כלים של הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליזם לשימוש בהתערבויות טיפוליות בהתמודדות עם אובדנים

 תכנית מקוונת ב-ZOOM לבעלות ולבעלי מקצועות טיפוליים

שנה״ל תשפ“א
 

ועדה מייעצת: גב׳ מרים בן עוז, מ“א

צוות המרצים: דר ליאורה בר-טורד"ר סוניה פאו, פרופיובל פלגי, דר דידה קימור, דר שושי קיסרי, דר נעמה שפיצר

רקע
השימוש בתפיסות הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליסטית יכול לחזק לתהליכים טיפוליים ולתת מענה למטפלות ומטפלים מעולמות טיפול שונים שמבקשים לשלב כלים של תפיסות אלה.
תפיסות אלה והכלים שנובעים מהן שימושיות במיוחד בהתמודדות עם אובדן או לקראת סוף החיים.
 
מטרת התכנית
הקניית כלים להתערבויות טיפוליות מעולם הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליזם בהתמודדות עם אובדנים.
 
נושאים מרכזיים
*   תיאוריות וכלים בלוגותרפיה בהקשר של סוף חיים
*   תיאוריות וכלים באקזיסטנציאליזם בהקשר של סוף חיים
*   תיאוריות וכלים במיינדפולנס בהקשר של סוף חיים
*   דיגניטי תרפי בסוף החיים
*   כלים בלוגותרפיה בהתמודדות עם אובדנים
*   כלים באקזיסטנציאליזם בהתמודדות עם אובדנים
*   כלים במיינדפולנס בהתמודדות עם אובדנים
 
אוכלוסיית יעד
בעלות ובעלי תואר שני במקצוע טיפולי (במקרים מיוחדים בעלות ובעלי תואר ראשון טיפולי עם ותק מעל 10 שנים).
 
מסגרת הלימודים *
יתקיימו 9 מפגשים, אחת לשבוע בזום בימי ג׳ בין השעות, 19:00 - 22:15, החל מתאריך 2.3.2021.  
סה״כ 36 שעות לימוד אקדמיות.
 
דרישות התכנית
נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים השתתפות פעילה בכיתהקריאה הצגת מקרים מהשטח.
 
תעודה
תלמיד/ה אשר ת/ישתתף באופן סדיר בלימודים ות/ימלא אחר הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך,
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
דמי הרשמה
180 ₪
 
שכר לימוד
1,970 ₪ עד 31 בינואר 2021
2,290 ₪ החל מ- 1 בפברואר 2021
 
הערות
* פתיחת הקורס מותנית במס‘ הנרשמים המשלמים.
* התכנית תחשב ללומדות/ים כמודולה אחת מתוך המודולות בתכנית פסיכותרפיה אינטגרטיבית במידה ותיפתח.
 

למידע נוסף ולהרשמה

ד״ר סוניה פאו, 054-6650714

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

לימודי לוגותרפיה, לוגותרפיה