תכנית מודולרית תלת שנתית להכשרה בגישה פסיכו-דינמית