הכשרת מדריכים לסטודנטים בעבודה סוציאלית

תכנית הכשרה דו שנתית לעובדים סוציאליים

מידע נוסף

הדרכה על הדרכה

תכנית הכשרה שנתית למדריכים בפסיכותרפיה גופנית נפשית

מידע נוסף