פלייבק תרפיה

תכנית שנתית בכלי טיפולי לאנשי מקצוע

מידע נוסף

תכנית להכשרת מדריכים למטפלים באמצעות אמנויות

תכנית דו שנתית המיועדת למטפלים באמנויות המעוניינים להתפתח ולצמוח למעמד מדריך.

מידע נוסף

DvT - טיפול דרך משחק

תכנית הכשרה דו שנתית בינלאומית למטפלים

מידע נוסף

טפסים לשנה ג'

טופס הצעת מסגרת להכשרה מעשית - שנה ג'

חובת דיווח

התחייבות מקום ההכשרה-שנה ג'

דו"ח שעות

טופס הערכה מעצבת

מידע נוסף

תכנית הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג') בטיפול באמנויות

 

ערכת הרשמה תשפ"ב - שנה ג'

הסבר על הכשרה מעשית

מתווה שנה ג' נוסח מותאם ליעוץ 30.6.19

תוספת לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

מידע נוסף