shiluv 

 

שילוב תפיסת העולם הבודהיסטית בעבודה הקלינית

 

מנחה: ד"ר דניאלה אילון

 

רקע

הגישה הבודהיסטית לסבל אינה שמה דגש על סילוקו בהכרח אלא על התייחסות לסבל כאתגר לחיים. האם, מתי וכיצד ניתן להכיל גישה זו בעבודתנו הקלינית? ואם כן, מה מקומו של המטפל בטיפול כזה?

 

בין נושאי הסדנא:

  • "חכמת זרעי החרדל"-התוודעות לסבל האנושי, הרחבת המיכל, נוכחות בלתי מותנית עם הקיים כמרכיב עיקרי בבריאות גופנית ונפשית

  • מהמילה לחוויה-הכח המרפא הטמון באפשרות לחוות באופן ישיר: התבוננות שקטה בתהליכי השתנות מתמדת בטבע

  • תפקיד המטפל- על אי ידיעה יודעת, על תודעת המתחיל, על אי עשייה והקשבה עמוקה

  • מקומו הנוכח, החשוב אבל הצנוע של המסייע

  • התמודדות עם רגשות שליליים בטיפול על פי הגישה הבודהיסטית (כעס, פחד, חרדה ועוד)

  • הבנת חוסר השלמות האנושים שבו כאתגר במסע להתעוררות

  • טיפוח רגשות מיטיבים בטיפול: חמלה, סליחה, חסד והוקרת תודה

  • התמודדות עם זקנה, חולי ומוות

אוכלוסיית יעד 

סדנא זו מיועדת למי שיש לו רקע בסיסי בפסיכולוגיה בודהיסטית. 
הסדנה מתאימה לכל מי שהגישה והתרגול הבודהיסטיים מהווים נדבך משמעותי בעבודתו כגון רופאים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מטפלים בהבעה, יועצים חינוכיים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, עובדי סיעוד, אנשי חינוך וכו'.
שיטות הלימוד:
הסדנא תהיה חוויתית-תרגולית ויכלול פרקי זמן של מדיטציה בשתיקה, לימוד ושיחה, חקירה אישית וקבוצתית, ותרגילים שונים. חלקם ייתמך על ידי כתבים מהספרות והשירה הקשורים לעולם המיינדפולנס.
מבנה הסדנא:
שישה מפגשים בימי ד' בין השעות 16:30-20:00
החל מתאריך: 6 לנובמבר 2019 
סה"כ 14 שעות לימוד אקדמיות

 

 
עלות:
דמי הרשמה: 200 ₪ שאינם מוחזרים
שכר לימוד:  900 ₪
 אישור
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בסדנא וימלא אחר כל הדרישות, יוענק לו אישור מטעם מרכז שילוב והיחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.    
על המנחה:
ד"ר דניאלה אילון, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בתנועה, מטפלת על פי עקרונות הפסיכותרפיה הבודהיסטית.
 
לפרטים והרשמה:
אתר מרכז שילוב: www.shiluv-bodymind.co.il    
טל': 04-9931110, 050-8529455, 050-8529239
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.