פסיכותרפיה אינטגרטיבית לטיפול באנשים במחצית השנייה של החיים

סמסטר א‘ שנה״ל תשפ“ב

ניהול אקדמי: ד״ר סוניה א. פאו ופרופיובל פלגי

צוות המרצות/ים: יפורסם בהמשך

רקע
הטיפול הפסיכותרפויטי באמצעות לוגותרפיה מצריך הבנה עמוקה של תפיסה זאת. בקורס הנוכחי הדגש הוא על החוויה האישית וההתפתחות האישית באמצעות הלוגותרפיה במפגשים קבוצתיים חוותיים. הקורס המוצע הוא חלק מתכנית לימודי פסיכותרפיה באוכלוסייה המבוגרת. תכניתנו בנויה ממודולות סמסטריאליות. ניתן להשתתף בכל מודולה בנפרד ולהתמחות בתחום שאותה המודולה מציעה. כמו כן, ניתן לצבור מודולות כולל עמידה בכל הדרישות עד לצבירה של 600 שעות לפי דרישות האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה (*תמצית של התכנית המלאה בת ה- 600 שעות כולל דרישות התכנית המלאה, מופיעה למטה) ולקבל תעודה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית שמוכרת על ידי האיגוד. קורס המשלב מפגשים בזום ומפגשים פיזיים לבעלות ובעלי מקצועות טיפוליים. המפגשים הם חווייתיים, אינטראקטיביים על בסיס שיתוף פעיל בקבוצה.
 
מטרת הקורס
חוויה קבוצתית בגישה פסיכו-חינוכית המבוססת בין היתר על תפיסות הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליזם.
הכרה עצמית כבעל/ת מקצוע העובד/ת עם סוגיות הקשורות לפסיכותרפיה באנשים זקנים.
 
אוכלוסיית יעד
בעלי תואר שני במקצוע טיפולי (במקרים מיוחדים בעלות ובעלי תואר ראשון טיפולי עם ותק מעל 10 שנים).
 
מסגרת הלימודים
יתקיימו 12 מפגשים בסמסטר א', בימי א' בין השעות 18:00 - 19:30 (למעט המפגש האחרון אשר יסתיים בשעה 21:15).
המפגשים יתקיימו בזום למעט בתאריכים: 10.10.21, 17.10.21, 9.1.22, בהם המפגשים יתקיימו באוניברסיטת חיפה.
בתאריכים 31.10.21, 5.12.21 לא יתקיימו לימודים.

סה״כ 30 שעות לימוד אקדמיות.

דרישות התכנית
  • נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים
  • השתתפות פעילה בכיתה 
תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר הדרישות האקדמיות של הקורס יקבל אישור לימודים מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

ניתן לצבור מודולות* כולל עמידה בכל הדרישות עד לצבירה של 600 שעות לפי דרישות האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה (*תמצית של התכנית המלאה בת ה- 600 שעות כולל דרישות התכנית המלאה, מופיעה למטה) ולקבל תעודה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית שמוכרת על ידי האיגוד.

*פתיחת כל מודולה תלויה במספר הנרשמים המשלמים. אין היחידה מתחייבת לפתוח בעתיד מודולות נוספות או לספק את המסגרת הלימודית לסיום התכנית המלאה.

דמי הרשמה
100 ₪
 
שכר לימוד
1800 ₪
 
לפרטים והרשמה
היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, 3498838
מגדל אשכול, קומה 7 חדר 701 ; ימים א' – ה', שעות 08:00 – 13:00
טלפון: 04-8240801 דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

לטופס ההרשמה לחצו כאן

*תמצית של הדרישות לתכנית המלאה בת ה- 600 שעות

 נושאי המודולות הנוספות

בסיס תיאורטי ללוגותרפיהכלים אבחוניים למצבי זקנהמבוא לפסיכולוגיה חיוביתמבוא לדרמה תרפיהמודולות שונות ביחסי מטופל/ת - מטפל/תמודולות שונות באתיקה בטיפולמדולות שונות להדרכה קבוצתית לפי גישות טיפול תלנמדות בתכניתהתמודדות עם סוף חיים: לוגותרפיה ואקזיסטנציאליזםכלים אבחוניים בלוגותרפיההגישה הנרטיבית בטיפול באנשים בסוף החייםפסיכודרמה בטיפול באנשים בסוף החייםהתפתחות אישיתדיכאון בזקנה וכלים מהלוגותרפיהגישות נוספות לטיפול באנשים זקנים הובלים מדכאון: CBT, מיינדפולנס, פסיכולוגיה חיובית והגישה הנרטיביתבדידות בזקנהלוגותרפיה בהתמודדות עם בדידותגישות נוספות לטיפול באנשים זקנים הסולים מבדידות: מיינדפולנס, פסיכולוגיה חיובית והגישה הנרטיבית

דרישות לקבלת התעודה
  • נוכחות מלאה, השתתפות פעילה והצגת מקרים מהשטח
  • קריאה שוטפת
  • 150 שעות טיפול באנשים במחצית השנייה בחייהם
  • 75 שעות הדרכה פרטנית על טיפולים אלה
  • כתיבת 2 מטלות במהלך הלימודים ועבודה מסכמת בסיום התכנית
  • המלצה (לקבלת התעודה המלאה): טיפול אישי במהלך לפחות שנה