הכשרה לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

תכנית הכשרה שנתית לטיפול קליני בפגועות/ים מינית

מידע נוסף

טיפול בנשים במעגל הזנות ופגיעות מיניות

קורס לאנשי טיפול

מידע נוסף