תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

תכנית המשך לבוגרי קורס מדריכים בעבודה סוציאלית ("הדרכה על הדרכה")

יועץ אקדמי: פרופ' אמנון לזר, עובד סוציאלי

מנהלת התכנית: ד"ר נאוה ארקין, עובדת סוציאלית

מרצה: גב' מרים בריל, עובדת סוציאלית 

מטרת התכנית

הכשרה מתקדמת של מדריכים  עובדים סוציאליים לתהליכי הדרכה מורכבים של סטודנטים בלימודי שדה: הקניית ידע חדשני, מיומנויות וכלים בתחום ההדרכה, העמקת ידע בסוגיות ספציפיות בהדרכת הסטודנטים. 

אוכלוסיית יעד

מדריכים שסיימו קורס מדריכים מתחילים וממשיכים.

תנאי קבלה

יתקבלו לתכנית מדריכי סטודנטים עובדים סוציאליים, אשר סיימו  קורס מדריכים מתחילים וממשיכים והתחייבו להדריך סטודנטים. 

תכנית הלימודים

תיאוריות ומחקרים חדשים בהדרכה

סוגיות בהדרכה

מיומנויות מתקדמות בהדרכה 

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו אחת לשלושה שבועות, ביום ב', בין השעות 13-16.00, סה"כ 40 שעות לימוד אקדמיות. 

מטלות

המשתתפים יידרשו לקרוא חומר ביבליוגראפי, ולהביא חומר מעבודתם בשדה לקבוצות הדיון וההדרכה. 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך והיחידה ללימודי שדה, בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 דמי הרשמה:

300 ₪

 שכר לימוד

עלות התכנית עבור כל משתתף הינה 1,380 ₪, ולאחר סבסוד של 50% ע"י בית הספר לעבודה סוציאלית ישלם כל משתתף 700 ₪ בלבד.