תכנית דו-שנתית

יועץ אקדמי: פרופ' אמנון לזר, עובד סוציאלי

מנהלת התכנית: ד"ר נאוה ארקין, עובדת סוציאלית

מטרת התכנית
הכשרת עובדים סוציאליים לתפקידי הדרכה של סטודנטים בלימודי שדה.
הקניית ידע; מיומנויות וכלים בתחום ההדרכה; העמקת ידע בסוגיות ספציפיות בהדרכת הסטודנטים.
 
אוכלוסיית יעד מדריכים מתחילים שלב א'
עובדים סוציאליים בעלי חמש שנות ותק לפחות וניסיון בטיפול ישיר (במתודה הפרטנית והקהילתית/קבוצתית),
אשר עובדים שנה אחת לפחות בשירות בו מתכוונים להדריך.
 

תנאי קבלה

יתקבלו לתכנית עובדים סוציאליים, אשר אושרו כמדריכי סטודנטים על ידי ועדת קבלה של היחידה ללימודי שדה והתחייבו להדריך סטודנטים.
 
תכנית הלימודים (שלב א' מדריכים מתחילים)
הלימודים יעסקו בהיבטים תיאורטיים של ההדרכה ובפרקטיקה של ההדרכה.
התכנים העיקריים:
  • תיאוריות הדרכה: פרטנית, קבוצתית וקהילתית
  • מיומנויות בהדרכה ומתן הדרכה על הדרכה: פרטנית, קבוצתית וקהילתית
אוכלוסיית יעד מדריכים ממשיכים שלב ב'
מדריכים אשר סיימו את תכנית שלב א' למדריכים מתחילים וידריכו סטודנטים במהלך שנת הלימודים (מדריכים שלא סיימו מטלותיהם האקדמיות לקורס מתחילים לא יוכלו ללמוד בקורס ממשיכים). על הנרשמים לקורס מדריכים ממשיכים להמציא אישור זכאות לתעודה מהקורס למדריכים מתחילים.

תכנית הלימודים (שלב ב' מדריכים ממשיכים)

  • תיאוריות בהדרכה
  • מיומנויות בהדרכה למתקדמים
  • סוגיות נבחרות בהדרכה
מבנה התכנית
תכנית דו-שנתית (4 סמסטרים) במקביל לשנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת חיפה.
תכנית למדריכים מתחילים: הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים, ביום ג' ו-ה', בין השעות 14:00-09:00
סה"כ 90 שעות לימוד אקדמיות.

תכנית למדריכים ממשיכים: הלימודים יתקיימו אחת לשלושה שבועות, ביום ב', בין השעות 9:00– 12:00, סה"כ 40 שעות לימוד אקדמיות.

מטלות
המשתתפים יידרשו לקרוא חומר ביבליוגראפי, להגיש עבודות בכתב בכל הקורסים ולהביא חומר מעבודתם בשדה לקבוצות הדיון וההדרכה.
 
סגל המרצות
גב' אורלי אביטל , עובדת סוציאלית
ד"ר נאוה ארקין, עובדת סוציאלית
גב' מרים בן עוז, מ"א, עובדת סוציאלית
גב' אירית גיל לב, מ"א, עובדת סוציאלית
גב' הדס דיקמן, מ"א, עובדת סוציאלית
גב' דליה דישון, מ"א, עובדת סוציאלית
גב' תמי הנדלמן בן שמעון, מ"א, עובדת סוציאלית
ד"ר שרון נחמני, עובדת סוציאלית
גב' לירון פלג הדומי עובדת סוציאלית                                                                            
גב' ורדית קסל, מ"א, עובדת סוציאלית  
 
תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך והיחידה ללימודי שדה,
בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

התעודה תוענק לכל שלב בנפרד.

דמי הרשמה
300 ש"ח   
 
שכר לימוד
5,000 ש"ח  למדריכים מתחילים בשנה"ל תש"פ

2,400 ש"ח  למדריכים ממשיכים בשנה"ל תש"פ

משתתף אשר ידריך סטודנטים של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה יהיה זכאי למלגת שכר לימוד.

הרשמה ופרטים

להרשמה יש לפנות לגב' לילך אורון יחידה ללימודי שדה, בית הספר לעבודה סוציאלית.

טלפון: 04-8240805

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 רק לאחר אישור על קבלה לתכנית מגב' אורון, יש לשלוח את טופס ההרשמה למשרדי ה"יחידה ללימודי המשך" .