"היחיד והקבוצה"
הדרכה לומדת עפ"י משנתו של פוקס
השתלמות מקוונת בזום
 
מרצה: מר יוסי פולק, M.A., עו"ס, מנחה, מטפל ומדריך קבוצתי.
 
רקע
הזמנה למפגש מקצועי לצורך חקירת תהליכים קבוצתיים והנחייתיים עפ"י התפיסה המקצועית של פוקס (Foulkes), אשר ייסד את האנליזה הקבוצתית בשנות הארבעים. פוקס (1976-1898) בתפיסתו הייחודית הביא לשינוי בהתייחסות לקבוצה כמרחב לשינוי וטיפול בקשיים בקומוניקציה של היחיד והקבוצה. פוקס טווה את המונח "היכל של מראות", כביטוי לתהליכים המתרחשים ומשפיעים בקבוצה ומהווים את אחד המרכיבים המרכזיים שמשפיעים ומובילים לשינוי אצל היחיד בקבוצה.
 
מטרות
דיון בדילמות וסוגיות מקצועיות (הדרכה), שיובאו על ידי המשתתפים שמנחים בשטח. במהלך המפגש נחקור כתבים רלבנטיים של גישת האנליזה הקבוצתית תוך התייחסות לרעיונות המרכזיים של האנליזה הקבוצתית, תפקיד המנחה, תהליכים מרכזיים ועוד.
 
אוכלוסיית יעד
בוגרי תכנית הכשרה דו שנתית להנחיית קבוצות ומנחי קבוצות המתעניינים בהעמקה ושכלול הידע המקצועי.
מספר המשתתפים מוגבל.
 
מבנה ומשך ההשתלמות
יתקיימו 18 מפגשים, אחת לשבועיים בזום,  בימי ג',  בין השעות  18:00-20:00 החל מתאריך 3.11.2020.
סה"כ 36 שעות לימוד אקדמיות בשנה.
 
תעודה
תלמיד/ה אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו/ה תעודת סיום לימודים מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
דמי הרשמה
100 ₪
 
שכר לימוד
1,520 ₪
 
פרטים והרשמה
היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, 3498838 מגדל אשכול, קומה 7 חדר 701 ; ימים א' – ה', שעות 08:00 – 13:00 טלפון: 04-8240801
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
לטופס ההרשמה לחצו כאן