הכשרת מדריכים לסטודנטים בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת חיפה
תכנית דו-שנתית 

ייעוץ אקדמי: ד"ר נאוה ארקין

מנהלת התכנית: תמי הנדלמן בן שמעון, עובדת סוציאלית

 

מטרת התכנית

הכשרת עובדים סוציאליים לתפקידי הדרכה של סטודנטים בלימודי שדה:

הקניית ידע; מיומנויות וכלים בתחום ההדרכה; העמקת ידע בסוגיות ספציפיות בהדרכת הסטודנטים.

מבנה התכנית
תכנית דו-שנתית (4 סמסטרים) הכוללת שני שלבים, מתקיימת במקביל לשנה"ל האקדמית באוניברסיטת חיפה.

מדריכים מתחילים (שלב א'):  הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים, ביום ג' ו-ה', בין השעות 14:00-09:00, סה"כ 90 שעות לימוד אקדמיות.

מדריכים ממשיכים (שלב ב'):  הלימודים יתקיימו אחת לשלושה שבועות, ביום ב', בין השעות 9:00– 12:00, סה"כ 40 שעות לימוד אקדמיות.

 

אוכלוסיית יעד 

מדריכים מתחילים (שלב א'):  עובדים סוציאליים בעלי חמש שנות ותק לפחות וניסיון בטיפול ישיר (במתודה הפרטנית והקהילתית/קבוצתית), אשר עובדים שנה אחת לפחות בשירות בו מתכוונים להדריך.

תנאי קבלה: יתקבלו לתכנית עובדים סוציאליים אשר אושרו כמדריכי סטודנטים על ידי ועדת קבלה של היחידה ללימודי שדה והתחייבו להדריך סטודנטים.

 

מדריכים ממשיכים (שלב ב'):  מדריכים אשר סיימו את תכנית שלב א' למדריכים מתחילים וידריכו סטודנטים במהלך שנת הלימודים (מדריכים שלא סיימו מטלותיהם האקדמיות לקורס מתחילים לא יוכלו ללמוד בקורס ממשיכים). על הנרשמים לקורס מדריכים ממשיכים להמציא אישור זכאות לתעודה מהקורס למדריכים מתחילים.

תכנית הלימודים

מדריכים מתחילים (שלב א'):

הלימודים יעסקו בהיבטים תיאורטיים של ההדרכה ובפרקטיקה של ההדרכה. התכנים העיקריים:

  • תיאוריות הדרכה: פרטנית, קבוצתית וקהילתית
  • מיומנויות בהדרכה ומתן הדרכה על הדרכה: פרטנית, קבוצתית וקהילתית

מדריכים ממשיכים (שלב ב'):

התכנים העיקריים:

  • תיאוריות בהדרכה
  • מיומנויות בהדרכה למתקדמים
  • סוגיות נבחרות בהדרכה
מטלות
המשתתפים יידרשו לקרוא חומר ביבליוגראפי, להגיש עבודות בכתב בכל הקורסים ולהביא חומר מעבודתם בשדה לקבוצות הדיון וההדרכה.

סגל המרצות

גב' אורלי אביטל , מ"א, עובדת סוציאלית          גב' מדלן שמשום, מ"א, עובדת סוציאלית                גב' דליה דישון, מ"א, עובדת סוציאלית

גב' ורדית קסל, מ"א, עובדת סוציאלית             גב' הדס דיקמן, מ"א, עובדת סוציאלית                   גב' תמי הנדלמן בן שמעון, מ"א, עובדת סוציאלית

גב' אירית גיל לב, מ"א, עובדת סוציאלית          ד"ר שרון נחמני, עובדת סוציאלית

 

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל דרישות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך והיחידה ללימודי שדה, בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

התעודה תוענק לכל שלב בנפרד.

דמי הרשמה

  • מדריכים מתחילים )שלב א'):  500 ₪
  • מדריכים ממשיכים )שלב ב'):  300 ₪

שכר לימוד

  • מדריכים מתחילים )שלב א'): 5,000 ₪    
  • מדריכים ממשיכים (שלב ב'):  2,400 ₪

משתתף אשר ידריך סטודנטים של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה יהיה פטור מתשלום שכר הלימוד.

 

הרשמה ופרטים
להרשמה יש לפנות לגב' לילך אורון יחידה ללימודי שדה, בית הספר לעבודה סוציאלית.
טלפון: 04-8240805
דואר אלקטרוני:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 רק לאחר אישור על קבלה לתכנית מגב' אורון, יש לשלוח את טופס ההרשמה למשרדי ה"יחידה ללימודי המשך" .