תכנית סמסטריאלית

ייעוץ אקדמי: ד"ר יוהנה גייגר, בית הספר לבריאות הציבור

רקע
מדע הארגונומיה מתמקד בבחינת האינטראקציה בין האדם לסביבתו –בעבודתו, מול המחשב, במטלות שינוע, בייצור ובפעילות היום-יום.
סביבה שאינה מותאמת למשתמש עלולה להביא לעומסים גופניים ושכליים, לפגיעה ביכולת העבודה ולהפסדים בריאותיים וכלכלים כאחד. 

הטמעת הארגונומיה בתעשייה ובתעסוקה מושתתת על תקנות הבטיחות ועל תקינה ישראלית ובינלאומית. 

לימודי הארגונומיה יכולים לסייע לעובדי.ות בטיחות, עובדי.ות בריאות, נציגי.ות עובדים, מנהלים.ות ועובדים.ות להבין ולזהות גורמי סיכון במקומות עבודה
ולמנוע התפתחותן של פגיעות שריר ושלד, שמהוות כשליש מן הפגיעות במקומות עבודה. 
 
מטרת התכנית
הסטודנט.ית ירכש ידע ומיומנויות בארגונומיה יישומית, לרבות:
  • עריכת תצפית על מטלות בעבודה, כולל ניתוח דרישות תנועה ותנוחה.
  • זיהוי גורמי סיכון ארגונומיים בסביבות עבודה שונות.
  • ביצוע תצפית ראשונית באמצעות כלים מקובלים.
  • הכרת התשתית התחיקתית לפעילות ארגונומית בישראל.
  • ידע בניתוח ממצאי התצפית והצגתם בפני וועדת בטיחות.
  • קיום תקשורת מקצועית מול ארגונומים.ות מומחים.ות.
  • קידום הטמעת צעדים ארגונומיים במקומות עבודה. 
אוכלוסיית יעד
בוגרי.ות תואר ראשון לפחות מהתחומים הבאים: בריאות הציבור, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הנדסה תעשייה וניהול, רפואה, הנדסת בטיחות ועוד.
 
תנאי קבלה
תואר אקדמי
בוגרי.ות קורס בסיסי בעקרונות הארגונומיה התעסוקתית ברמה אוניברסיטאית, ניתן להירשם לקורס בסיסי דרך היחידה ללימודי המשך בסמסטר א' תשפ"ב.
 
נושאי הלימוד
  • ארגונומיה משרדית וסוגיות הממשק עם טכנולוגיות חדשות.
  • ניתוח ארגונומי מתקדם: כלי ניתוח ארגונומיים והטמעה בתעשייה.
  • ניתוח ארגונומי מתקדם: ניתוח מטלות ניטול.
 
מבנה התכנית
הלימודים יתקיימו בשנה"ל תשפ"ג, אחת לשבוע, בימי א', בין השעות: 14:00-19:30 באוניברסיטת חיפה. סה"כ  84 שעות לימוד אקדמיות בשנה.
 
דרישות התכנית
נוכחות ב- 80% מההרצאות לפחות.
הגשת מטלות ובחנים וקבלת ציון 70 לפחות.
 
תעודה
בהשתתפות באופן סדיר בלימודים ובמילוי אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק תעודת סיום בארגונומיה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
מידע אודות רישום כאגרונום באגודה הישראלית לארגונומיה ולהנדסת אנוש
ארגונומים.ות העונים.ות על קריטריונים של השכלה מתאימה וניסיון בתחום, יכולים.ות להיות זכאים.ות לרישום מקצועי באגודה.
ניתן להגיש את שעות הלימוד במסגרת תכנית הארגונומיה כחלק מדרישות הרישום באגודה. לפרטים נוספים ראו באתר האגודה.

אין בסיום התכנית להבטיח למועמד.ת רישום אוטומטי כארגונום.ית באגודה.

דמי הרשמה
100 ₪
 
שכר לימוד
5,300 ₪
פרטים והרשמה
היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, 3498838
מגדל אשכול, קומה 7 חדר 701 ; ימים א' – ה', שעות 08:00 – 13:00
טלפון: 04-8249957 
דואר אלקטרוני:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
לטופס ההרשמה לחצו כאן