shiluv

הפחתת לחצים ורגשות קשים

 מנחה: גב' מיכל כהן, מ"א

רקע
קורס אינטגרטיבי זה, מניח את היסודות התיאורטיים והמעשיים לקשר שבין תרגול מיינדפולנס וויסות.
גישות גל שלישי כגון DBT, ACT, וסכימה תרפיה, כמו גם הפסיכולוגיה הבודהיסטית, רואות בנושא הוויסות מרכיב מרכזי בעבודה טיפולית.
 
החלק הראשון, תיאורטי ופרקטי, יוקדש ללימוד נושא הוויסות כתופעה מרכזית במגוון הפרעות ומצבים רגשיים.
הקורס יאפשר היכרות מעמיקה עם הדרכים לעבודה עם וויסות ברמה הרגשית והפיזיולוגית.
נבחן את הדרך בה בעיות וויסות באות לידי ביטוי בהפרעות שונות והדרך הייחודית לעבוד עם נושא זה בהתייחס להפרעות אלו.

הקורס יכלול רקע תיאורטי יחד עם אפליקציה קלינית וטכניקות ספציפיות לעבודה עם מטופלים.

לאחר שיונחו היסודות לויסות, נעבור לחלק השני בקורס. נלמד ונתרגל את נושא המיינדפולנס בתוך הפרוטוקול הנפוץ ביותר: MBSR – מיינדפולנס להפחתת לחצים.

אימון במודעות קשובה (מיינדפולנס) רוכש לעצמו בשנים האחרונות מקום של כבוד בארגז הכלים של המטפל.
מקורותיו של אימון זה נעוצים בבודהיזם המוקדם: הפרקטיקה המדיטטיבית,  הפילוסופיה והאתיקה.
כלי טיפולי –חינוכי אשר זוכה לתיקוף מחקרי מקיף בשנים האחרונות. מחקרים מוכיחים כי אימון שיטתי ומובנה במיינדפולנס
בעזרת פרוטוקול MBSR הביא להפחתת לחצים, שיפור בויסות רגשי, במקרים של חרדה ודיכאון,  ולירידה ברמת מתח ושחיקה.
הקורס יבחן לעומק את המקורות הבודהיסטיים של התרגול, לצד פרוטוקולים מבוססי ראיות Evidence-Based,  
המקובלים במסגרת טיפול CBT  שעושים שימוש בטכניקות של מיינדפולנס.
תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 
מטרות הקורס
  • ללמד הלכה למעשה ולפתח מיומנות מיינדפולנס באמצעות תירגול, זאת בהתאם לפרוטוקול MBSR/MBCT.
  • להציג את המרכיב התיאורטי הקליני הקושר מיינדפולנס לטיפול בהפחתת לחצים לאור הבסיס הבודהיסטי ותיאוריות cbt.
  • להתנסות בהצגת ארועי חיים והתערבות "כאן ועכשיו" בכלים שנלמדו בקורס.
 
אוכלוסיית היעד
מטפלים ואנשי מקצוע כגון: פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, עובדי שיקום ורווחה, יועצים חינוכיים, מגשרים ומאמנים אישיים, מורים ואנשי חינוך.
 
תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך,
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
מבנה הקורס
יתקיימו 13 מפגשים בימי ב' בין השעות 08:30-13:30, החל מתאריך 25.11.19.
סה"כ 87 שעות לימוד אקדמיות.
 
דמי הרשמה
300 ₪ שאינם מוחזרים.
 
שכר לימוד
3,700 ₪
 

לפרטים ולהרשמה

מרכז שילוב  www.shiluv-bodymind.co.il    

טלפון: 04-9931110

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.