מדברים ערבית – בין המחקר לעבודה מעשית

بنحكي عربي – ما بين البحث العلمي والتطبيق العملي

 

מרכזת התכנית:  גב' ניבין עומר, מ"א, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה.

מרצות: גב' נרדין מעלוף-זריק, מ"א, גב' מייסם יאסין, מ"א, גב' סחר יונס-נחאס, מ"א, גב' רואן כעבייה, מ"א, גב' נרמין עאסי, מ"א, גב' רשא עודה-סח'ניני, מ"א, גב' ניבין עומר, מ"א, גב' פאתנה עומר-עוואודה, מ"א.

 

רקע

עבודה עם ילדים במקצוע קלינאות התקשורת מצריכה ידע על שפת הילדים והתפתחותה מחד, והיכרות עם מאפייני השפה הספציפית שהילד מדבר מאידך. קלינאיות תקשורת שמטפלות באוכלוסיית ילדים דוברי ערבית עומדות מול המורכבות הכרוכה בחיבור בין התשתית הלשונית וההתפתחותית שלמדו בהקשר של שפות אחרות כמו עברית ואנגלית לבין הידע שלהן על השפה הערבית. בשנים האחרונות המחקר על היבטים שונים של רכישת השפה הערבית הן בארץ והן בעולם זוכה לתנופה. נתונים השאובים מהמחקר העדכני על רכישת השפה הערבית כמו גם היכרות עם הסוגיות השונות שעומדות בבסיס מחקרים אלה הם משמעותיים להערכה ולטיפול בילד הדובר ערבית.

היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות מציעה תכנית ייחודית המיועדת לקלינאיות תקשורת המטפלות בילדים דוברי ערבית. מטרת תכנית זאת היא להנגיש את ממצאי המחקרים שנערכו על אוכלוסייה זו בייחוד במסגרת החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה, ולחבר בין הממצאים השונים שיכולים להוות בסיס לניתוח שפת ילדים ולעבודה מעשית בקליניקה. תכנית זאת תתבסס על עבודה סדנאית שתאפשר יישום של ידע תאורטי עדכני בעבודה טיפולית.  

 

נושאי לימוד

רכישה לקסיקלית בשפה הערבית התפתחות תתי מערכות מורפולוגיות של השם בערבית התפתחות תתי מערכות מורפולוגיות של הפועל בערבית התפתחות מבנים מורפו-תחביריים בשפה הערבית מאפייני הנרטיב בערבית בקרב ילדים עם התפתחות תקינה ואוכלוסיות מיוחדות

 

מטרות התוכנית

ארגון הידע ממחקרים עדכניים על רכישת השפה הערבית. הבנת הסוגיות הלשוניות שעומדות בבסיס המחקרים שיוצגו. חילוץ כלים קליניים מהספרות העדכנית על רכישת השפה הערבית. הקניית כלים מעשיים לניתוח נתוני שפה התפתחותיים של ילדים דוברי ערבית.

 

אוכלוסיית יעד

התוכנית מיועדת לקלינאי/ות תקשורת המטפלים/ות בילדים דוברי ערבית.

 

מבנה ומשך התכנית

יתקיימו 10 מפגשים בימי חמישי בין השעות 16:00 - 19:30, החל מתאריך 12.3.2020. סה"כ 40 שעות לימוד אקדמיות.

 

על פי "נוהל אישור השתלמויות במסלול אישי לעובדי הוראה" המעוניינים בהכרה של הקורס לגמול במסגרת מסלול אישי, יפנו ישירות לפיקוח על התפתחות מקצועית טרם תחילת הקורס

 

דרישות התוכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים, קריאת חומרי הלימוד, הצגת תוצרים של הסדנאות. 

 

תעודה                

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התוכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 

דמי הרשמה

100 ₪

 

שכר לימוד

1900 ₪