shiluvבית הספר לפסיכותרפיה

Mindfulness Based Experiential (body-mind) Therapy

תכנית תלת שנתית בקמפוס שילוב, כפר תקווה, קרית טבעון 

שנה"ל תשפ"ב 2022-2021

 

מרכז אקדמי: ד"ר אלון רז.

מרכזת התכנית: גב' מירי גרוס, מ"א.

ועדת היגוי: ד"ר דניאלה אילון, גב' אסתי אברהם רודס מ"א, ד"ר שמית קדוש, גב' יפעת אקשטיין, מ"א, מר  יעקב קייזר, מ"א.

רקע
העולם הטיפולי עומד היום בפני האתגר וההזדמנות שמציבות בפניו גישות שונות העוסקות בשילובם של תהליכים גופניים, נפשיים ורוחניים בעבודה הטיפולית הקלינית.
פסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס שמה דגש על פיתוח איכויות וכלים טיפוליים המאפשרים מגע עמוק וחי עם החוויה הנוכחת.
זאת מתוך דיאלוג גופני נפשי, פסיכולוגיה בודהיסטית, ידע וכלים מתוך עולם הפסיכותרפיה הגופנית, הבנה דינאמית של תהליכים התפתחותיים ופתולוגים.
התוכנית מכילה תפיסות וכלים הנוגעים ביחסי מטפל ומטופל ובראשם הגישה ההתייחסותית.
 
בתכנית נלמדות שלוש גישות מובילות בתחום פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס:
 • פסיכותרפיה מכוונת התמקדות (focusing).
 • טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה, היקשרות ושינוי (AEDP).
 • פסיכותרפיה גופנית התיחסותית מבוססת מיינדפולנס.
דרך הלימוד בתוכנית הפסיכותרפיה, משלבת לימוד עיוני ולימוד חוויתי מרובה התנסויות, לצד הכשרה מעשית, ופרקטיקום רחב היקף.
בנוסף, התכנית מציעה שלושה מסלולי למידה מורחבים, למעוניינים להעמיק בנושאים הבאים:טיפול CBT מבוסס מיינדפולנס (הגל השלישי).
תכנית דו שנתית ואפשרות הרחבה בבית ספר לפסיכותרפיה.פסיכותרפיה מוכוונת התמקדות. תכנית שנתית.פסיכולוגיה בודהיסטית. תכנית שנתית.
 
תכנית זו הינה פרי פיתוח ויישום של מרכז שילוב ובליווי אקדמי של היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
התכנית מוכרת על ידי איגוד ישראלי רב תחומי לפסיכותרפיה.
 
מטרות התכנית
לחשוף את הלומדים לתפיסות תיאורטיות ודרכי טיפול מגוונות גוף-נפש-רוחלרכוש כלים להתבוננות, הקשבה והתערבות במימדים הגופני והרוחני בטיפול הנפשי.
 
אוכלוסיית יעד
פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, רופאים מומחים, מטפלים בהבעה, עובדי מערכת בריאות הנפש, ועובדי מערכת הבריאות, יועצים חינוכיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, מרפאים בדיבור ועובדי סיעוד, המעוניינים להרחיב ידע תיאורטי וכישורי טיפול משולב בעבודתם.
 
 
לתכנית יכולים להתקבל גם מי שאינם באים מתחום המקצועות הטיפוליים, בעלי תואר ראשון, על בסיס רקע וניסיון אישי רלבנטי.
קבלה לתכנית מותנית בראיון אישי.
 
מסלול תלת שנתי
בוגרי.ות הכשרות בעלות רקע טיפולי (הכשרות בהן הלימודים הבסיסים כוללים התנסות קלינית בטיפול נפשי המלווה בהדרכה)
כגון: פסיכולוגיה תואר שני, עבודה סוציאלית, מטפלים בהבעה תואר שני. אלה נכנסים למסלול תלת שנתי.
 
הכשרה מעשית במסלול זה
תכנית ההכשרה תדרוש התנסות מעשית במסגרת הלימודים בהיקף מינימלי של 150 שעות בליווי של הדרכה פרטנית ובקבוצה.
כשעות טיפול יספרו טיפולים בהיקף מינימלי של מינימום 10 מפגשים. עד לסיום הלימודים יש לטפל במינימום 5 מטופלים.
אישור שעות הטיפול נעשה ע"י מרכז/ת התכנית והמדריך/כה האישי.

ההדרכה הפרטנית תיעשה מחוץ לשעות ותשלום בית הספר, מינימום של 16 מפגשי הדרכה בשנה, תוך אישור המדריכים על ידי מרכזת התכנית.

סטודנטים המתקבלים לתכנית תלת שנתית מוזמנים להצטרף לשנת בחירה בשנה הרביעית הכוללת קורס העמקה למתקדמים ופרקטיקום הדרכה חיה בקבוצה,
סטודנטים שיבחרו בכך יוכלו לקבל בסיום השנה הרביעית הסמכה ב –  Focusing Oriented Therapy FOT בכפוף לתנאי הארגון הבינלאומי בניו יורק.
 

 

 

את הקורסים מבוא לפסיכולוגיה,פסיכופתולוגיה,תאוריות אשיות יש להשלים במהלך השנה הראשונה ללימודים מהות הטיפול: יחסי מטפל-מטופל-36 ש"א בעלות של 2000 שח'.

ניתן ללמוד קורסים אלה במרכז שילוב בתשלום נוסף.

מסלול ארבע שנתי
מסלול זה נפתח לסטודנטים ללא רקע טיפולי. סטודנטים בעלי תואר ראשון שאינו מתחום: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה,
טיפול בשילוב אמנויות ידרשו להשלמת קורסי בסיס בפסיכולוגיה במוסד אקדמי או בתכנית הכשרה המוכרת על ידי האיגוד, ע"פ הפרוט הבא:
 • מבוא לפסיכולוגיה – 30 ש"א
 • פסיכולוגיה פזיולוגית – 30 ש"א
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 60 ש"א
 • פסיכופתולוגיה – 60 ש"א
 • תאוריות אישיות 30 ש"א

את הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה, תאוריות אשיות: יש להשלים במהלך השנה הראשונה ללימודים/

מהות הטיפול: יחסי מטפל-מטופל-36 ש"א בעלות של 2000 ש"ח. 

 • ניתן ללמוד קורסים אלה במרכז שילוב בתשלום נוסף.

 • לימודי השנה הרביעית הכוללת

 • קורסי לימוד - 80 ש"א.
 • פרקטיקום (הדרכה חיה בקבוצה) - 80 ש"א.
 • רטריט בית ספר – 20 ש"א.
הכשרה מעשית במסלול זה
סטודנטים ללא רקע במקצועות הטיפול ידרשו להשלים 300 שעות הכשרה מעשית בליווי שעות הדרכה.
כשעות טיפול יספרו טיפולים בהיקף מינימלי של מינימום 10 מפגשים.
עד לסיום הלימודים יש לטפל במינימום 6 מטופלים בשלוש שנים של עבודה מעשית.
אישור שעות הטיפול נעשה ע"י מרכז/ת התכנית והמדריך/כה האישי.

ההדרכה הפרטנית תיעשה מחוץ לשעות ותשלום בית הספר, מינימום של 16 מפגשי הדרכה בשנה, תוך אישור המדריכים על ידי מרכזת התכנית.

מבנה התכנית

שנה א'
קורסים וסדנאות
 • מבוא לפסיכולוגיה בודהיסטית.
 • מושגי יסוד בפסיכותרפיה גופנית נפשית - מהתיאוריה אל המעשה.
 • נוכחות גופנית ו-embodyment בפסיכותרפיה.
 • פסיכותרפיה מכוונת התמקדות ( Focusing Oriented Therapy).
 • רטריט.

סה"כ  230 שעות לימוד אקדמיות.

תקופת קורונה/ תקופה דומה לה
בכפוף להנחיות משרד הבריאות ובשיקול הנהלת מרכז שילוב, ייתכן והלימודים כולם או חלקם יתקיימו באמצעים מקוונים מרחוק.
מרכז שילוב ערוך טכנית ומתודולוגית לקיים את הלימודים בכל תנאי ובכל הרכב כזה או אחר בהתאם לשיקולים המקצועיים של צוות הנהלה.
המעבר ללמידה בזום הוא חלק בלתי נפרד מה"כאן עכשיו" של תקופתנו ולכן מהותית וגם חוזית כל מעבר ללמידה מרחוק לא יהווה הפרת חוזה
או עילה להחזר כספי בגין הלימודים שימשיכו כסדרם.
 
דרישות שנה א'
 • נוכחות, התנסות בקורסים וקריאת החומר הביבליוגרפי.
 • כתיבת עבודות רפלקטיביות, עם חיבור לחומר התיאורטי וכתיבת עבודה שנתית מסכמת.
 
שנה ב' ושנה ג'
השנה השנייה והשלישית מבוססות על העמקת תהליך הלמידה ועל התנסות בעבודה בפסיכותרפיה בשדה הטיפול היא כוללת תהליך פרקטיקום:
הדרכה פרטנית והדרכה קלינית בקבוצה בכל שנה. הפרקטיקום מחבר בין עבודת הלומדים בשדה, לבין החומר התיאורטי והמושגים הרלוונטיים.
הפרקטיקום מתמקד בהדרכת הלומדים בסוגיות הקליניות תוך מיקוד במטופל, במטפל ובמרחב הטיפולי.

שנה ב' ושנה ג' כוללות עבודה מעשית.

קורסים וסדנאות שנה ב'
 • פסיכותרפיה פוגשת התמקדות - יישום גישת התערבות בקליניקה.
 • טיפול חוויתי ממוקד רגש, חוויה, attachment (AEDP).
 • מפגש בין גופים במבט דינאמי התייחסותי.
 • פרקטיקום.
 • רטריט.

סה"כ 246 שעות לימוד אקדמיות.

קורסים וסדנאות שנה ג'
 • פסיכותרפיה גופנית התייחסותית מבוססת מיינדפולנס הלכה למעשה.
 • טראומה וגוף - טיפול גופני נפשי בהקשר של מצבי טראומה מסוגים שונים.
 • טקסי החלמה וריפוי-סדנה מסיימת.
 • פרקטיקום.
 • רטריט.

סה"כ 220  שעות לימוד אקדמיות

דרישות שנה ב' ושנה ג'
 • נוכחות, התנסות בקורסים וקריאת החומר הביבליוגרפי.
 • עבודה מעשית והדרכה פרטנית בהתאם למסלול.
 • התלמידים מצופים לעבור טיפול אישי בגישות הנלמדות על ידי מטפל מוסמך לפני או במהלך הלימודים מינימום 40 שעות טיפול עד לסיום הלימודים.
 • כתיבת עבודות רפלקטיביות עם חיבור לחומר התיאורטי.
 • כתיבת עבודה שנתית מסכמת על אירוע טיפולי נבחר.
שנה ד'
 • מיועדת למי שלומד בתכנית הפסיכותרפיה ולא מגיע מתחום המקצועות הטיפוליים המוכרים.
 • להרחבת והעמקת הידע לאנשי טיפול

זוהי שנת העמקה בידע, בעבודה מעשית, ובהתנסות של הדרכה חיה בטיפול.    

קורסים וסדנאות שנה ד' 
 • תהליכי ריפוי בתוך המרחב ההתייחסותי - גופני.
 • טיפול גוף נפש בפצעי היקשרות בין תיאוריה והתערבות טיפולית (attachment ).
 • הדרכה חיה וגישות התערבות מתקדמות.

סה"כ 161 שעות לימוד אקדמיות.

דרישות שנה ד'
 • נוכחות.
 • התנסות בקורסים וקריאת החומר הביבליוגרפי.
 • עבודה מעשית והדרכה פרטנית בהתאם למסלול
 • התנסות בטיפול חי תחת הדרכה.
 • כתיבת עבודה שנתית מסכמת על אירוע טיפולי נבחר.
 • ריטריט
שיטת הלימוד 
תרגול אישי, בין-אישי וקבוצתי, המזמינים את הלומד להתבוננות פנימית למחוללי תהליך הריפוי, תוך קישור מושגי לתיאוריות רלבנטיות.
 
מבנה ומשך התכנית 
מסלול תלת שנתי: סה"כ  700 שעות לימוד אקדמיות.
מסלול ארבע שנתי: סה"כ 866 שעות לימוד אקדמיות.
 
ימים ושעות
הלימודים יתקיימו, אחת לשבוע חלקם בימי ג'  בין השעות 15:00 - 20:30.
וחלקם בימי ו', בין השעות 14:30-08:30

תאריך פתיחה: 05.10.21

צוות המורים והמנחים
גב' אסתי אברהם רודס, מ"א, ד"ר נירית אברהם, ד"ר דניאלה אילון, ד"ר ליאת אילון, גב' יפעת אקשטיין, מ"א,
גב' מירי גרוס, מ"א, ד"ר שמית קדוש, גב' אוי זהר מ"א, גב' מאיה יונתן מ"א, גב' אביטל פורלגר מ"א, מר יעקב קייזר, מ"א,
ד"ר אלון רז, מר בועז שביט, מ"א, גב' גליה טיאנו-רונן, מ"א,  ד"ר מירב חרמש, ד"ר רונית שלו, מאיה יהונתן שחורי מ"א,
אורי בנימין , סופי אוריה בנימין ,שירלי דביר, מייטרי שחם, רונית בלום.

ייתכנו שינויים בסגל המורים ובתאריכי הקורסים.

ייתכנו שינויים בלימוד הסילבוס המוגש על פי החלטת המורה הקשורה בתהליך הלמידה הקבוצתי.
מספר שעות ההכשרה ודרישות התכנית עשויות להשתנות משנה לשנה.
בשנה ד' יתקיים איחוד בין קבוצות הלימוד באותה השנה.
 
תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך,
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

התעודה מוכרת על ידי איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה.

עלות
דמי התחייבות שלא מוחזרים עס' 300 ₪. ישולמו באשראי /העברה/שיק/ מזומן/בעת קבלת הטופס עד 1.8.21.
יש להסדיר את יתרת התשלום עבור שכר לימוד לשנה 14,300 ₪ ב- 10 תשלומים שווים של 1430 ₪  כ"א
עד 10.9.21 מי שיסדיר את דמי הרישום לאחר ה1.8.21 שכר הלימוד יעמוד על 300 ₪ דמי רישום +15,000 ₪ שכר לימוד.
ניתן לשלם במזומן, כרטיס אשראי או צ'קים לפקודת: מרכז שילוב ג.נ.ר בע"מ.
לתשלום בצ'קים נא להביא את הצ'קים הדחויים למרכז שילוב בעת ההרשמה, כל 1 או 15 לחודש עד ה 10.9.21
* 400 ₪ נוספים ישולמו עבור הרטריט ישירות למקום הריטריט. כולל הסדרי לינה ללילה אחד וארוחת בוקר בחדר לשלושה.
 
המעבר לשנות לימוד המשך בכל התכניות מותנה במספר הלומדים.
ייתכנו שינויים בסגל המורים ובתאריכי הקורסים.
*  ייתכנו שינויים בלימוד הסילבוס המוגש על פי החלטת המורה הקשורה בתהליך הלמידה הקבוצתי
* ייתכנו שינויים בתכני הקורסים בהתאם להתפתחות הקבוצה והחלטת המורה.

המעבר לשנה ב' בכל התכניות מותנה במספר המשתתפים

לפרטים והרשמה
אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il  
טלפון: 04-9931110,  050-8529455 ,050-8529239 
פקס: 04-9531765
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.