ניהול בתי אבות - הכשרת מנהלי מערכות לטיפול בזקנים

תכנית תלת- סמסטריאלית

יועץ אקדמי: פרופ' ישראל דורון
מנהלת אקדמית: גב' חיה אידלמן, מ"א

מטרות התכנית

הכשרת מנהלים, סגני מנהלים וסגל מינהלי בכיר לתפקידי ניהול מערכות שירותים קהילתיים (לדוגמא: מרכזי יום, מועדונים), מסגרות דיור (לדוגמא: דיור מוגן, מעונות לעצמאיים ותשושים) ומוסדות רפואיים לזקנים (לדוגמא: ניהול אדמיניסטרטיבי של בית חולים סיעודי), על ידי הקניית ידע, מיומנויות והתנסות בתחומי המינהל והגרונטולוגיה בשירותים לטיפול ממושך בקהילה ובמסגרות מוסדיות וכן הכנה של עתודת כוח אדם לתפקידי ניהול במערכות הקהילתיות והמוסדיות לטיפול ממושך בזקנים. התכנית נותנת מענה לצרכים הסטטוטוריים הקיימים והעתידיים של משרד הרווחה (מכוח חוק הפיקוח על המעונות ותקנות כוח האדם הקיימות והעתידיות), וכן של משרד הבריאות (נהלים חדשים בנוגע לדרישות הניהול האדמיניסטרטיבי של מוסדות סיעודיים).

אוכלוסיית יעד

מנהלי מוסדות לזקנים, מנהלי שירותים, מסגרות דיור ובתי חולים סיעודיים לזקנים וסגל מנהלי בכיר במסגרות אלה, בעלי ניסיון מעשי בשטח, הזקוקים להכשרה פורמאלית כדי לעמוד בתנאים הסטטוטוריים החדשים והעתידיים בתחום. אנשי מקצוע בעלי בסיס אקדמי במקצועות מגוונים (עבודה סוציאלית, סיעוד, משפטים, חינוך, כלכלה וכיו"ב) המבקשים לעשות הסבה מקצועית ולפתח קריירה בתחום  ניהול שירותים, מסגרות דיור ומערכות בריאות לאוכלוסייה הזקנה, ולהכשיר את עצמם לתפקידי ניהול

תנאי קבלה

הקבלה לתכנית מותנית באישור ועדת הקבלה, לאחר ראיון אישי. המועמדים שהינם מנהלי מוסדות יידרשו להמציא, במידת הצורך, המלצה מהמפקחים במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות.

תכנית הלימודים

הלימודים כוללים חמישה רכיבים עיקריים:

  1. מינהל, כספים, משפט, תכנון ותקצוב, כלכלת בריאות.
  2. שיווק, התנהגות ארגונית וניהול כוח אדם.
  3. לימודי זקנה, לרבות בהיבטיה הרפואיים, החברתיים והמדיניותיים.
  4. התנסות מעשית בשירותים קהילתיים ומוסדיים לקשישים.
  5. סיורים בשירותים קהילתיים ומוסדיים לזקנים וסדנאות בנושאים ייחודיים.

החלקהמנהלי מקיף לימודי יסוד במינהל הכוללים: מבוא למינהל, עבודה בארגונים, אמרכלות, שיווק, ניהול כוח אדם ויחסי עבודה, קבלת החלטות, פתרון קונפליקטים, סגנונות מנהיגות, מינהל סוציאלי, תכנון ותקצוב, סוגיות נבחרות במינהל, ניהול והפעלת צוותים.
החלק הגרונטולוגי כולל לימודי יסוד בגרונטולוגיה, היבטים חברתיים בזקנה, מדיניות ותחיקה, היבטים פיזיולוגיים של זקנה, ביולוגיה של הזקנה, שיקום החולה הכרוני, המשפחה והקשיש, עבודה בצוות רב מקצועי, פסיכולוגיה ופסיכוגריאטריה, התמודדות עם שכול, עבודה עם מתנדבים, יחסי אדם- סביבה וסוגיות בתכנון בתי אבות ודיור מוגן.

ההתנסות המעשית כוללת תצפיות בשירותים קהילתיים ומוסדיים לקשישים עם הדרכה צמודה והתנסות בהיכרות מעמיקה של המערכות והפונקציות השונות הפועלות במוסדות אלו.

מבנה התכנית

תכנית תלת- סמסטריאלית (שנה וחצי) בהיקף של 320 שעות לימוד אקדמיות ו- 112 שעות פרקטיקום במוסדות לזקנים.

הלימודים יתקיימו בימי ב', אחת לשבוע, בין השעות 16:00-10:00.בקמפוס הנמל.

סיורים ייערכו בימי ד' , יתקיימו כ - 6-5 סיורים כל שנה במוסדות טיפול שונים לזקנים.

תתקיימנה סדנאות מרוכזות להעמקה בנושאים ייחודיים לזקנים בהדרכת מנהלי המוסדות והצוות הבכיר .

הלימודים מתקיימים לפי לוח שנה"ל האקדמית באוניברסיטה.

מטלות

המשתתפים יידרשו לקרוא חומר ביבליוגרפי, להגיש עבודות בכל הקורסים ו/או לעמוד בבחינות. בנוסף, על המשתתפים להביא חומר מעבודתם בשדה לקבוצות הדיון וההדרכה. כל משתתף יידרש להיות צמוד במשך תקופה מסוימת לאחד השירותים המוסדיים ובתום הלימודים להגיש פרויקט מסכם על התנסותו.

 

סגל המרצים

גב' חיה אידלמן, מ"א

ד"ר איזידור ברטהולץ

ד"ר דנה פרילוצקי

מר טוני גרוס, מ"א

מר איתן קואל, מ"א

פרופ' ישראל דורון

 גב' מיכל פרגו

ד"ר גרי סינוף

עו"ד כרמית טולדנו

מר עמוס לבנת, אדריכל

ד"ר יואל שפרלינג


בתכנית מלמדים מרצים נוספים מאוניברסיטת חיפה ומבית-הספר לרפואה בטכניון.
צוות ההדרכה להתנסות המעשית מורכב ממנהלי מוסדות לזקנים, ברובם בוגרי התכנית להכשרת מנהלי מוסדות לזקנים.

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באפן סדיר בלימודים ויעמוד בכל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה  מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה.

התכנית מוכרת על ידי משרד הרווחה לצורך קבלת הסמכה ולצורך ניהול אדמניסטרטיבי של בתי חולים סיעודיים.

דמי הרשמה

300 ₪

שכר לימוד

10,990 ₪ לשנה א', לשנה"ל תשע"ט
6,340 ₪ לשנה ב' לשנה"ל תשע"ט

הרשמה

טופס הרשמה, דמי הרשמה, אישור על תואר אקדמי, קורות חיים ושתי תמונות פספורט עדכניות.
באמצעות מזכירות היחידה לימודי המשך, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה.
טלפון: 04-8249957 ; פקס: 04-8249873.
אימייל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.