shiluv
 
 
 
 

הדרכה על הדרכה

 פסיכותרפיה גופנית-נפשית מבוססת מיינדפולנס

תכנית שנתית

 

מרכז אקדמי:  ד"ר אלון רז 

מורים ומנחים: גב' אסתי אברהם רודס, מ"א, גב' סופי אוריה בינימין, מ"א ,ד"ר רונן ברגר, גב' גליה טיאני רונן, מ"א, מר יעקב קייזרמר בועז שביט, מ"א,

גב' ענבל שולשטיין,מ"א.

 

 רקע

התכנית נועדה להכשיר מדריכים בפסיכותרפיה אינטגרטיבית המשלבת גישות מעולם הגוף נפש מבוסס מיינדפולנס בתכנית יילמדו תכנים מתקדמים בהדרכה (תיאוריה והקשרה לשדה), שימוש בכלים יצירתיים בהדרכה ופרקטיקום הדרכה על הדרכה.

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.         

מנחי התכנית עוסקים בהוראה, הדרכה ועבודה טיפולית בתחומי תורת הנפש ומשלבים בעבודתם גישות שונות המדגישות קשרי גוף, נפש , ומיינדפולנס.

התכנית הנוכחית מוצעת לשנה במגמה להרחיבה לשנת לימודים נוספת של פרקטיקום בהדרכות מסוגים שונים. 

התכנית מוכרת על-ידי יה"ת- האיגוד הישראלי לתרפיה ע"י  יצירה והבעה.

 

מטרות התכנית

  • לחשוף את הלומדים לגישות תיאורטיות בהדרכה תוך הצגת שאלות הבסיס.
  • להתנסות במרחב ההדרכה תוך שימת דגש לתפיסות גוף נפש.
  • ללמוד שימוש בכלים יצירתיים בהדרכה.
  • לבחון סוגיות הדרכה מתוך השדה בהקשרים של הדרכה פרטנית.

אוכלוסיית יעד

  • בוגרי תכניות לפסיכותרפיה משלבת גוף נפש, ו/ או תוכניות פסיכותרפיה אחרות, בעלי ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם מודרכים בפועל או עומדים לקבל מודרכים.
  • בוגרי תכניות לתואר שני מבתי ספר לטיפול בשילוב אומנויות, בעלי ניסיון של 4 שנים ויותר בטיפול, ולהם מודרכים בפועל או העומדים לקבל מודרכים.

תכנית הקורס:

תפיסות תיאורטיות בהדרכה והקשרן לשדה

גב' אסתי אברהם רודס

ימי א', בין השעות 16:00-20:00

הקורס יעסוק בעקרונות ותהליכים בהדרכה בטיפול. יועלו היבטים תיאורטים ויישומיים בנושאים כגון: המרחב התוך אישי והבין אישי ביחסי מדריך-מודרך, תהליכים מקבילים מדריך-מודרך-מטפל, בין טיפול והדרכה, זיהוי והתמודדות עם התנגדות בתהליכי הדרכה ועוד.

שימוש בכלי ההתמקדות כהדרכה פנימית ובין אישית

מר בועז שביט 

שני חמשושים  מרוכזים

ימי חמישי בין השעות 14:30-20:30 ימי שישי בין השעות 08:30-14:

 הסדנה תפתח את השימוש בהתמקדות להבנת האינטראקציה המתרחשת בחדר, פיתוח מצפן להדרכה פינימית המבוססת על הקשבה התמקדותית, הרחבת היכולת ליצירת דיאלוג אינטראקטיבי  והשימוש בהקשה התמקדותית כמפתח למבוי סתום.

 פרקטיקום – הדרכה על הדרכה פרטנית 

מנחה:  יעקב קייזר.

ימי א' בין השעות 16:00-19:30.

הפרקטיקום יעבוד על אירועי הדרכה מתוך השטח. כל מקרה יקבל מימד מעשי התנסותי וישולב בחומר התיאורטי הקשור להדרכה. במהלך ההדרכה תילמדנה דרכים בהן חברי הקבוצה מהווים משאב מרחיב וישים בתהליך ההדרכה האישית.

 

 שיטת הלימוד

המפגשים בקורס משלבים לימוד תיאורטי, התנסויות אישיות וקבוצתיות, הדגמות ודיון.

 

 דרישות הקורס

נוכחות, וקריאת החומר הביבליוגרפי, הצגת שני אירועי הדרכה,

כתיבת עבודה מסכמת.

 

 משך התוכנית

 יתקיימו 14 מפגשים אחת בימי א' אחת לשבועיים בין השעות 16:00-20:30, ועוד סדנא מתמשכת : ביום ה', בין השעות 14:30-20:30, ויום ו',  בין השעות 8:30-14:30

בתאריכים: 9-10.1.2020

סה"כ 94 שעות לימוד אקדמיות.

 

תאריך פתיחה: 3.11.2019

 

  תעודה:

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומרכז שילוב.

 מקום הלימודים: קמפוס שילוב, כפר תקוה, קריית טבעון.

 

 שכר לימוד

5900 ₪. מתוכם 300 ₪ דמי רישום

 

 לפרטים והרשמה:

אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.