אוניברסיטת חיפה

בניין אשכול, קומה 7, חדר 701

פקס: 04-824-9873