

 סמינר מרוכז: מתלות לעצמאות ואינטגרציה של האני במפגש הטיפולי

 סמינר מרוכז: אבחנות דינמיות: בין תאוריה לקליניקה

 הדרכה אישית

 סמינר קליני

*ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים.

התנסות בעבודה בפסיכותרפיה

כל תלמיד נדרש לקחת חלק במסגרת טיפולית במשך כל שלשת שנות הלימוד, במהלכן יטפל לפחות

בארבעה מטופלים, עליהם תינתן הדרכה אישית של 32 שעות בשנה.

בהתאם לרקע המקצועי של התלמיד ובהתאם לדרישות הקבלה, חלק מהתלמידים ידרשו להשלים

התנסות במשך שנתיים לפחות במסגרת של בריאות הנפש המוכרת ומאושרת על ידי צוות התכנית.

עבודת גמר

לאחר סיום הלימודים ומילוי כל דרישות התכנית יגיש התלמיד עבודת גמר מקורית מודפסת בשני

עותקים. הגשת העבודה וקבלת ציון "עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר. העבודה תשלב ידע

מהתחום התיאורטי והקליני ותוגש לוועדת עבודות גמר. הוועדה תחזיר עבודה במידה ותגיע למסקנה

כי יש מקום לתיקונים, הבהרות והרחבות.

ייעוץ

לרשות המועמדים והתלמידים עומדת האפשרות להתייעץ עם יועצי הסטודנטים בכל תחום הקשור

ללמידה, החל משלב ההרשמה ועד לסיום הלימודים בתכנית.

הרצאות וימי עיון

בכל שנה מארחת התכנית מרצים אורחים מתחומי הפסיכותרפיה, הפסיכואנליזה ומתחומים משיקים,

במטרה להביא זוויות ראיה נוספות על הנלמד בתכנית.

מרכזת ומתאמת וועדות

ד"ר מריאנה גייטיני

וועדת הוראה

ד"ר מריאנה גייטיני, מר שמואל גרזי, מ"א, פרופ' רבקה יהב, מר אילן מדר, מ"א

וועדת קבלה

ד"ר מריאנה גייטיני, פרופ' רבקה יהב, מר אילן מדר, מ"א

הדרכה וייעוץ סטודנטים

ד"ר מריאנה גייטיני

סגל המרצים והמנחים בתכנית

ד"ר דרור אורן                            גב' לימור חלמיש, מ"א         

גב' מיכל אלמגור, מ"א                 גב' שרית כהן בורשטיין  

גב' ליאת אריאל, מ"א                  ד"ר מירב לוטם

גב' רחל ברנסקי, מ"א                 גב' רחלי לוי, מ"א

ד"ר מריאנה גייטיני                    מר אילן מדר, מ"א

מר שמואל גרזי, מ"א                 גב' מיר ממן, מ"א

ב' איילה הלוי, מ"א                  מר אורי הרפז, מ"א       

גב' רבקה יצחק                       ד"ר שמעון קורניצר

גב' טלי חרובי מגן, מ"א             מר עופר קסטל, מ"א

פרופ' רבקה יהב                     מר אופיר רם, מ"א

ד"ר ענת צור מהלאל                גב' אלה וגנר, מ"א    

 

                                                          

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו

תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה: 300 ש"ח

שכר לימוד: 14,230 ש"ח לשנת הלימודים תשע"ט

עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.