shiluv

 

 

 

         בית הספר לפסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס

היחידה לפסיכולוגיה בודהיסטית

יישומי מיינדפולנס בתפקודי ההורות  

 

מנחה: גב' מיכל כהן, מ"א

 

רקע

 מודעות קשובה היא סוג של תשומת לב שאפשר לפתח על ידי אימון ותרגול. זוהי מודעות מכוונת ממושכת ולא שיפוטית למה שמתרחש מרגע לרגע. מקורות תרגול המיינדפולנס נעוצים במזרח הקדום והיכולת לשים לב הינה תכנונה אנושית אימננטית הניתנת לשיפור ושכלול גם ללא קר לדתצ או תפיסה פילוסופית.

גישות פסיכולוגיות רבות בעיקר אלה המוכרות כגל השלישי ב CBT   מאמצות אל תוכן השראה ואימון ברוח המיינדפולנס. מחקר רחב ומקיף מראה את התועלת שבתרגול להפחתת לחץ וחרדה שיפור במצבי דיכאון הטבה במחלטות פסיכוסומטיות הפחתת אלימות וויסות רגשי וקוגנטיבי.

הורות קשובה יכולה לסייע להורים לעצור ולשנות באופן בסיסי ומעשי את ההתרחשות ההורית האוטומטית.. אימון במיינדפולנס יכול לעזור להורים ומטפלים להבין ולחוות אירוע הורות ספציפי בתוך ההקשר הרחב של יחסים ארוכי טווח עם הילד מתוך קבלתי בלתי שיפוטית של רגשות ומחשבות חמלה להורה ולילד ומחויבות לערכים ואמונות אישיים ומשפחתיים.

 

 בין נושאי הקורס:

 • הורות קשובה: מעבר מהתנהלות אוטומטית להתנהלות מודעת
 • לחץ, ויסות רגשי ופיזי
 • ערכים ואמונות בהורות , במשפחה ובחברה.
 • קשר קשוב: תיאורית ההתקשרות (Attachment Theory)  בהקשר של מיינדפולנס
 • תקשורת וניהול וקונפליקט
 • חמלה

תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אונ' חיפה

 

מטרות הקורס

 • להתוודע ולהתאמן במדיטציית מיינדפולנס
 • רכישת כלים להתבוננות קשובה בחיי המשפחה
 • לימוד משותף מתוך אירועים משפחתיים בכלים של מיינדפולנס
 • להבהיר ולחדד ערכים אמונות ועמדות הוריות
 • לרכוש כלים לתקשורת הורית יעילה

אוכלוסיית יעד

אנשי טיפול וסיוע העוסקים בטיפול משפחתי, טיפול, ייעוץ והדרכת הורים.

 

מבנה ומשך הקורס:

שישה מפגשים בימי ו' בין השעות 11:00-8:00

 

החל מתאריך 29/11/2019

סה"כ 24 שעות לימוד אקדמיות

 

שיטת הלימוד

הרצאות לצד תרגול אישי, בין- אישי, ניתוח אירועים משפחתיים לאור עקרונות המיינדפולנס

 

דרישות התכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% מסך המפגשים

קריאת חומרי הלימוד, תרגול מדיטציה והשתתפות נוכחת במפגשים.

 

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות הקורס, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 

תשלום

 1600 ₪,  200 ₪ דמי הרשמה (כלולים בשכר הלימוד)

 

לפרטים והרשמה:

אתר מרכז שילוב:www.shiluv-bodymind.co.il

טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.