shiluv

תכנית חד-שנתית

רקע

התכנית נועדה להכשיר מדריכים ומדריכות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית המשלבת גישות מעולם הגוף-נפש מבוסס מיינדפולנס. בתכנית יילמדו תכנים מתקדמים בהדרכה (תיאוריה והקשרה לשדה), שימוש בכלים יצירתיים בהדרכה ופרקטיקום הדרכה על הדרכה. תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. מנחות התכנית עוסקות בהוראה, הדרכה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש ומשלבות בעבודתן גישות שונות המדגישות קשרי גוף, נפש ומיינדפולנס.

התכנית הנוכחית מוצעת לשנה, במגמה להרחיבה לשנת לימודים נוספת של פרקטיקום בהדרכות מסוגים שונים.

אוכלוסיית היעד

בוגרי.ות תכניות לפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס, ו/ או תכניות פסיכותרפיה אחרות, בעלי.ות ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם.ן מודרכים.ות בפועל או עומדים.ות לקבל מודרכים.ות. בוגרי.ות תכניות לתואר שני מבתי ספר לטיפול בשילוב אמנויות, בעלי.ות ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם.ן מודרכי.ות בפועל או העומדים.ות לקבל מודרכים.ות.

מבנה ומשך התכנית

18 מפגשים בימי ראשון בין השעות 16:00-20:00 פעמיים בחודש, למעט חודש פברואר, במהלכו יתקיימו 4 מפגשים ברצף.תאריך התחלה: 13/11/22
סה"כ 96  שעות לימוד אקדמיות.
 
המפגשים בקורס משלבים לימוד תיאורטי, התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון.
  • לחשוף את הלומדים.ות לגישות תיאורטיות בהדרכה תוך הצגת שאלות מהותיות.
  • להתנסות במרחב ההדרכה בדגש על מימדי גוף-נפש-רוח.
  • להיחשף לשימוש בכלים יצירתיים בהדרכה.
  • לבחון סוגיות הדרכה מתוך השדה בהקשרים של הדרכה פרטנית וקבוצתית.

 דרישות

נוכחות, וקריאת החומר הביבליוגרפי, הצגת שני אירועי הדרכה, כתיבת עבודה מסכמת.

תעודה

תלמיד.ה אשר ישתתף/תשתתף באופן סדיר בלימודים וימלא/תמלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו.ה תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומרכז שילוב.

הערות

* ייתכנו שינויים בסגל המורים ובתאריכי הקורסים.
* ייתכנו שינויים בלימוד הסילבוס המוגש על פי החלטת המורה הקשורה בתהליך הלמידה הקבוצתי.
* ייתכנו שינויים בתכני הקורסים בהתאם להתפתחות הקבוצה והחלטת המורה.
 
לפרטים ולהרשמה
מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il  דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239