מרכז רפואי בני ציון

  revaha malleעיריית חיפה      

                              

 merkaz siua

הכשרה לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
תכנית שנתית במרכז הרב-תחומי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית

מרכזת אקדמית: גב' נעמה תמרי לפיד, מ"א
מרכזת התכנית: גב' קרן לוין, מ"א

רקע

מרבית הפגיעות המיניות מתרחשות בגיל הילדות, על ידי אנשים מסביבתה ומסביבתו הקרובה של הנפגע. מדובר באחת הפגיעות הקשות ביותר, שהשלכותיה צובעות את חיי הנפגע, בהיבט רגשי, בינאישי, פיזיולוגי, תפקודי ורפואי.

כאשר מדובר בפגיעה מתמשכת בילדות, ההגנות בהן משתמש/ת הנפגע/ת, הופכות לחלק מהמערך האישיותי שלה ומקשות על תהליך השיקום. בנוסף למורכבות הפגיעה האישית, קיימת המורכבות החברתית, הכרוכה בהאשמה של הנפגעים והנפגעות, הקטנה בערכה של הפגיעה, הסתרה וטאבו של שתיקה. המורכבות החברתית שזורה בתהליך הטיפול עצמו ובעלת השפעה משמעותית על הברית הטיפולית.

על רקע מורכבות זו, הטיפול הקליני בפגיעות מיניות שונה מכל טיפול אחר. עקרונות הטיפול מושתתים על שקיפות, עבודה ״בגובה העיניים״, ניהול גבולות רגיש וכד׳. לשם כך, יש צורך בהבנת הדינאמיקה של הפגיעה המינית, לצד פיתוח דרכי טיפול אפקטיביות ובירור של המטפלים לגבי עמדותיהם ותפיסותיהם, בהתייחס לפגיעות מיניות.

לשם כך פותחה תוכנית לימוד של המרכז הרב תחומי שמטרתה הבנת  הפנומנולוגיה של הפגיעה המינית ודרכי הטיפול הייחודיות לה.

תכנית הלימוד תתמקד בייחודיות יחסי המטפל מטופל, בטראומה מינית בלמידה תיאורטית של גישות טיפוליות קלאסיות ודרכי טיפול מהגל החדש ובהדרכות קליניות חווייתיות.

אוכלוסיית יעד

מטפלים בעלי תואר שני לפחות (במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון), או תעודת מטפל בהבעה ויצירה. הקבלה מותנית בראיון אישי. ראיונות יתקיימו בין החודשים יוני-ספטמבר 2020.

מבנה הלימודים

תכנית שנתית.

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע החל מחודש אוקטובר 2020 ועד יוני 2021. בימי ­­א' מהשעה 9:00 עד 14:00.

החל מהמפגש השלישי יתקיימו מפגשי הדרכה - פרקטיקום בין 12:00 ל-14:00.

 סה"כ 180 שעות לימוד אקדמיות.

הלימודים יתקיימו במרכז הרב תחומי, רח׳ גולומב 24, חיפה.

כדאי לדאוג לאפשרות של חניה סלולארית, באמצעות פנגו ( כוכבית 4500).

נושאי לימוד

 • מורכבות הטיפול בפגיעות מיניות – היבט חברתי, פוליטי ואישי- מבוא
 • הדינאמיקה של הסודיות
 • ההליך הפלילי בטיפול בפגיעות מיניות
 • סוגי טראומה, הגדרות פגיעה מינית בהיבט קליני
 • פגיעות מיניות ותחלואה כפולה
 • טראומה, פוסט טראומה ופוסט טראומה מורכבת בהיבט פסיכיאטרי
 • טראומה וספק
 • הדינאמיקה המשפחתית של הפגיעה המינית והתערבויות משפחתיות
 • דיסוציאציה - סוגי ההפרעות הדיסוציאטיביות והטיפול בהן
 • ייחודיות הקשר הטיפולי בעבודה עם טראומה מינית- עקרונות וגבולות
 • העברה והעברה נגדית
 • יחודיות הטיפול בגברים נפגעים
 • טיפול רגיש תרבות
 • טראומטיזציה משנית.
 • מודל ההחלמה והריפוי בעבודה עם טראומה

 צוות המרצים

עו"ד אייזנברג טלי ; גב' רונית בלום, מ"א; ד״ר אהובה בני פסיכיאטרית;  גב' שרי ברו, מ"א; גב' סיוון ברי  מ"א; גב' גוטליב עינב, מ"א ;גב' ליאורה זומר, מ"א; גב' נורית חנצינסקי, מ"א; גב' קרן לוין, מ"א; גב' רונית מנור, מ"א:  גב' נרית ספיח, מ"א; ד"ר קידר יעל;גב' ענת קריאף, מ"א: גב' יעל שושני, מ"א; גב' נעמה תמרי לפיד, מ"א.

 

 • דרישות התכנית
 • 85% נוכחות, טיפול בנפגע/ת תקיפה מינית והגשת עבודה סיכום.

תעודה

למשתתף אשר ימלא אחר דרישות התכנית, תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

שכר לימוד

9,500  ₪ 

ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית.

לפרטים והרשמה

המרכז הרב תחומי

טלפון: 048359975, 048370449

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.