תכנית שנתית

 

מנהלת אקדמית

דר' נעמי שרויאר, מרצה בכירה בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה ומורשת נגישות השירות.

 

מיהו מורשה נגישות השירות?

מורשי נגישות השירות הינם אנשי מקצוע אשר תפקידם לסייע באפיון, תכנון, בקרה ופיקוח על יישום דרישות להתאמות נגישות השירות לציבור, עפ"י דרישות החוק.

מורשי נגישות השירות הם אנשי מקצוע המוסמכים מתוקף החוק לאשר ולספק יעוץ בתחום ההנגשה של שירות עבור לקוחות עם מוגבלות, באופן שוויוני, עצמאי, בטיחותי ומכבד.

החל מ-1/8/2009 נכנס לתוקפו תיקון מס' 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח-1998) הקובע כי בתהליך ההנגשה קיימת חובת היוועצות עם מורשים לנגישות השירות ולנגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה), שהוכרזו ככאלה ע"י המדינה, לאחר הכשרה ייעודית בנושא.

היחידה ללימודי המשך והחוג לריפוי בעיסוק בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה פותחות תכנית הכשרה מוכרת ע"י האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. התכנית כוללת שיעורים, סיורים, מפגשים עם אנשים עם מוגבלות ודמויות מפתח בתחום, כמו גם מבחנים ופרויקט גמר, כהכנה למבחני ההסכמה ולעיסוק בעתיד.

 

נושאי הלימוד 

הכרת תפיסות חדשות בעולם אודות אנשים עם מוגבלות חקיקה ותקינה בתחום הנגישות דרישות תקנות נגישות השירות במגוון שירותים ציבוריים ניתוח רכיבי שירותים מגוונים התאמת הנגישות הציבורית למגוון התאמות פרטניות עקרונות להדרכה וייעוץ בנושאי נגישות, כולל המידע והנהלים של הארגון.עקרונות לבחירת התאמות במקום העבודההיכרות עם ממשקי העבודה בין מורשי נגישות השירות למורשי נגישות מתו"ס

 

חובות התכנית

נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים הלימודיים.

בחינה עיונית חיצונית אינטרגטיבית – תורת המקצוע (ציון עובר 70).

פרוייקט גמר – הגשה בכתה והצגה להגנה בע"פ (ציון עובר 70).

בחינות פנימיות (ציון עובר 70).

**הבחינה ופרויקט הגמר יתנהלו עפ"י נהלי ובסמכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המחייבים תשלום אגרת בחינה.

 

תנאי קבלה לתכנית

תעודה מקצועית באחד מהתחומים המופיעים מטה:

 • ריפוי בעיסוק
 • פיזיותרפיה
 • קלינאות תקשורת
 • סיעוד
 • חינוך מיוחד
 • עבודה סוציאלית
 • רפואה
 • פסיכולוגיה
 • סוציולוגיה

(*מועמדים בעלי המקצועות הנ"ל יידרשו לעבור מכינה בהיקף 20 שעות לימוד בנושאי תכנון ובניה, קריאת תכניות בנייה וכו')

 • אדריכלות
 • הנדסה בתחום מבנים
 • תשתיות וסביבה, עיצוב פנים
 • הנדסת תעשיה וניהול

(*מועמדים בעלי המקצועות הנ"ל יידרשו לעבור מכינה בהיקף 20 שעות לימוד בנושאי מגוון תחומי המוגבלות, חסמים סביבתיים, ניתוח פעילות ושירותים, התאמת סביבה וטכנולוגיה וכו')

 

הגשת מסמכים המעידים על:

 • צילומי תעודות של לימודים אקדמיים והכשרות מקצועיות
 • שנה אחת לפחות של ניסיון מעשי בתחום הנגישות
 • תצלום תעודת זהות
 • קורות חיים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום

 

לתשומת לבכם! נרשם אשר לא העביר את מסמכי ההרשמה הנדרשים, הליך הרשמתו יתעכב ולא נוכל להבטיח את מקומו.

את המסמכים יש להעביר לדואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולוודא כי התקבלו בהצלחה.

מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לריאיון ולוועדת קבלה.

 

משך ומבנה התכנית

תכנית שנתית שתתקיים בשנת הלימודים תשפ"א בימי א', בין השעות 10:00-16:00, למעט סיורים שייתכן שיתארכו ושני מפגשי מכינה שיתקיימו בימי ו', לפני תחילת הלימודים

סה"כ כ-220 שעות לימוד אקדמיות.

 

תעודה

בוגרי התכנית אשר ישלימו את כל חובותיהם הלימודיים יקבלו תעודת גמר ותעודת מקצוע רשמית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וכן תעודת סיום מטעם היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.

 

התאמות

בהתאם לנהלי העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תלמיד רשאי להגיש טרם תחילת התכנית (לא יאוחר מ-30 יום לפני מועד פתיחתו) בקשה להתאמות נגישות בשיעורים ובבחינות, בצירוף תימוכין או אישור מקצועי עדכני המעיד על הצורך בהתאמות.

 

דמי הרשמה

300 ₪

 

שכר לימוד

12,990 ₪

הנחה לבוגרי תואר ראשון (ו/או שני) באוניברסיטת חיפה: 10,990 ₪

 

לפרטים נוספים

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 04-8249957

* פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.