אנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לתכנית הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג') תשפ"ב. מצורפת ערכת ההרשמה, אנא קראו את כולה בעיון רב. בהצלחה.

לסטודנטים שנה ב' שלום רב,

מצורפת ערכת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב. יש לקרוא בתשומת לב. ערכת הרשמה לשנה ג'-תשפ"ב

ע"מ להקל עליכם, עלינו ועל הסביבה, אנו עוברים לחתימה אלקטרונית על התקנון והצהרת התלמיד. לינק לטופס האלקטרוני: לחצו כאן

ניתן לצרף בקישור טופס הרשמה (מלא כולל פרטי אשראי וסרוק). אישור הטופס האלקטרוני מהווה חתימה לכל עניין ודבר.

יש להעביר את טופס ההרשמה + הצהרה חתומה + תקנון חתום. לא יתקבלו הרשמות "חלקיות". לטופס הרשמה לחצו כאן

למעוניינים לשלם בהמחאה, ניתן לשלוח בדואר רשום לכתובת:

היחידה ללימודי המשך הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,  מגדל אשכול קומה 7  חדר 701, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 3498838