תכנית תלת שנתית להכשרה ברוח יהודית

תכנית תלת/ארבע שנתית

 פיתוח איכויות וכלים טיפוליים המאפשרים מגע עמוק וחי עם החוויה הנוכחת. 

מידע נוסף

תכנית תלת שנתית מבוססת גישות טיפוליות מגוונות

תכנית תלת שנתית מבוססת גישות טיפוליות מגוונות

מידע נוסף

תכנית תלת שנתית בגישה דינמית פסיכואנליטית

תכנית תלת שנתית בגישה דינמית פסיכואנליטית

מידע נוסף