GIM - אוניברסיטת חיפה

 

 

שיטות טיפוליות בפסיכותרפיה באמצעות מוסיקה

- GIM (Guided Imagery & Music) and MI (Music and Imagery) Level 1

 

יחידת הלימוד הראשונה (level 1) תתקיים בחופשת חנוכה 2019 ,

בין התאריכים: 23-26.12.2019 בין השעות 8:30-16:00 בזיכרון יעקב.

התכנית מיועדת לאנשי טיפול והלימודים יתקיימו באנגלית.

דמי הרשמה: 190 ₪. שכר הלימוד (ישולם במזומן למנחה): 1710 ₪.

פתיחת התכנית תלויה במספר הנרשמים המשלמים.

 

GIM היא שיטה טיפולית בפסיכותרפיה הנעשית באמצעות שימוש בהאזנה למוסיקה. השיטה   נוסדה בארה"ב על ידי מטפלת במוסיקה ומוסיקאית בשם הלן בוני בתחילת שנות השבעים. השיטה שואבת את עקרונותיה מהתיאוריות ההומניסטיות, האקזיסטנציאליסיטיות, הפסיכודינאמיות והטרנס-פרסונאליות. זו שיטה אינטגרטיבית חדשנית אשר מסתמכת על כוחה של המוסיקה וכוחם של הדימויים כדי לסייע ביצירת שינוי תודעתי. ואכן, במהלך השנים, הולכים ומצטברים בעולם המערבי מחקרים המצביעים על אפקטיביות השיטה בשימוש עם מגוון רחב של מטופלים.

לאחר שלב האינטייק, פגישה טיפולית פרטנית אופיינית של GIM מורכבת ממספר שלבים: שיחה מקדימה, הרפיה מודרכת, הכנסה למצב מודעות אחר, האזנה למוזיקה שבמהלכה דיאלוג מילולי מתמשך בין המטפל למטופל על הדימויים וההתנסויות שהוא חווה, ולבסוף עיבוד מילולי של החוויה כולה. במהלך השנים, השיטה מקורית התרחבה כך שהיא כוללת כיום מגוון התאמות ושינויים וכן צורות קצרות יותר של מוסיקה ודימויים,(MI) כאשר המטופלים מדווחים על חוויותיהם לאחר ההאזנה למוסיקה ולא במהלכה.GIM   ו-MI מתאימות לעבודה אישית ו/או קבוצתית בתחומים שונים של בריאות הנפש כגון טיפול בטראומה, פסיכו-אונקולוגיה, טיפול פליאטיבי, פסיכולוגיה פרינטלית, התמכרויות, פסיכותרפיה להתפתחות אישית, בניית צוות וכו'. כל יחידת לימוד בשיטה זו, הנלמדת ע"י מורה מוסמך, מוכרת על ידי האיגוד הבינלאומי למוסיקה ודימויים Association for Music and Imagery - AMI)) כחלק מתכנית ההכשרה המלאה, המורכבת ממספר שלבים. מסיימי התכנית המלאה זכאים להגיש בקשה לרישום כעמיתים של AMI וכמטפלים מוכרים בשיטה. מידע על השיטה ניתן לקבל גם באתר האיגוד האירופי למוסיקה ודימויים:

European Association for Music and Imagery. השיטות הקצרות של ה-, MI שיוצגו במהלך level 1, גם הן חלק מתכנית ההכשרה המלאה ומוכרות ע"י ארגון SONORA לטיפול באמצעות מוסיקה ומחקר: SONORA Organization for Music Therapy & Research.

לפרטים נוספים נא לפנות למייל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.