shiluv

 
 

  

                                             התמקדות ככלי טיפולי (F.O.T )*

FOCUSING ORIENTED THERAPY

תכנית בסיס שנתית (מסלול ללא הסמכה) ותכנית דו שנתית (מסלול הסמכה)

קמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון

מרכז אקדמי:  גב' יפעת אקשטיין

מורים: גב' יפעת אקשטיין, מ"א; גב' ענת מירון; מר בועז שביט, מ"א.

רקע
בעשורים האחרונים מיושמת ההתמקדות בתחומי הפסיכותרפיה ככלי טיפולי. התמה המרכזית המובילה בפסיכותרפיה מוכוונת התמקדות (Focusing Oriented Therapy – F.O.T) היא, כי כל הליך טיפולי, עשוי להיות יעיל יותר, אם הוא ממוקד ב"כאן ועכשיו" של המטופל, בחוויה המיידית המעוגנת בגוף, ובקשר עם המטפל.

התמקדות היא דרך ליצירת קשר בין האדם לבין התחושות והתהליכים הפנימיים שבו, ע"י פיתוח קשב לחוויה הגופנית (felt sense). קשב מיוחד זה, המתפתח עם מיומנות נוכחות (presence), מוביל לתהליך טבעי של צמיחה והתפתחות. כשאנו מקשיבים לגוף בדרך מיוחדת זו אנו משאירים מאחורינו את המוכר, הברור והידוע ומאפשרים לידיעה חדשה, בלתי אמצעית, להגיע אלינו. ידיעה זו מרפאת מצבים שהיו "תקועים" עד כה ומשחררת בעדינות תהליכים שנדמו כחסרי מוצא.

התכנית שלפניך, פותחת אפשרויות להטמעת ההתמקדות בתהליכי טיפול, באופן ששומר על פרספקטיבה רחבה של התהליך הטיפולי כולו, הבנה עמוקה של מערכת היחסים הטיפולית, תוך התפתחות התהליך האורגני לכיוון של שינוי וצמיחה.

לפניך שני מסלולי לימוד: 1. מסלול שנתי ללא הסמכה.

                                  2. מסלול דו שנתי להסמכה.

*התכנית פסיכותרפיה מוכוונת התמקדות הינה חלק מבית הספר לפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס. ניתן ללמוד את התוכנית כיחידה בפני עצמה או כחלק מלימודי התוכנית התלת-שנתית. בוגרי התכנית שעומדים בקריטריונים של בית הספר לפסיכותרפיה שירצו להשלים לימודיהם המלאים בפסיכותרפיה יוכלו לעשות זאת.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

התכנית מוכרת לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים. (עד 39 שעות מתוך התכנית השנתית ובאופן מלא בתוכנית ההסמכה).

 

מטרות התכנית
לימוד גישת ההתמקדות, דרכי העבודה ומושגיה המרכזיים, והקניית היכולת להתמקד ולמקד בפועל.לפתח את הידע והיכולת של מטפלים ליישם את ההתמקדות בתהליך הטיפולי.להעמיק ולהרחיב את העבודה עם התמקדות לערוצים שונים של ביטוי וחוויה. לפתח את היכולת של המטפל להיעזר בהתמקדות להדרכה פנימית.

 

אוכלוסיית יעד
פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה, רופאים, יועצים חינוכיים, מרפאים בעיסוק, עובדי סיעוד ואנשי טיפול וסיוע והמעוניינים להרחיב את דרכי ההתערבות שלהם. קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.

דרישות הקורס

80% נוכחות במפגשים, התנסות בקורס וקריאת החומר הביבליוגרפי.

התנסות ואימון בקבוצות קטנות בין מפגשי הלמידה.

שיטת הלימוד
המפגשים בקורס משלבים התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון, לימוד תיאורטי וקריאת מאמרים, תרגול אישי ותרגול עמיתים.תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה בהתאם למסלול בו בחר מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
דמי הרשמה
300 ₪ שאינם מוחזרים
 
שכר לימוד 
6,600 ₪ לשנה"ל תש"פ
 
תכנית הלימודים מסלול שנתי ללא הסמכה
המפגשים יכללו רקע תיאורטי ולמידה חווייתית. המשתתפים יתבקשו לעבוד בשותפויות התמקדות בתקופה שבין הפגישות (מפגש ישיר או טלפוני). כל שנה תכיל שעות לימוד והתנסות, יחידת פרקטיקום (תרגול בקבוצה עם הדרכה חיה) ורטריט התמקדות בן יומיים.
 
מבנה ומשך התכנית השנה השנייה
יתקיימו 18 מפגשים בימי ב', בין השעות 15:00-19:00, החל מתאריך 25.11.2019, ועוד 2 מפגשי רטריט התמקדות יום ה' 14:30-19:30 ; יום ו'  09:00-14:00

סה"כ  110 שעות לימוד אקדמיות

מסלול דו שנתי להסמכה: 

לאחר לימודי שנת הבסיס, לאלה מבין הלומדים המבקשים להמשיך ולהתמחות ב- F.O.T.ולעבור תהליך הסמכה יוכלו לעשות זאת בשני אופנים:

לימודים: העמקה בתכני טיפול: טראומה והתמקדות, הילד הפנימי והחוויה החסרה, FOT בקליניקה ויחידת פרקטיקום. הלימודים ילוו בתרגול שבועי קבוע בהתמקדות. אסיסטנטיות: לאחר הלימודים יתבקשו לומדי מסלול ההסמכה להיות אסיסטנטים במסגרת קורס התמקדות שנה א שנערך במרכז שילוב.
(ניתן להמשיך ולהיות אסיסטנט גם בשנה ב) סטאג': ליווי שני מטופלים בהתמקדות  בעשרה מפגשים לפחות (במידה ויש המשך מפגשים הם קשורים לחוזה בין המטפל למטופל). קבלת הדרכה: תהליך ליווי המטופלים ילווה בקבלת הדרכה על שישה מפגשים מתהליך הסטאג' לכל מטופל כלומר סה"כ 12 יחידות הדרכה פרטניות בעלות נוספת של 1,800 ₪ אשר משולמת ישירות למדריך המסמיך. מילוי כל החובות הנ"ל, ובאישור המורים המסמיכים שהתלמיד נמצא מתאים להסמכה:

* בסיום המסלול ניתן לקבל תעודת הסמכה (F.O.T. (Focusing Oriented Therapist. מטעם המכון הבין-לאומי להתמקדות - תינתן למסיימי המסלול המלא (שנת בסיס ושנת הסמכה על כל דרישותיה) ומתייחסת למי שהינו פסיכותרפיסט.

* התעודה (F.P (Focusing Professionals מטעם המכון הבין-לאומי להתמקדות בניו יורק - תינתן למסיימי המסלול המלא שאינם פסיכותרפיסטים.

קבלת התעודות מותנית בתשלום של 250 $ למכון להתמקדות בניו יורק.  

במידה ולאחר כל המטלות, עדיין ירגישו המורים כי על התלמיד לעבור דרך נוספת לפני ההסמכה, תימצא הדרך יחד לקדם את התלמיד עד להסמכה.                                    

מבנה ומשך התכנית השנתית

יתקיימו 14 מפגשים בימי ב', בין השעות 16:00-20:00, ועוד 2 רטריטים התמקדות יום ה' 14:30-19:30 ; יום ו'  09:00-14:00

סה"כ  100 שעות לימוד אקדמיות

המעבר לשנה ב' מותנה במספר המשתתפים.

 

לפרטים ולהרשמה:

אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il 

טלפון: 04-9931110 

050-8529455 ; 050-8529239 

פקס: 04-9531765

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.