תכנית הכשרה - אוניברסיטת חיפה

LOGO BITUACH LEUMI 2

 

  

הכשרה למתנדבים חדשים

בשיתוף עם שירות ייעוץ לקשיש, המוסד לביטוח לאומי

מנהלת התכנית: גב' אלפא רוטשטיין, מ"א

מטרת התכנית
הכשרת מתנדבים לעבודת התנדבות במסגרת שירות ייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי על-ידי הקניית ידע ומיומנויות בהדרכת צוות המוסד.

אוכלוסיית יעד
מתנדבים חדשים המוכנים להתחייב לעבודה רצופה בתחום הזיקנה.

תכנית הלימודים
מדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל
היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של הזיקנה
מיומנויות תקשורת
סיורים במרכזי יום לקשיש ובבתי אבות

מבנה התכנית
הרצאות, סימולציות ודיונים קבוצתיים.

משך התכנית
הלימודים יתקיימו בסמסטר ב', אחת לשבוע בימי א', בין השעות 14:00-10:00.

שכר לימוד
יפורסם סמוך לתחילת הלימודים.

הרשמה
בתחנות הייעוץ לקשיש ולפנסיונר של המוסד לביטוח לאומי, הקריות, חדרה, חיפה, נהריה והסביבה.

פרטים בתחנת יעוץ לקשיש, חיפה, שד' פל-ים 8, טלפון: 04-8544141