תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

תכנית מודולרית תלת שנתית להכשרת מנחי קבוצות

תכנית מודולרית תלת שנתית להכשרת מנחי קבוצות

 

מנהל אקדמי: מר יוסי פולק, מ"א
מרכזת אקדמית: גב' מירי פלג, מ"א
 
 רקע
התכנית מבוססת על התפיסה כי "אין אדם ללא קבוצה", ומרגע לידתו משתייך כל אדם למגוון קבוצות, אשר איתן מקיים אינטראקציה במרחב שבין ה"אני", הפרטי, ובין האנחנו, הקבוצה. אינטראקציה זו הינה ביטוי לשילוב בין המציאות הפנימית והסביבה החיצונית, וחוויותיו הן פרי הדיאלוג בין מציאויות אלו. הקבוצה מהווה מקום ייחודי בו ניתנת האפשרות לחוות, להתבונן וללמוד על  "הקבוצה כשלם" (ביון), על תהליכים רבי עוצמה שלהם נחשף היחיד, כמו גם ב"היכל של מראות" (פוקס), שם היחיד משתקף ומשקף ויכול ללמוד על עצמו ועל האחרים באופן הדומה למציאות חייו. הכרות ולמידה של אספקטים אלו ואחרים מהווים חלק מרכזי בתהליך ההכשרה לתפקיד של מנחה קבוצות.
הרעיון המרכזי של התכנית המודולרית מבוסס על התפתחות הדרגתית בהקניית ידע פסיכודינמי בהנחיית קבוצות, כך שכל מודולה נסמכת על קודמתה ומקדמת את המשתתף להבנה, למידה ומיומנויות הנחייה יותר מורכבות. המודולה הראשונה מקנה ידע ושפה פסיכודינמית בהנחיית קבוצות ובתוך כך גם חשיפה להנחיית קבוצות ממוקדות מטרה (C.B.T.). המודולה השנייה, כוללת הקניית ידע ותהליכים אינטנסיביים ומתקדמים בגישות ומיומנויות הנחייה, כך שיחד עם המודולה הראשונה משלימים את הלימודים להכשרה פסיכודינמית מעמיקה בהנחיית קבוצות. המודולה השלישית, מקנה חשיפה לידע פסיכואנליטי וגישות טיפוליות ייחודיות, ובכללם גם דגש על אוכלוסייה ממוקדת מטרת התערבות. כל מודולה מהווה שנת לימודים אקדמית אחת, כך שהמשתתפים יכולים לקחת חלק בתכנית בצורה יחסית ובה יוכלו לקבל תעודת סיום בכל שנה.
שלוש המודולות הינן:
תכנית להנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית.
תכנית הכשרה למנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית.
תכנית בהנחיית קבוצות ממוקדת טיפול קבוצתי.
 
 אוכלוסיית יעד
אנשי מקצוע מתחומי העבודה הסוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, בריאות, חינוך, ריפוי בעיסוק, ארגונים, תחומי הטיפול בהבעה ואחרים המעוניינים להעמיק ולהרחיב את השכלתם בתחום הקבוצות.
 
ייחודיות התכנית
תכנית מודולרית, שמאפשרת גמישות והתאמת משך הלימודים בהתאם לצרכי המשתתפים בה. תכנית מנוסה ובעלת מוניטין הפועלת למעלה מ-25 שנה. הכשרה יסודית ועמוקה השמה דגש על התפתחות ולמידה הדרגתית בסביבה מקצועית ותומכת. מרצים ומנחים מנוסים המשלבים נקודות מבט מתחומי הפסיכולוגיה, חברה, ארגון, פילוסופיה ועוד. ליווי אישי ותמיכה במהלך התכנית. לתלמידים מתחום העבודה סוציאלית שלמדו בתכנית זו לפחות שנתיים (תכנית דו שנתית), לימודים אלו יקנו 4 נקודות זכות ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.
 
מטרות התכנית
לימוד והכשרת אנשי מקצוע מתחומים שונים להנחיית קבוצות. הקניית בסיס תיאורטי ומיומנויות הנחיה, התנסות אישית ואימון בתפקיד המנחה. חשיפה לתיאוריות פסיכואנליטיות לשם הבנת התהליכים הקבוצתיים, תוך שילוב גישות הומניסטיות, גישות מתחום ההבעה, התערבות קבוצתית קצרת מועד ועוד. 
 תכנית הלימודים[1][2] :
:
שנה ראשונה- תכנית להנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית
 ממשתתף למנחה- חקירת תהליכים בינאישיים וקבוצתיים- התנסות חווייתית ומפגש עם עקרונות הקבוצה הפסיכודינמית והשפעתה על התפתחות הקבוצה והפרט שמשתתף בה.
תיאוריה בהנחיית קבוצות- הפסיכולוגיה של הקבוצה על בסיס תיאוריות פסיכואנליטיות, קריאה והבנת המפה הקבוצתית, עיון במושגים הקשורים לתפישת הקבוצה "כשלם", ללא-מודע הקבוצתי, למטריצה הקבוצתית, שלבי התפתחות קבוצה, היחיד והקבוצה, תפקיד המנחה ועוד. כל אלו אלו מבוססים על גישות תיאורטיות מרכזיות בהנחיית קבוצות ובהן גישתו של יאלום ("כאן ועכשיו"), גישתו של ביון (תהליכים בקבוצה, השערות בסיסיות, סמכות המנחה ועוד), גישתו של פוקס ("היכל המראות") ותיאוריות אחרות מעולם הפסיכולוגיה הפסיכודינמית.
הכנה לבניית קבוצה- מפגשים ממוקדים בפרקטיקה של הכנת קבוצה לקראת בנית הקבוצה, גיבוש אוכלוסיית המשתתפים, מטרות הקבוצה והנחייתה.
הנחיית קבוצות ממוקדת (( C.B.T. בגישה פסיכודינמית אינטגרטיבית - הכרות עם התיאוריות המאפיינות התערבות ממוקד מטרה ושימוש בידע ובתהליכים קבוצתיים פסיכודינמיים.
הנחיית קבוצה בשדה (סמסטר ב').
פרקטיקום- הדרכה על הנחיית קבוצה בקבוצה קטנה.
זהות ותפקיד המנחה- סדנה מסכמת.
 
שנה שניה- תכנית הכשרה למנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית
 תפקיד וזהות המנחה- התנסות חווייתית שתעסוק בסוגיות של בחירה, משמעות וזהות של מנחה הקבוצה.
מיומנויות הנחייה והנחיית עמיתים- הנחייה עצמית של המשתתפים תוך המשגה והתבוננות על מרכיבי ההתערבויות, בליווי תיאוריה רלבנטית מנחה.
סמינר אינטגרטיבי בהנחיית קבוצות ממוקדת (( C.B.T. בגישה פסיכודינמית (למתקדמים)- העמקה והעשרה של תפיסת הנחית קבוצות ממוקדת מטרה בנושאים כגון: התמודדות עם חרדה ומשברים בחיים, כניסות ויציאות תכופות בקבוצה, התמודדות ממוקדת עם טראומה, תהליכים קצרי מועד ועוד.
הגישה האקזיסטנציאלית להנחיית קבוצות- הכרות עם העבודה בקבוצה תוך התמקדות באינדיבידואל, בדיאלוג אותנטי ובנושאים קיומיים כמו משמעות, מוות, בדידות וחופש, כמרכזיים בעבודה בקבוצה.
"תוכן תהליך"- קורס קצר שיעסוק בהבנה והמשגה של התכנים בקבוצה, באמצעות התהליכים המתרחשים בה. הלמידה בנויה על אינטגרציה ושילוב התכנים בתהליכים הקבוצתיים והפוך, זאת תוך שימוש בחומר תיאורטי רלבנטי.
מהתאוריה אל הפרקטיקה- סדנה מסכמת המאפשרת למשתתף לבחון את יישום הידע שלמד לעולמו המקצועי והאישי בהנחייה.
 
שנה שלישית- תכנית בהנחיית קבוצות ממוקדת טיפול קבוצתי
 התנסות בקבוצה טיפולית אנליטית- המשתתפים ישתתפו בקבוצה טיפולית במסגרת הקורס ובהנחיית מטפל/ת קבוצתי מוסמך.
תיאוריות מתקדמות בטיפול קבוצתי[3]- סמינר תיאורטי אינטגרטיבי שיעסוק בהעמקה במושגים בהנחייה וטיפול קבוצתי, כגון: יחסי העברה, הזדהות השלכתית בקבוצה, כניסות ויציאות בקבוצה ועוד, מותאם לשלב ההתפתחותי בלמידה.
גישות שונות ומתקדמות בהנחיית קבוצות טיפוליות פסיכודינמיות- הכרות וחשיפה תיאורטית ראשונית עם גישות ותהליכים טיפוליים מתחומים שונים המכוונים בין היתר גם לאוכלוסייה ממוקדת מטרה ייעודית:
טיפול קבוצתי בגישה הומניסטית- גישה המדגישה את המימד האנושי של אדם והשימוש בקבוצה כמסייעת לשינוי. טיפול קבוצתי בהפרעות אכילה- הכרות בסיסית עם אפיון ההפרעה ואופן ההתערבות הקבוצתית כסביבה תומכת ומרפאה. טיפול קבוצתי ממוקד טראומה- תהליכים קבוצתיים אופייניים לעיבוד אירועים טראומטיים בחיי המשתתפים בקבוצה. טיפול קבוצתי הבעתי- שימוש בכלים הבעתיים בטיפול קבוצתי (כגון: אמנות, דרמה, ביבליותרפיה ועוד).
הנחיית קבוצה בשדה (סמסטר ב').
פרקטיקום- הדרכה על הנחיית קבוצה בקבוצה קטנה.
פרידה וסיום בטיפול קבוצתי- סדנה מסכמת.
 
 
 תנאי קבלה לתכנית
תואר אקדמי וראיון קבוצתי ו/או אישי. בשנת הלימודים השנייה יתקבלו מועמדים אשר למדו שנה אחת לפחות בתכנית חד שנתית למנחי קבוצות. תלמידים שלמדו שנה ראשונה ו/או שניה בתכנית זו לא יידרשו לראיון קבלה.
 
מבנה התכנית
שנת לימודים אחת במקביל לשנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת חיפה. הלימודים מתקיימים בימי ג', בין השעות 19:30-14:00 מספר המקומות מוגבל.
 
תעודה
תלמיד/ה אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו/ה תעודת סיום. בשנה ראשונה על תכנית להנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית, בשנה שניה על תכנית הכשרה למנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית ובשנה שלישית על תכנית בהנחיית קבוצות ממוקדת טיפול קבוצתי. התעודה תוענק מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
 דמי הרשמה
300 ₪
 
שכר לימוד
12,780 ₪ לשנת הלימודים תש"פ
 
פרטים והרשמה
טלפון: 04-8240801 ;
מייל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתר: http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/groupcontinuingprogram
טופס הרשמה: http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/continuing/300.pdf
 
 
[1] תכנית הלימודים בכל המודולות נתונה לשינויים בהתאם לצרכים שיעלו.
[2] מטלות יפורטו במהלך הלימודים.
[3] לכל גישה יוקדשו 3 שעות ביום לימודים במהלך חצי סמסטר. 

יצירת קשר