פסיכותרפיה אינטגרטיבית לטיפול באנשים במחצית השנייה של החיים

סמסטר א‘ שנה״ל תשפ“ב

ניהול אקדמי: ד״ר סוניה א. פאו ופרופיובל פלגי

צוות המרצים: יפורסם בהמשך

רקע
גם בגיל מבוגר האדם יכול לצמוח ולהתפתח ובעזרת פסיכותרפיה וליהנות מתהליכי שינוי. לפסיכותרפיה באנשים במחצית השנייה של החיים מאפיינים וכלים ייחודיים המסייעים למטפל באדם בהתמודדותו עם אתגרי הזקנה. הקורס המוצע נותן את הבסיס להתערבות טיפולית באוכלוסיה המבוגרת, כאשר הקורס הוא חלק מתכנית לימודי פסיכותרפיה באוכלוסייה זאת. תכניתנו בנויה ממודולות סמסטריאליות. ניתן להשתתף בכל מודולה בנפרד ולהתמחות בתחום שאותה המודולה מציעה. כמו כן, ניתן לצבור מודולות כולל עמידה בכל הדרישות עד לצבירה של 600 שעות לפי דרישות האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה (*תמצית של התכנית המלאה בת ה- 600 שעות כולל דרישות התכנית המלאה, מופיעה למטה) ולקבל תעודה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית שמוכרת על ידי האיגוד. קורס המשלב מפגשים בזום ומפגשים פיזיים לבעלות ובעלי מקצועות טיפוליים. המפגשים הם חווייתיים, אינטראקטיביים על בסיס שיתוף פעיל בקבוצה.
 
מטרות הקורס
הקניית בסיס תיאורטי ופרקטי להתערבויות טיפוליות בקרב אנשים במחצית השנייה של החיים. רכישת ידע, מיומנויות וניסיון מעמיקים בפסיכותרפיה לאנשים במחצית השנייה של החיים.
 
נושאים מרכזיים
מבוא לפסיכותרפיה לגיל השלישי (12 ש‘).
יחסי מטופל/ת מטפל/ת (22 ש‘).
כלים אבחוניים (8 ש‘).
אתיקה (8 ש‘).
תיאוריות רקע להתערבות הטיפולית והצגות מקרים (10 ש‘)
 
אוכלוסיית יעד
בעלי תואר שני במקצוע טיפולי (במקרים מיוחדים בעלות ובעלי תואר ראשון טיפולי עם ותק מעל 10 שנים).
 
מסגרת הלימודים
יתקיימו 15 מפגשים בסמסטר א', בימי א' בין השעות 14:00 - 17:30.
המפגשים יתקיימו בזום למעט בתאריכים: 10.10.21, 17.10.21, 9.1.22, 30.1.22 בהם המפגשים יתקיימו באוניברסיטת חיפה.
בתאריכים 31.10.21, 5.12.21 לא יתקיימו לימודים.

סה״כ 60 שעות לימוד אקדמיות.

דרישות התכנית
 • נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים
 • השתתפות פעילה בכיתה
 • קריאה הצגת מקרים מהשטח
תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר הדרישות האקדמיות של הקורס יקבל אישור לימודים מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

ניתן לצבור מודולות* כולל עמידה בכל הדרישות עד לצבירה של 600 שעות לפי דרישות האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה (*תמצית של התכנית המלאה בת ה- 600 שעות כולל דרישות התכנית המלאה, מופיעה למטה) ולקבל תעודה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית שמוכרת על ידי האיגוד.

* פתיחת כל מודולה תלויה במספר הנרשמים המשלמים. אין היחידה מתחייבת לפתוח בעתיד מודולות נוספות או לספק את המסגרת הלימודית לסיום התכנית המלאה.

דמי הרשמה
100 ₪
 
שכר לימוד
3,600 ₪
 
לפרטים והרשמה
היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, 3498838
מגדל אשכול, קומה 7 חדר 701 ; ימים א' – ה', שעות 08:00 – 13:00
טלפון: 04-8240801 דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

לטופס ההרשמה לחצו כאן

*תמצית של התכנית המלאה בת ה- 600 שעות כולל ל דרישות התכנית

נושאי המודולות הנוספות
 • בסיס תיאורטי ללוגותרפיה
 • כלים אבחוניים למצבי זקנה
 • מבוא לפסיכולוגיה חיובית
 • מבוא לדרמה תרפיה
 • מודולות שונות ביחסי מטופל/ת - מטפל/ת
 • מודולות שונות באתיקה בטיפול
 • מדולות שונות להדרכה קבוצתית לפי גישות טיפול הנלמדות בתכנית
 • התמודדות עם סוף חיים: לוגותרפיה ואקזיסטנציאליזם
 • כלים אבחוניים בלוגותרפיה
 • הגישה הנרטיבית בטיפול באנשים בסוף החיים
 • פסיכודרמה בטיפול באנשים בסוף החיים
 • התפתחות אישית
 • דיכאון בזקנה וכלים מהלוגותרפיה
 • גישות נוספות לטיפול באנשים זקנים הובלים מדכאון: CBT, מיינדפולנס, פסיכולוגיה חיובית והגישה הנרטיבית
 • בדידות בזקנה
 • לוגותרפיה בהתמודדות עם בדידות
 • גישות נוספות לטיפול באנשים זקנים הסולים מבדידות: מיינדפולנס, פסיכולוגיה חיובית והגישה הנרטיבית
דרישות התכנית לקבלת התעודה
 • נוכחות מלאה, השתתפות פעילה והצגת מקרים מהשטח
 • קריאה שוטפת
 • 150 שעות טיפול באנשים במחצית השנייה בחייהם
 • 75 שעות הדרכה פרטנית על טיפולים אלה
 • כתיבת 2 מטלות במהלך הלימודים ועבודה מסכמת בסיום התכנית
 • המלצה (לקבלת התעודה המלאה): טיפול אישי במהלך לפחות שנה