תכנית הכשרה שנתית למדריכים בפסיכותרפיה גופנית נפשית

תכנית הכשרה דו שנתית לעובדים סוציאליים