תכנית דו-שנתית

ניהול וריכוז אקדמי: ד"ר אורנה מגידס
חברי ועדת היגוי: ד"ר לימור גולדנר, גב' דורית זינו, מ"א, ד"ר דני יניב, ד"ר עינת שופר
צוות ההוראה: גב' פזית אילן ברקוביץ, גב' אורלי ארד, ד"ר נגה בין שושן, גב' שרי גבע עובדיה, ד"ר תמי גברון, גב' רות גת,
מר דורון וולף, ד"ר רננה ירושלמי, גב' ליאורה ירימי, גב' פזית כרמון, ג דנה מלכי, ד"ר גייל סוסקי.
 
 
רקע

הדרכה היא חלק בלתי נפרד מהתפתחות הזהות המקצועית של כל מטפל ומטרת העל של ההדרכה היא לספק למטופלים טיפול אפקטיבי ומיטבי. בתהליך זה מתעצבת אישיותו המקצועית של המודרך. במפגשי ההדרכה למטפלים באומנויות שותפים ארבעה משתתפים לפחות - מטופל, מטפל, מדריך והכלי האמנותי.

המדריך המלווה את המודרך מכיל בתוכו את היבטי המפגש השונים ונע בתוכם.

במהלך התכנית נעמיק ונתבונן על תהליכים אלה, נפתח הבנה דינאמית, המשגה ופירוש תהליכים בפסיכותרפיה באמצעות אומנויות, נדון בגישות תיאורטיות מתקדמות בנושא ההדרכה, ונפתח מיומנויות להדרכה .הלמידה תשלב בין שיעורים תיאורטיים ושיעורים חווייתיים תוך מתן דגש על שפת האמנויות.

אוכלוסיית יעד
התכנית מיועדת למטפלים באמנויות בעלי וותק המעוניינים להתפתח ולצמוח למעמד מדריך.
מספר המקומות מוגבל.
 
תנאי קבלה
 • אישור על סיום 3 שנות לימודי טיפול באמצעות אמנויות
 • אישור על מינימום 5 שנות ניסיון טיפולי במסגרות ציבוריות (3000 שעות טיפול ישיר)
 • מכתב המלצה ממדריך מקצועי
 • התחייבות להדריך שני מודרכים לאורך כל שנות הקורס
 • מילוי שאלון אישי
 • קורות חיים

  מועמדים שיעברו את השלב הראשון יוזמנו לראיון אישי או קבוצתי

 
מבנה התכנית
הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים, בימי ד', בין השעות: 14:00 -19:30 באוניברסיטת חיפה. הלימודים כוללים שיעורים חווייתיים, הרצאות תיאורטיות והדרכה על הדרכה קבוצתית.

סה"כ  84 שעות לימוד אקדמיות בשנה.

דרישות התכנית
 • השתתפות פעילה בדיונים
 • קריאת החומר הביבליוגרפי
 • הצגת מקרה בקבוצת ההדרכה
 • הגשת עבודה בסיום כל שנת לימוד
 • נוכחות חובה
 • מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בעמידה בכל הדרישות ובהערכת צוות ההוראה 
 
תכנית הלימודים
שנה א:
 • מעבר ממטפל למדריך
 • תפקידי המדריך ומיומנויות הדרכה
 • יחסי מודרך – מדריך
 • דילמות וסוגיות מורכבות בתהליך ההדרכה
 • הדרכה מבוססת שילוב אומנויות
 • הדרכה על הדרכה בטיפול פרטני, קבוצתי ועבודה מערכתית
 • הדרכה על הדרכה בכתיבת דוחות טיפוליים לגורמים שונים בקהילה
 • אתיקה בתהליכי הדרכה
 • משוב והערכה בהדרכה
שנה ב:
 • גישות תיאורטיות מתקדמות להדרכה.
 • סוגיות מתקדמות בהדרכה עם אוכלוסיות מגוונות.
 • הדרכה על הדרכה בנושא טיפול קבוצתי.
 • סוגיות מתקדמות בהדרכה על הדרכה בטיפול פרטני, קבוצתי ועבודה מערכתית.
 • הדרכה על הדרכה בכתיבת דוחות טיפוליים לגורמים שונים בקהילה.
 • משוב והערכה בהדרכה.
תעודה
משתתף אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. בנוסף יקבלו המסיימים אישור הכולל ציון סופי ואישור על 56 שעות לימוד אקדמיות של הדרכה על הדרכה קבוצתית.

*על המעוניינים להכרה בתהליך ההסמכה מטעם יה"ת יש להסדיר את הנושא מראש מול יה"ת טרם התחלת הלימודים. הקבלה ליה"ת היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים מול האיגוד. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד.

**התכנית מוכרת במשרד החינוך לגמול השתלמות במסלול אישי. באחריות הנרשמים לדאוג למילוי הבקשה מול הפיקוח טרם תחילת הלימודים. היחידה אינה מהווה צד בעניין.

 
 
דמי הרשמה
300 ₪
 
שכר לימוד
5,000 ₪ לשנה"ל תשפ"ב.
 
פרטים והרשמה
היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, 3498838 מגדל אשכול, קומה 7 חדר 707 ;
ימים א' – ה', שעות 08:00 – 15:00.
טלפון: 04-8240801 
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
לטופס ההרשמה לחצו כאן