shiluv malle 

 

בית הספר לפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס

היחידה לפסיכולוגיה בודהיסטית 

ACT – תרפיית קבלה ומחוייבות

מנחה: גב' מיכל כהן, מ"א

 

רקע

תרפיית קבלת ומחויבות הינה גישה מרכזית ב"גל השלישי" של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית התנהגותית. גל זה עוסק בהתבוננות-על (מטה קוגניציה) במחשבות ורגשות, ופיתוח עמדה של קבלה וחמלה כלפי מה שיש. מקורות ההשראה של הגל השלישי נעוצים במסורות המזרחיות, ובעיקר הזן בודהיזם.

הפילוסופיה והפרקטיקה הבודהיסטית הן הבסיס לראיה המקובלת בACT  לפיה סבל הינו חלק מן החוויה האנושית, ואיננו מחלה או תקלה שיש למגר באמצעות טיפול. מתוך קבלה עמוקה של אמת הסבל מן התפיסה הבודהיסטית מתווה הACT  את חשיבות הפעולה המחויבת לערכים ומטרות, ואשר איננה מותנית בסיום הסבל.

תיאורית הקבלה והמחויבות  מבוססת על הרעיון שנוקשות פסיכולוגית היא גורם מרכזי ומשמר לצורות רבות של סבל פסיכולוגי ובכללן דיכאון, חרדה, הפרעות דחף (OCD) התמכרויות ועוד. גמישות פסיכולוגית, כזו המתפתחת בעזרת מיומנויות קשב (מיינדפולנס) מאפשרת לאנשים לחיות חיים מלאי משמעות והשראה.

גמישות פסיכולוגית מושגת על ידי שישה תהליכי מפתח: הפרדה קוגנטיבית, קבלה, קשיבות להווה (מיינדפולנס), אימוץ פרספקטיבה רחבה, ערכים ופעולה מחויבת.

 

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך.

 

מטרות התכנית

תרגול והעמקה במיומנויות מיינדפולנס

הקניית ידע בנושא CBT  בגל השלישי

חשיפה והתנסות בכלים הנהוגים בACT

 

אוכלוסיית יעד

מטפלים ואנשי מקצוע – להעתיק מהפחתת לחצים

 

מבנה ומשך התכנית

יתקיימו 6 מפגשיםבימי ו' בין השעות 08:00 - 11:30 החל מתאריך  2027.3.20

סה"כ 28 שעות לימוד אקדמיות

 

שיטת הלימוד

הרצאות לצד תרגול אישי, בין- אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית ולמפגש תהליכי וחוויתי עם התכנים הנלמדים . קריאת טקסטים נבחרים.

 

דרישות התכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים

קריאת חומרי הלימוד, תרגול מדיטציה והשתתפות נוכחת במפגשים.

 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 

שכר לימוד: 2200 ₪

 

דמי הרשמה: 200 ₪

 

לפרטים והרשמה:

אתר מרכז שילוב:www.shiluv-bodymind.co.il

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.