פלייבק תרפיה

תכנית שנתית בכלי טיפולי לאנשי מקצוע

מידע נוסף

תכנית להכשרת מדריכים למטפלים באמצעות אמנויות

תכנית דו שנתית המיועדת למטפלים באמנויות המעוניינים להתפתח ולצמוח למעמד מדריך.

מידע נוסף

DvT - טיפול דרך משחק

תכנית הכשרה דו שנתית בינלאומית למטפלים

מידע נוסף

טפסים לשנה ג'

טופס הצעת מסגרת להכשרה מעשית - שנה ג'
חובת דיווח
התחייבות מקום ההכשרה - שנה ג'
דו"ח שעות
טופס הערכה מעצבת
מידע נוסף

תכנית הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג') בטיפול באמנויות

הסבר על הכשרה מעשית
מתווה שנה ג' נוסח מותאם ליעוץ 30.6.19
תוספת לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות
מידע נוסף

אולפן ההקלטות ככלי טיפולי

תכנית סמסטריאלית למטפלים ולמטפלות במוזיקה
מידע נוסף