carmiel

המינהל לשירותי חברתיים                            

     המרכז לטיפול במשפחה 

טיפול בנשים במעגל הזנות ופגיעות מיניות

 

רקע:

 

רחוקות מהעין רחוקות מהלב.

כל אדם שישאל, יענה כי ה"מקצוע" העתיק ביותר בעולם הוא הזנות. רחל פייג וישניא (2005) כותבת כי הזנות עתיקה לפחות כימיו של הספר הראשון בתולדות האנושות. עדויות מהעולם העתיק מלמדות על קיום זנות ממין זכר וטרנס מגדרית, אך רוב ה"זונות" היו וכנראה עדין הינן נשים, ורוב ה"לקוחות" הינם גברים. אל אף השוני בין התרבויות, ניתן להתרשם מקווי הדימיון הבולטים בניהן בכל הקשור ליחסן לזנות. זנות נחשבה כחיונית לקיומה של החברה והיחס אל נוכחותן היה בדרך כלל כאל רע הכרחי. לאורך ההיסטוריה האנושית עד ימינו ישנן טענות מושרשות ונטועות בתפיסה הקולקטיבית הגורסות כי ה"עוסקות" בזנות, הינן נשים שסרחו ובשל אופי עבודתן (הענקת שרותי מין תמורת אתנן, ללקוחות אלמוניים) נוטלות על עצמן סיכון מחושב ועל כן אין הן רשאיות להתלונן אם במהלך עבודתן נפגעו. ניתן לראות כיצד ביצירות אומנות ותרבות כמו סרטים וספרים, עולה מסר ברור כי רק אם ה"זונה" תיטיב את דרכה תמצא את גאולתה. בנוסף הגברים הם המצילים והם אלו אשר בכוחם להפוך את ה"זונות" לנשים היכולות להיחשב בעיניהם ובעיני החברה כמקובלות.

בקורס זה ניבחן את שאלת האחריות וה"סיכון המחושב", האם הוא אכן מחושב? האם א/נשים הנמצאים במעגל הזנות בוחרים בכך? וכיצד בכלל א/נשים מגיעים למעגל הזנות? ומה מונע מהן/ם לצאת ממנו? נדון בזנות כתוצר של הסללת ילדות שעברו את הבגידה הנוראית - גילוי העריות, דרך המונח  Abject" – הבזוי והדחוי" (של הפילוסופית הפסיכואנליטיקאת, ג'וליה קריסטבה בספרה כוחות האימה 1980) המתייחס לאלמנטים הדחויים של הגוף ושל הסדר החברתי. נדון בקשרים הראשונים בחייהן – קשר הורה ילד. לבסוף נדון על הדרך שלנו כאנשי מקצוע לסייע, דרכי הטיפול תוך רצון למתן חוויה מתקנת ומרפאת. נתבונן בעקרונות הטיפול של הפרקטיקה המסורתית – הנתפסים כניטרליים, וניבחן התאמתם לטיפול בנשים במעגל הזנות והפגיעות המיניות.

 

אוכלוסיית יעד:

עובדים סוציאלים (עדיפות לבעלי תואר שני) ואנשי טיפול נוספים.

 

משך הקורס

יתקיימו 7 מפגשים, סה"כ 21 שעות אקדמיות. פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. הקורס יתקיים בחודשים ינואר-פברואר 2020 בימי חמישי אחה"צ.

 

נושאי הלימוד

סקירת תופעת הזנות, הסטוריה, נתונים בארץ ובעולם. חוק הפללת הלקוח. טראומה מוקדמת – נטישה, בגידה. דיסוציאציה ושימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים סקסואליזציה של הצרכים הראשונים ו Repetition compulsion "האישה האחרת" – האישה בזנות כאובייקט והתפקיד החברתי עקרונות ותהליך הטיפול, הצגות מקרה.

 

אישור

המשתתפים יקבלו אישור מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה והמרכז לטיפול במשפחה, במנהל לשירותים חברתיים, כרמיאל.

 

שכר לימוד

1100 ₪

 

לפרטים והרשמה

דינה בראונשטיין פאל בטלפון:054-4266710, 04-9088123

או כתובות מייל הבאות:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.