תנאי קבלה ודרישות ההכשרה:

אוכלוסיית יעד

מטפלים באמנויות, בעלי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות המוכר על ידי המל"ג (תנועה, פסיכודרמה, דרמה, מוסיקה, ביבליותרפיה ואמנות חזותית), שלוש שנים (לפחות) לאחר סיום התכנית להכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות ("שנה ג")* ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית במסגרת מערכתית תחת הדרכה פסיכודינמית, בעלי תואר ראשון טיפולי (פסיכולוגיה/ע"ס) או שהשלימו את הדרישות לקורסים בפסיכולוגיה לפי דרישות המל"ג לקבלה לתואר שני בטיפול באמנויות.
פסיכולוגים בעלי תואר שני במסלול הקליני, הנמצאים בעת ההרשמה לפחות שנתיים בהתמחות בפסיכולוגיה קלינית במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית.
עובדים סוציאליים בעלי תואר שני בע"ס במסלול טיפולי, בעלי שלוש שנות ניסיון בהיקף של 1/2 משרה לפחות לאחר סיום לימודיהם, במוסדות מוכרים להתמחות בבריאות הנפש.
פסיכיאטרים מומחים ומתמחים.

תינתן העדפה למועמדים בעלי ניסיון של שנתיים בבריאות הנפש או מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית (ניתן להשלים במהלך הלימודים לשם קבלת תעודה).

המועמדים העומדים בתנאים הנ"ל יוזמנו לראיון קבלה (ועדת הקבלה יכולה להחליט לא לזמן או לקבל את כל המועמדים, המיון ייערך לפי שקול דעתה המקצועית)

*לרבות בעלי תואר שני שהינם בוגרי.ות תכניות תעודה תלת-שנתיות בטיפול באמצעות אמנויות (המוכרות ע"י יה"ת) העומדים.ות בדרישות שעות ההכשרה הנדרשות עפ"י המל"ג. 

דרישות התכנית

השתתפות פעילה בלפחות 80% משעות הלימוד בתכנית ותשלום שכר הלימודהתנסות בת שנתיים במתן טיפולים במוסדות בריאות הנפש הציבורית (מוסדות המוכרים להתמחות קלינית)השתתפות של שנה (לפחות) בטיפול באוריינטציה פסיכודינמיתהשתלבות במקום עבודה מערכתי שמתקיימים בו טיפוליים דינמיים ארוכי טווח, ליווי של לפחות שני טיפולים פרטניים בכל שנת לימוד וקבלת הדרכה פרטנית לאורך השנההצגה של לפחות שני מקרים בסמינר הקליני בכל שנת לימודבתום הלימודים תוגש עבודת גמר – תיאור מקרה הכולל אינטגרציה של החומרים שנלמדו.המעבר משנה לשנה מותנה בציון "עובר" בכל אחד מן הקורסים, כולל בהדרכות פרטניות וסמינרים קליניים.

תעודה  

לתלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים, ימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק תעודת גמר בפסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

דמי הרשמה

300 ₪

שכר לימוד

14,300 ₪ לשנה"ל תשפ"ג