טופס תשלום ביטוח הכשרה מעשית לחודשי הקיץ, בתכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות

טופס תשלום עבור ביטוח הכשרה מעשית לחודשי הקיץ