תכנית להכשרת מדריכים למטפלים באמצעות אמנויות

תכנית דו שנתית המיועדת למטפלים באמנויות המעוניינים להתפתח ולצמוח למעמד מדריך.

מידע נוסף

פלייבק תרפיה

תכנית שנתית בכלי טיפולי לאנשי מקצוע

מידע נוסף

טיפול באמצעות אמנויות (שנה ג') - ערכת הרשמה תשפ"ב

טיפול באמצעות אמנויות (שנה ג') - ערכת הרשמה תשפ"ב 

מידע נוסף

תוספת לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

 בנושא חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות

מידע נוסף

טפסים לשנה ג

אולפן ההקלטות ככלי טיפולי

תכנית סמסטריאלית למטפלים במוזיקה

מידע נוסף

DvT - טיפול דרך משחק

תכנית הכשרה דו שנתית בינלאומית למטפלים

מידע נוסף