הדרכה למטפלים באנשים חירשים וכבדי שמיעה

 

מרצות: ד"ר שירי שהם וד"ר סבטלנה דצ'קובסקי

רקע

במקצועות הרווחה והבריאות נדירות התכניות העוסקות בהכשרה עבור אנשי מקצוע העובדים עם אנשים חירשים וכבדי שמיעה. מטרתה של תכנית זו היא להקנות ללומדים היכרות נרחבת עם היבטים שונים הקשורים לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה על מאפייניה הייחודיים, תוך התייחסות מעמיקה לעבודה הטיפולית. התוכנית תספק ללומדים ידע אודות תרבות החירשים העשירה, ותאיר את האתגרים היומיומיים עמם מתמודדת אוכלוסייה זו. כמו כן, התוכנית תעסוק באופן רכישת השפה של אנשים חירשים, הכוללת רפרטוארים ייחודיים לתרבות זו, ובמורכבות הבלשנית והסוציו-לשונית של תהליכי רכישה המתבססים על מרכיבי שפה חזותית המסומנת במרחב. הקורס שם דגש על המענה שניתן לתת לסוגיות תרבותיות ולשוניות שונות במסגרת הטיפולית תוך יצירת תשתית משמעותית לגיבוש כלים שישמשו את המטפלים בעבודתם עם חירשים וכבדי שמיעה.

הקורס יורכב משישה שערים עיקריים: מבואות; שפה; חינוך; תרבות; פסיכולוגיה; ופרספקטיבה טיפולית. ניתוח של עדויות כתובות ושל קטעי וידאו, המביאים קולות מן הקהילה, ישמשו בסיס לדיון.

 

מטרות הקורס

להציג סקירה כללית ומקיפה על חירשים וכבדי שמיעה הממוקדת לתועלת העוסקים במקצועות טיפוליים שונים, ולספק כלים טיפוליים פרקטיים למטפלים. לדעת להתייחס לאנשים חירשים דוברי שפת סימנים כאוכלוסייה תרבותית ויכירו את מאפייניה, כבסיס לתקשורת טובה ויעילה עם המטופלים. להכיר את מאפייניהם של כבדי שמיעה שאינם דוברי שפת סימנים, וידעו להשתמש באסטרטגיות המשפרות את התקשורת עמם. להבין את הקשר בין אופן רכישת השפה של ילדים חירשים (בבית ובמערכת החינוך) לבין התפתחותם הקוגניטיבית, החברתית והרגשית. לנתח את הפרופיל השמיעתי של המטופלים ואת השפעותיו האפשריות עליהם, בפרט מבחינת ההשלכה על הערכתם העצמית של המטופלים ועל גיבוש זהותם. לשלב את הידע הנלמד בעבודה הטיפולית שהם מבצעים עם אנשים חירשים וכבדי שמיעה.

 

אוכלוסיית היעד

מטפלים מכל התחומים, הבאים במגע במסגרת עבודתם עם אנשים חירשים וכבדי שמיעה, כגון: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים, מטפלים באומנויות, רופאים, אחיות, פסיכולוגים ועובדים במסגרות הדרכה שונות. בנוסף, אנשים הרוצים להעמיק בידע אודות אנשים חירשים וכבדי שמיעה, ולהבין את היחסים שבין חירשות, שפה, חברה ותרבות, ואת השלכותיהם על הקבוצה הנדונה.

 

מבנה ומשך התכנית

תכנית סמסטריאלית. המפגשים יתקיימו בסמסטר ב'  בימי א' בין השעות 20:00-16:00 החל מתאריך 9.3.2020

 

על פי "נוהל אישור השתלמויות במסלול אישי לעובדי הוראה" המעוניינים בהכרה של הקורס לגמול במסגרת מסלול אישי, יפנו ישירות לפיקוח על התפתחות מקצועית טרם תחילת הקורס.

 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלאו אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 

דמי הרשמה

100 ₪

שכר לימוד

1650 ₪