carmiel

         

 

                   עבודה טיפולית עם ילדים בטיפול משפחתי 

בהנחיית גב' סטייסי שוורצגלס , עו"ס, מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול משפחתי.

התכנית עונה על הדרישות לפי הקריטריונים של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

 
מבנה הלימודים
חמישה מפגשים, סה"כ 28 שעות אקדמיות.
התכנית תקיים בימי שלישי בין השעות 16:00 – 20:30 במרכז לטיפול במשפחה, במנהל לשירותים חברתיים,כרמיאל
הקורסים יתקיימו במרכז לטיפול במשפחה, במנהל לשירותים חברתיים, כרמיאל.
 
מטרות התכנית
הכרת טכניקות וכלים לעבודה עם ילדים בחדר הטיפולים במפגשים משפחתיים.
פיתוח מיומנויות שימושיות בטיפול משפחתי, כולל השימוש במשחקים וכלים יצירתיים בשלבים של ההכרות, ההערכה והטיפול.
פיתוח מיומנויות לעבודה טיפולית יצירתית במגוון מצבים ובעיות משפחתיות.
 
דרכי ההוראה
דיונים, הדגמות, הבאת דילמות ע"י המשתתפים והתנסויות חוויתיות בכלים שונים.
 
אוכלוסיית יעד
מתמחים וסטודנטים לטיפול משפחתי.
 
אישור
המשתתפים יקבלו אישור מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,
אוניברסיטת חיפה והמרכז לטיפול במשפחה, במנהל לשירותים חברתיים, כרמיאל.
 
עלות התכנית
1200 ₪
 

לפרטים ולהרשמה 

עדי מעייני, מ"א, טלפון: 04-9088123

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.