כלים של הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליזם לשימוש בהתערבויות טיפוליות

תכנית ’זומית‘ לבעלות ולבעלי מקצועות טיפוליים

שנה״ל תשפ“א

 ניהול אקדמי: ד״ר סוניה פאו

ועדה מייעצת: גב׳ מרים בן עוז, מ“א

צוות המרצים: ד“ר ליאורה בר-טור, גב' יפעת מזרחי, מ"א, ד"ר סוניה פאו, פרופ‘ יובל פלגי, ד“ר דידה קימור, ד“ר פנינית רוסו-נצר, ד“ר נעמה שפיצר.

 

רקע

השימוש בתפיסות הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליסטית יכול לחזק לתהליכים טיפוליים ולתת מענה למטפלות ומטפלים מעולמות טיפול שונים שמבקשים לשלב כלים של תפיסות אלה.

מטרת התכנית

הקניית כלים להתערבויות טיפוליות מעולם הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליזם

נושאים מרכזיים

 • תיאוריות וכלים בלוגותרפיה
 • צמיחה לאחר משבר
 • תיאוריות וכלים באקזיסטנציאליזם
 • בדידות וסולנות
 • תיאוריות וכלים במיינדפולנס
 • יחסי מטפל/ת-מטופל/ת
 • שמירה על משמעות בחיים בהתמודדות עם שינויים

אוכלוסיית יעד

בעלי תואר שני במקצוע טיפולי (במקרים מיוחדים בעלות ובעלי תואר ראשון טיפולי עם ותק מעל 10 שנים).

מסגרת הלימודים

יתקיימו 12 מפגשים, אחת לשבוע בזום בימי ג׳ בין השעות, 22:30-19:00, החל מתאריך 3.11.2020.

סה״כ 50 שעות לימוד אקדמיות.

*התכנית תחשב ללומדות/ים כמודולה  אחת מתוך 12 בתכנית פסיכותרפיה אינטגרטיבית במידה ותיפתח.

דרישות התכנית

 •  נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים.
 • השתתפות פעילה בכיתה.
 • קריאה.
 • הצגת מקרים מהשטח.

תעודה

תלמיד/ה אשר ת/ישתתף באופן סדיר בלימודים ות/ימלא אחר הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה לרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה

180 ש"ח 

 

שכר לימוד

2,980 - 180 = 2800 עד 30 בספטמבר

3,190 ₪ החל מ- 1 באוקטובר

 למידע נוסף ולהרשמה: ד״ר סוניה פאו, 054-6650714, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.