תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

הובלת יזמות עסקית לאוכלוסיות במצוקה

 

הובלת יזמות עסקית לאוכלוסיות במצוקה

תכנית לעובדים סוציאליים בקהילה

רקע

אחד התפקידים של מקצוע העבודה הסוציאלית הוא לקשר בין אוכלוסיות במצוקה לבין משאבים. לשם כך העובדים הסוציאליים פועלים במישורים שונים, כגון פיתוח מודעות של לקוחות לזכויותיהם או הנעה של אוכלוסיות להשתלבות במקומות עבודה.

מטרת התכנית

הקורס המוצע פותח צוהר חדש: הוא מיועד להכשיר עובדים סוציאליים כמובילי קבוצות או יחידים מאוכלוסיות מצוקה בפיתוח יזמות עסקית והקמת עסקים למטרות רווח.

פיתוח יזמות עסקית של אוכלוסיות במצוקה הינו חלק מתפיסה של יזמות עסקית חברתית, המכוונת ליוזמה והקמה של ארגונים והתאגדויות, שמטרתן להתמודד עם בעיות כלכליות וחברתיות.

כנקודת מוצא להכשרת העובדים כמובילי קבוצות ויחידים ליזמות, העובד הסוציאלי יחווה בעצמו את תהליך היזמות, יכיר מקרוב את האופן בו מוקמים עסקים למטרות רווח ועסקים חברתיים וירכוש ידע ומיומנויות להוביל את הלקוחות בתהליך זה.

תכנית הלימודים

 רכישת ידע וחשיפה לסוגיות שונות של יזמות עסקית, כגון שלבים שונים  בפיתוח תכנית עסקית וניהול עסקי

 הקניית דרכים לשילוב ידע ומיומנויות בתחום העבודה הסוציאלית בתהליך העבודה על פיתוח יזמויות עסקיות עם לקוחותיהם

 פיתוח דגם להובלת אוכלוסיות שונות לפיתוח תכנית עסקית

חלק יישומי: הובלת לקוח/ות בתהליך פיתוח עסק והצגת התהליך בכיתה

אוכלוסיית היעד

עובדים סוציאליים ורכזים אשר עוסקים בפיתוח פרויקטים לתעסוקה ועובדים עם אוכלוסיות בהדרה ואנשים בעלי צרכים מיוחדים.

מבנה הלימודים

יתקיימו 14 מפגשים (4 שעות אקדמיות למפגש): סה"כ 56 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה

משתתף אשר ימלא אחר דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה ליחיד

100 ₪

שכר לימוד ליחיד

5,400 ₪

עלות התכנית במלואה במוסד המבקש לרכוש את התכנית: 55,000 ₪

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים ובתאריכי המפגשים