תכנית תלת - שנתית למנחי קבוצות

מנהל אקדמי: מר יוסי פולק, מ"א

מרכזת אקדמית: גב' מירי פלג, מ"א

רקע
התכנית מבוססת על התפיסה כי "אין אדם ללא קבוצה", ומרגע לידתו משתייך כל אדם למגוון קבוצות, אשר איתן מקיים אינטראקציה במרחב שבין ה"אני",
הפרטי, ובין ה"אנחנו", הקבוצה. אינטראקציה זו הינה ביטוי לשילוב בין המציאות הפנימית והסביבה חיצונית, וחוויותיו הן פרי הדיאלוג בין מציאויות אלו.
הקבוצה מהווה מקום ייחודי בו ניתנת האפשרות לחוות, להתבונן וללמוד על  "הקבוצה כשלם" (ביון), על תהליכים רבי עוצמה שלהם נחשף היחיד,
כמו גם ב"היכל של מראות" (פוקס), שם היחיד משתקף ומשקף ויכול ללמוד על עצמו ועל האחרים באופן הדומה למציאות חייו.
הכרות ולמידה של אספקטים אלו ואחרים מהווים חלק מרכזי בתהליך ההכשרה לתפקיד של מנחה קבוצות.
הרעיון המרכזי של התכנית המודולרית מבוסס על התפתחות הדרגתית בהקניית ידע פסיכודינמי בהנחיית קבוצות, כך שכל מודולה נסמכת על קודמתה
ומקדמת את המשתתף להבנה, למידה ומיומנויות הנחייה יותר מורכבים.
 
המודולה הראשונה מקנה ידע ושפה פסיכודינמית בהנחיית קבוצות ובתוך כך גם חשיפה להנחיית קבוצות ממוקדות מטרה (C.B.T.).
 
המודולה השנייה, כוללת הקניית ידע ותהליכים אינטנסיביים ומתקדמים בגישות ומיומנויות הנחייה, כך שיחד עם המודולה הראשונה משלימים את הלימודים
להכשרה פסיכודינמית מעמיקה בהנחיית קבוצות.
 
המודולה השלישית, מקנה חשיפה לידע פסיכואנליטי וגישות טיפוליות ייחודיות, ובכללם גם דגש על אוכלוסייה ממוקדת מטרת התערבות.
 
כל מודולה מהווה שנת לימודים אקדמית אחת, כך שהמשתתפים יכולים לקחת חלק בתכנית בצורה יחסית ובה יוכלו לקבל תעודת סיום בכל שנה.

שלוש המודולות הינן:

1. תכנית להנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית.
2. תכנית להכשרת מנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית.
3. תכנית להנחיית קבוצות ממוקדת טיפול קבוצתי.
 
אוכלוסיית יעד
אנשי מקצוע מתחומי העבודה הסוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, בריאות, חינוך, ריפוי בעיסוק, ארגונים, תחומי הטיפול בהבעה ואחרים המעוניינים להעמיק
ולהרחיב את השכלתם בתחום הקבוצות.ייחודיות התכניתתכנית מודולרית, שמאפשרת גמישות והתאמת משך הלימודים בהתאם לצרכי המשתתפים בה.
תכנית מנוסה ובעלת מוניטין הפועלת למעלה מ-25 שנה. הכשרה יסודית ועמוקה השמה דגש על התפתחות ולמידה הדרגתית בסביבה מקצועית ותומכת.
מרצים ומנחים מנוסים המשלבים נקודות מבט מתחומי הפסיכולוגיה, חברה, ארגון, פילוסופיה ועוד. ליווי אישי ותמיכה במהלך התכנית.
לתלמידים מתחום העבודה סוציאלית שלמדו בתכנית זו לפחות שנתיים (תכנית דו שנתית), לימודים אלו יקנו 4 נקודות זכות ללימודי תואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת חיפה.
 
מטרות התכנית
לימוד והכשרת אנשי מקצוע מתחומים שונים להנחיית קבוצות. הקניית בסיס תיאורטי ומיומנויות הנחיה, התנסות אישית ואימון בתפקיד המנחה.
חשיפה לתיאוריות פסיכואנליטיות לשם הבנת התהליכים הקבוצתיים, תוך שילוב גישות הומניסטיות, גישות מתחום ההבעה, התערבות קבוצתית קצרת מועד ועוד.

סגל המרצים

ד"ר מיכל אלמגור                 גב' שלי בלומפילד שהם, מ"א           גב' גזית מיה, מ"א                גב' מירי פלג, מ"א

גב' נעמי הררי, מ"א              מר ישראל רוזנבאום, מ"א                ד"ר אורנה מגד לוין               מר יוסי פולק, מ"א

ד"ר עדו פלג                        גב' יעל פלד-נעים, מ"א                    פרופ' מיכל גרנות

 

תכנית הלימודים[1][2] 

שנה ראשונה- תכנית להנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית 

ממשתתף למנחה- חקירת תהליכים בינאישיים וקבוצתיים- התנסות חווייתית ומפגש עם עקרונות הקבוצה הפסיכודינמית והשפעתה על התפתחות הקבוצה והפרט שמשתתף בה. תיאוריה בהנחיית קבוצות- הפסיכולוגיה של הקבוצה על בסיס תיאוריות פסיכואנליטיות, קריאה והבנת המפה הקבוצתית, עיון במושגים הקשורים לתפישת הקבוצה "כשלם", ללא-מודע הקבוצתי, למטריצה הקבוצתית, שלבי התפתחות קבוצה, היחיד והקבוצה, תפקיד המנחה ועוד. כל אלו מבוססים על גישות תיאורטיות מרכזיות בהנחיית קבוצות ובהן גישתו של יאלום ("כאן ועכשיו"), גישתו של ביון (תהליכים בקבוצה, השערות בסיסיות, סמכות המנחה ועוד), גישתו של פוקס ("היכל המראות") ותיאוריות אחרות מעולם הפסיכולוגיה הפסיכודינמית.

הנחיית קבוצות ממוקדתC.B.T. בגישה פסיכודינמית אינטגרטיבית- הכרות עם התיאוריות המאפיינות התערבות ממוקדת מטרה ושימוש בידע ובתהליכים קבוצתיים פסיכודינמיים, בשילוב התנסות במגוון שיטות תרגול מיינדפולנס. פרקטיקום לומד- הנחיית עמיתים של המשתתפים ועיבוד תהליכי ההנחיה בשילוב תיאוריה רלבנטית. זהות ותפקיד המנחה- סדנה מסכמת.

שנה שניה- תכנית להכשרת מנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית

תפקיד וזהות המנחה- התנסות חווייתית שתעסוק בסוגיות של בחירה, משמעות וזהות של מנחה הקבוצה.

סמינר אינטגרטיבי בהנחיית קבוצות ממוקדת C.B.T.בגישה פסיכודינמית (למתקדמים)- העמקה והעשרה של תפיסת הנחית קבוצות ממוקדת מטרה בשילוב תרגול בהנחיית מיינדפולנס. הסמינר יעסוק בנושאים כגון: התמודדות עם חרדה ומשברים בחיים, כניסות ויציאות תכופות בקבוצה, התמודדות ממוקדת עם טראומה, תהליכים קצרי מועד ועוד.  הכנה לבניית קבוצה- מפגשים ממוקדים בפרקטיקה של הכנת קבוצה לקראת בנית הקבוצה, גיבוש אוכלוסיית המשתתפים, מטרות הקבוצה והנחייתה. הגישה האקזיסטנציאלית להנחיית קבוצות- הכרות עם העבודה בקבוצה תוך התמקדות באינדיבידואל, בדיאלוג אותנטי ובנושאים קיומיים כמו משמעות, מוות, בדידות וחופש, כמרכזיים בעבודה בקבוצה. פרקטיקום (למתקדמים)- הדרכה על הנחיית קבוצה בקבוצה קטנה בשילוב מיומנויות הנחיה. הנחיית קבוצה בשדה (סמסטר ב'). "תוכן תהליך"- קורס קצר שיעסוק בהבנה והמשגה של התכנים בקבוצה, באמצעות התהליכים המתרחשים בה. הלמידה בנויה על אינטגרציה ושילוב התכנים בתהליכים הקבוצתיים והפוך, זאת תוך שימוש בחומר תיאורטי רלבנטי. מהתאוריה אל הפרקטיקה- סדנה מסכמת המאפשרת למשתתף לבחון את יישום הידע שלמד לעולמו המקצועי והאישי בהנחייה.

שנה שלישית- תכנית בהנחיית קבוצות ממוקדת טיפול קבוצתי

התנסות בקבוצה טיפולית אנליטית- המשתתפים ישתתפו בקבוצה טיפולית במסגרת הקורס ובהנחיית מטפל/ת קבוצתי מוסמך. תיאוריות מתקדמות בטיפול קבוצתי[3]- סמינר תיאורטי אינטגרטיבי שיעסוק בהעמקה במושגים בהנחייה וטיפול קבוצתי, כגון: יחסי העברה, הזדהות השלכתית בקבוצה, כניסות ויציאות בקבוצה ועוד, מותאם לשלב ההתפתחותי בלמידה. גישות שונות ומתקדמות בהנחיית קבוצות טיפוליות פסיכודינמיות- הכרות וחשיפה תיאורטית ראשונית עם גישות ותהליכים טיפוליים מתחומים שונים המכוונים בין היתר גם לאוכלוסייה ממוקדת מטרה ייעודית: טיפול קבוצתי בגישה הומניסטית- גישה המדגישה את המימד האנושי של אדם והשימוש בקבוצה כמסייעת לשינוי. טיפול קבוצתי בהפרעות אכילה- הכרות בסיסית עם אפיון ההפרעה ואופן ההתערבות הקבוצתית כסביבה תומכת ומרפאה. טיפול קבוצתי ממוקד טראומה- תהליכים קבוצתיים אופייניים לעיבוד אירועים טראומטיים בחיי המשתתפים בקבוצה. טיפול קבוצתי הבעתי- שימוש בכלים הבעתיים בטיפול קבוצתי (כגון: אמנות, דרמה, ביבליותרפיה ועוד). הנחיית קבוצה בשדה (סמסטר ב'). פרקטיקום- הדרכה על הנחיית קבוצה בקבוצה קטנה. פרידה וסיום בטיפול קבוצתי- סדנה מסכמת.

תנאי קבלה לתכנית
תואר אקדמי וראיון קבוצתי ו/או אישי. בשנת הלימודים השנייה יתקבלו מועמדים אשר למדו שנה אחת לפחות בתכנית חד שנתית למנחי קבוצות.
תלמידים שלמדו שנה ראשונה ו/או שניה בתכנית זו לא יידרשו לראיון קבלה.
 
מסגרת הלימודים
שנת לימודים אחת במקביל לשנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת חיפה. הלימודים מתקיימים בימי ג', בין השעות 19:30-14:00.
סה"כ 168 שעות לימוד אקדמיות בשנה.
מספר המקומות מוגבל.
 
תעודה
תלמיד/ה אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו/ה תעודת סיום לימודים,
בשנה ראשונה על תכנית להנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית,
בשנה שניה על תכנית להכשרת מנחי קבוצות בגישה פסיכודינמית
ובשנה שלישית על תכנית בהנחיית קבוצות ממוקדת טיפול קבוצתי.
 
התעודה תוענק מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
דמי הרשמה
300 ₪
 
שכר לימוד
12,780 ₪ לשנת לימודים.


פרטים והרשמה

היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, 3498838

מגדל אשכול, קומה 7 חדר 701 ; ימים א' – ה', שעות 08:00 – 13:00

טלפון: 04-8240801 

דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

[1] תכנית הלימודים בכל המודולות נתונה לשינויים בהתאם לצרכים שיעלו.
[2] מטלות יפורטו במהלך הלימודים.
[3] לכל גישה יוקדשו 3 שעות ביום לימודים במהלך חצי סמסטר.