תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

shiluv

 
 
  

התמקדות ככלי טיפולי (F.O.T )*

FOCUSING ORIENTED THERAPY

תכנית דו שנתית, קמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון

שנה"ל תשע"ח  2018-2017

 

מרכז אקדמי:  גב' יפעת אקשטיין

מורים: גב' יפעת אקשטיין, מ"א; גב' ענת מירון; מר בועז שביט, מ"א.

 

"קיים סוג של מודעות גופנית המשפיעה עמוקות על חיינו... אם תשכיל לגשת אליה בצורה נכונה התחושה תשתנה...ואז גם אתה משתנה ומכאן גם חייך." יוג'ין ג'נדלין

רקע

בעשורים האחרונים מיושמת ההתמקדות בתחומי הפסיכותרפיה ככלי טיפולי. התמה המרכזית המובילה בפסיכותרפיה מוכוונת התמקדות (Focusing Oriented Therapy – F.O.T) היא, כי כל הליך טיפולי, עשוי להיות יעיל יותר, אם הוא ממוקד ב"כאן ועכשיו" של המטופל, בחוויה המיידית המעוגנת בגוף, ובקשר עם המטפל.

התמקדות היא דרך ליצירת קשר בין האדם לבין התחושות והתהליכים הפנימיים שבו, ע"י פיתוח קשב לחוויה הגופנית (felt sense). קשב מיוחד זה, המתפתח עם מיומנות נוכחות (presence

מוביל לתהליך טבעי של צמיחה והתפתחות. כשאנו מקשיבים לגוף בדרך מיוחדת זו אנו משאירים מאחורינו את המוכר, הברור והידוע ומאפשרים לידיעה חדשה, בלתי אמצעית, להגיע אלינו. ידיעה זו מרפאת מצבים שהיו "תקועים" עד כה ומשחררת בעדינות תהליכים שנדמו כחסרי מוצא.

התכנית שלפניך, פותחת אפשרויות להטמעת ההתמקדות בתהליכי טיפול, באופן ששומר על פרספקטיבה רחבה של התהליך הטיפולי כולו, הבנה עמוקה של מערכת היחסים הטיפולית, תוך התפתחות התהליך האורגני לכיוון של שינוי וצמיחה.

התכנית מארחת מורים מקצועיים מחו"ל שנוטלים חלק במהלך ההכשרה.

*התכנית פסיכותרפיה מוכוונת התמקדות הינה חלק מבית הספר לפסיכותרפיה משלבת גוף נפש ורוח - מפגש מזרח ומערב. ניתן ללמוד את התוכנית כיחידה בפני עצמה או כחלק מלימודי התוכנית התלת-שנתית. בוגרי התכנית שעומדים בקריטריונים של בית הספר לפסיכותרפיה שירצו להשלים לימודיהם המלאים בפסיכותרפיה יוכלו לעשות זאת.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

התוכנית מוכרת לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים.

 מטרות התכנית בשנה א'

  • לימוד גישת ההתמקדות, דרכי העבודה ומושגיה המרכזיים, והקניית היכולת להתמקד ולמקד בפועל.
  • לפתח את הידע והיכולת של מטפלים ליישם את ההתמקדות בתהליך הטיפולי.
  • להעמיק ולהרחיב את העבודה עם התמקדות לערוצים שונים של ביטוי וחוויה.
  • לפתח את היכולת של המטפל להיעזר בהתמקדות להדרכה פנימית.

 מטרות התכנית בשנה ב'

  • להפגיש את התלמידים עם העקרונות של מערכת היחסים הטיפולית, המתאימים לטיפול מוכוון התמקדות, הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית-חווייתית, בהקשר הרחב של פסיכותרפיה הממוקדת באדם
  • מפגש עם השאלות ודרכי הפתרון הקשורות לשילוב מעשי של התמקדות בתוך תהליך פסיכותרפויטי שלם
  • פיתוח יכולת מודעות אישית לאופן שבו חווה המטפל את הקשר, ופיתוח היכולת להשתמש במידע הזה במהלך הטיפול- הדרכה פנימית

 אוכלוסיית יעד

פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה, רופאים, יועצים חינוכיים, מרפאים בעיסוק, עובדי סיעוד ואנשי טיפול וסיוע, המעוניינים להרחיב את דרכי ההתערבות שלהם. קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

תכנית הלימודים

המפגשים יכללו רקע תיאורטי ולמידה חווייתית. המשתתפים יתבקשו לעבוד בשותפויות התמקדות בתקופה שבין הפגישות (מפגש ישיר או טלפוני). כל שנה תכיל שעות לימוד והתנסות, יחידת פרקטיקום (הדרכה בקבוצה קטנה) ורטריט התמקדות בן יומיים.

דרישות הקורס

נוכחות, התנסות בקורס וקריאת החומר הביבליוגרפי.

התנסות ואימון בקבוצות קטנות בין מפגשי הלמידה.

השתתפות בסדנה אחת לפחות של מורים מחו"ל, במהלך השנתיים.

הממשיכים להסמכה ידרשו לשנת אסיסטנטיות ופרקטיקום בוגרים בן 56 שעות לימוד אקדמיות.

שיטת הלימוד

המפגשים בקורס משלבים התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון, לימוד תיאורטי וקריאת מאמרים, תרגול אישי ותרגול עמיתים.

מבנה ומשך התכנית

שנה א'

20 מפגשים שבועיים: 

התמקדות בסיס ופרקטיקום: 104 שעות לימוד אקדמיות,  הגב' ענת מירון

יום ב'  15:30-19:30 (ייתכנו שינויים בשעות).

רטריט התמקדות - סדנה מתמשכת  16 שעות לימוד אקדמיות.  מר בועז שביט והגב' ענת מירון

יום ה' 14:30-20:30 ; יום ו'  8:30-14:30

תאריך ריטריט התמקדות: 22-23.2.18

סה"כ  120 שעות לימוד אקדמיות

תאריך פתיחה: 13.11.17

שנה ב'

20 מפגשים שבועיים: 

התמקדות והקשרה לתהליכים טיפוליים: 50 שעות לימוד אקדמיות. מר בועז שביט

יום ו  8:30-13:30

התמקדות וטראומה, התמקדות אינטראקטיבית ופרקטיקום: 54 שעות לימוד אקדמיות.  הגב' יפעת אקשטיין

7 שעורים ראשונים בימי ו' 2.11.16 09:00-13:00

יום ב'    16:00-20:00(ייתכנו שינויים בשעות).

רטריט התמקדות - סדנה מתמשכת  תאריך ריטריט התמקדות: 22-23.2.18

יום ה' 14:30-20:30 ; יום ו'  8:30-14:30

סה"כ  120 שעות לימוד אקדמיות

דמי הרשמה  300 ₪ (אינם מוחזרים)

שכר לימוד  5800 ₪ לשנה"ל תשע"ח

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

* התעודה F.O.T. (Focusing Oriented Therapist). מטעם המכון הבין-לאומי להתמקדות מתייחסת למי שעוסק בפסיכותרפיה ומבקש לשלב את ההתמקדות בתוכה.

לומדים שאינם מטפלים, שיסיימו את התכנית כולה יקבלו תעודה של F.P (Focusing Professionals)   מטעם המכון הבין-לאומי להתמקדות בניו יורק.

קבלת התעודה מותנית בתשלום של 250 $ למכון להתמקדות בניו יורק.

 לפרטים והרשמה:

אתר מרכז שילוב:www.shiluv-bodymind.co.il

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.