והכשרה בטיפול מיני

תכנית דו שנתית להכשרת אנשי מקצוע

 

ייעוץ אקדמי: ד"ר רונית אלוני, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת, פרופ' מרילין ספר, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת.

מנהלת התכנית: גב' רחלי ראובני, MSw, מטפלת מינית מוסמכת.

רכזת אקדמית של התכנית: גב' הדס פורת, מ"א, מטפלת מינית מוסמכת.
 
וועדה מלווה לתכנית:
יו"ר -  גב' לי ראובני בר – דוד.
חברות - ד"ר רונית אלוני, גב' מרים בן עוז, פרופ' מרילין ספר, גב' רחלי ראובני ואנשי מקצוע נוספים מתחום הטיפול המיני
 
רקע
התכנית לטיפול מיני הינה בסיס אקדמי לצורך הכשרה והתמחות בטיפול מיני על פי דרישות האיגוד המקצועי למטפלים מיניים בישראל-איט"ם*
ודרישות איגודים מקצועיים ברחבי העולם.  
הבחירה באוניברסיטת חיפה כבית לתוכנית נולדה מתוך הדרישה למטפלים ולשירותים נלווים (רפואיים ופארא רפואיים) בצפון הארץ העוסקים
במיניות האדם ומחויבים למקצועיות, נגישות ועולם ידע מעודכן וחדשני. תוך מתן הזדמנות למטפלים בצפון להיחשף לעולם התוכן, הידע והמקצוע של טיפול מיני.
טיפול מיני שואף לסייע לכל פרט להגשים את תפיסת המיניות שלו עצמו ובקשרים אינטימיים תוך מתן כלים פרקטיים, הבנה רגשית דינמית
והתייחסות חברתית למיניות כעמוד שדרה בבריאותו הנפשית.
הכשרת מטפלים מתחומי הפסיכולוגיה והרפואה בעולם ידע זה, תעניק רובד משמעותי ומעמיק להטבת חיי המטופל.
מיניות הינה חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם, מלידתו ועד סוף חייו. יש הרואים במיניות ציר מרכזי להתפתחות האדם, יחסיו הבינאישיים ושלמותו.
ארגון הבריאות העולמי (WHO), הגדיר את מיניות האדם כאנרגיה המניעה אותנו לבקש חום, אהבה ואינטימיות.
השפעתה ניכרת על הפרט במחשבות, רגשות ואינטראקציות  בינאישיות  ולפיכך היא כה משמעותית לבריאות הפיזית והנפשית של כל אדם ואדם
ומכאן שהזכות לממש אותה, נכללת בזכות היסוד של הפרט להיות בריא.יחד עם זאת, השיח התרבותי – חברתי,  יצר מסביב לתחום משמעותי
זה טאבו המונע מרבים לממש את  מיניותם. במציאות של מסרים סותרים אודות מיניות, מין ומגדר, נחלשת היכולת שלנו לדבר מיניות באופן אותנטי.
מטפלים קליניים, זוגיים ואנשי רפואה מוצאים עצמם פעמים רבות מול אתגר קיום השיח על מיניות ובשל העדר הכשרה מתאימה בתחום המיניות,
נותרים עם סט כלים חסר וידע שאינו מספק להתייחסות ומתן מענה הולמים. 
תכנית הכשרה זו מיועדת לאנשי טיפול השואפים להרחיב את ידיעותיהם ולרכוש כלים מעשיים לעבודה טיפולית בנושאים השונים של מיניות האדם
ובטיפול בדיס-פונקציות מיניות של הזוג ושל הפרט.
קבלת הסמכה בטיפול מיני ע"י איט"ם היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים מול האיגוד.
אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד.
  
מטרת התכנית 
תכנית זו תעניק לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול וברפואה הזדמנות ללמוד, לחקור, להתבונן,  ולרכוש כלים מעשיים לטיפול מיני.
נלמד תיאוריות מסורתיות בצד שיטות טיפול חדשניות מבוססות ידע ומחקר.
הטיפול המיני מאגד בתוכו חלקים מדיסציפלינות שונות – ביולוגיה ורפואה לצד פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, טיפול זוגי וטיפול פרטני
תוך הבנה של תיאוריות פסיכולוגיות שונות ושילובן בפרקטיקה. כל זאת תוך רגישות תרבותית וראייה מגדרית.
בתכנית זו, נלמד כיצד הפרספקטיבות השונות משלימות אחת את השנייה וכיצד ידע נרחב מכל אחת מהן הינו קריטי להצלחת כל טיפול. 
התכנית תחל בסדנה קבוצתית בת יומיים מטרה לבדוק ולחקור  את עמדותינו האישיות (SAR Sexual Attitude Reassessment)
להתאמת עם עמדותינו, רגשותינו ומחשבותינו האישיות.
בהמשך ילוו אותנו קורסי ליבה סמסטריאליים לצד קורסים והרצאות חד פעמיות אשר יינתנו ע"י טובי המרצים, המומחים והמטפלים לכל נושא בארץ.
   
אוכלוסיית יעד
אנשי מקצוע בעלי תואר שני – כגון עו"ס, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, רופאים (MD) בעלי רישיון לעבודה בישראל.
תישקל קבלה של מטפלים ואנשי רפואה וסיעוד מתחומים שונים בעלי תואר שני מוכר.
*תתקיים וועדת החלטה לאנשי מקצוע מתחומי טיפול נוספים עפ"י כישורים וניסיון מקצועי.
  
תנאי קבלה 
המועמדים יעברו ראיון קבוצתי ו/אישי.
   
מבנה התכנית* 
הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ה', בין השעות 08:30 – 13:45.
סה"כ 336 שעות לימוד אקדמיות.
התנסות מעשית
כל תלמיד נדרש לקחת חלק במסגרת טיפולית במהלך הלימודים ולקבל עליה הדרכה אישית. 
  
דרישות התכנית 
נוכחות, קריאת חומר ביבליוגרפי, הגשת תרגילים וכתיבת עבודה מסכמת.
 
עבודת גמר 
הגשת עבודת גמר וקבלת ציון "עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר.
העבודה תשלב ידע מהתחום התיאורטי והקליני ותוגש לוועדת עבודות גמר.
     
תעודה 
תלמיד/ה אשר ישתתפו באופן סדיר בלימודים וימלאו אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית (הנוכחות בכל מפגשי תכנית הינה חובה ותנאי הכרחי לקבלת התעודה),
תוענק לו/ה תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
כמו כן, חוות דעת של מרצים ראשיים בקורס תינתן על כל תלמיד באופן פרטני ולפיכך יישקל מעבר מסמסטר אחד למשנהו.
 
*התכנית מוכרת ע"י איט"ם – האגודה הישראלית לטיפול מיני. הקבלה לאיט"ם היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע
האיגוד ועל המועמד/ת לבדוק את התאמתו/ה לקריטריונים מול האיגוד. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד/ת קבלה אוטומטית לאיגוד.
  
דמי הרשמה 
300 ₪
שכר לימוד
יתפרסם סמוך לפתיחת שנה"ל תשפ"ב.
עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.

לפרטים ולהרשמה

גב' מאיה מראביץ' וילדר, טלפון: 04-8249957
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

לפרטים נוספים

גב' רחלי ראובני, טלפון: 054-2229696
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
גב' הדס פורת, טלפון: 054-6567763
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

*יתכנו שינויים במבנה התכנית בהתאם לכמות הנרשמות/ים ולצרכי התכנית.