טיפול מיני

מתי ואיפה?
ימי ה'
08:00-14:00
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
תכנית דו-שנתית

קהל יעד
בעלי תואר טיפולי בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה ורפואה.

ניהול אקדמי
גב' רחלי ראובני, מ"א
ריכוז אקדמי
גב' הדס פורת, מ"א

ייעוץ אקדמי
פרופ' מרלין סופר

פרח לוטוס צבעוני

אודות התכנית

התכנית לטיפול מיני הינה בסיס אקדמי לצורך הכשרה והתמחות בטיפול מיני על פי דרישות האיגוד המקצועי למטפלים מיניים בישראל-איט"ם* ודרישות איגודים מקצועיים ברחבי העולם.
קיימת מזה זמן רב דרישה למטפלים ולשירותים נלווים (רפואיים ופארא רפואיים) בצפון הארץ העוסקים במיניות האדם ומחויבים למקצועיות, נגישות ועולם ידע מעודכן וחדשני.
טיפול מיני שואף לסייע לכל פרט להגשים את תפיסת המיניות שלו עצמו ובקשרים אינטימיים תוך מתן כלים פרקטיים, הבנה רגשית דינמית והתייחסות חברתית למיניות כעמוד שדרה בבריאותו הנפשית. הכשרת מטפלים מתחומי הפסיכולוגיה והרפואה בעולם ידע זה, תעניק רובד משמעותי ומעמיק להטבת חיי המטופל.

מיניות הינה חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם, מלידתו ועד סוף חייו. יש הרואים במיניות ציר מרכזי להתפתחות האדם, יחסיו הבינאישיים ושלמותו. ארגון הבריאות העולמי (WHO), הגדיר את מיניות האדם כאנרגיה המניעה אותנו לבקש חום, אהבה ואינטימיות.

השפעתה ניכרת על הפרט במחשבות, רגשות ואינטראקציות  בינאישיות  ולפיכך היא כה משמעותית לבריאות הפיזית והנפשית של כל אדם ואדם ומכאן שהזכות לממש אותה, נכללת בזכות היסוד של הפרט להיות בריא. יחד עם זאת, השיח התרבותי – חברתי,  יצר מסביב לתחום משמעותי זה טאבו המונע מרבים לממש את  מיניותם. במציאות של מסרים סותרים אודות מיניות, מין ומגדר, נחלשת היכולת שלנו לדבר מיניות באופן אותנטי.

מטפלים קליניים, זוגיים ואנשי רפואה מוצאים עצמם פעמים רבות מול אתגר קיום השיח על מיניות ובשל העדר הכשרה מתאימה בתחום המיניות, נותרים עם סט כלים חסר וידע שאינו מספק להתייחסות ומתן מענה הולמים. 

תכנית הכשרה זו מיועדת לאנשי טיפול השואפים להרחיב את ידיעותיהם ולרכוש כלים מעשיים לעבודה טיפולית בנושאים השונים של מיניות האדם ובטיפול בדיס-פונקציות מיניות של הזוג ושל הפרט.

קבלת הסמכה בטיפול מיני ע"י איט"ם היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים מול האיגוד.

אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד.

מקלדת מחשב עם שתי אותיות מודגשות בה CV

תנאי קבלה
אנשי מקצוע בעלי תואר שני : עו"ס, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, רופאים (MD) בעלי רישיון לעבודה בישראל.
המועמדים יעברו ראיון אישי.
תישקל קבלה של מטפלים ואנשי רפואה וסיעוד מתחומים שונים בעלי תואר שני מוכר.
*תתקיים וועדת החלטה לאנשי מקצוע מתחומי טיפול נוספים עפ"י כישורים וניסיון מקצועי.

ערימת ספרים צבעוניים

דרישות ההכשרה

1. 80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות  לאורך הלימודים. התלמיד מתחייב כחלק מדרישות ההכשרה לקחת חלק פעיל בשיעורים ובהדרכות.
2. קריאת חומר ביבליוגרפי
3. הגשת תרגילים.
4. כתיבת עבודה מסכמת וקבלת ציון עובר.
5. כל תלמיד נדרש לקחת חלק במסגרת טיפולית במהלך הלימודים ולקבל עליה הדרכה אישית.

ספרים צבעוניים על מדף

תכנית הלימודים

שנה א':

 • סדנאות SAR – sexual attitude reassessment
 • טיפול מיני פסיכו סקסואלי
 • טיפול מיני אינטגרטיבי – שילוב בין גישות : דינמי, ממוקד רגש, cbt ועוד.
 • מיניות ברצף החיים
 • פרוטוקולים בטיפול מיני
 • פיזיולוגיה של המיניות
 • קורס הדרכה קבוצתית שלב א’

 

שנה ב':

 • קורס הדרכה קבוצתית שלבים ב’ + ג’
 • העמקה בסוגיות בטיפול מיני פרטני וזוגי:
 • טיפול מיני בלהטב״ק, טיפול מיני בנפגעי.ות טראומה, טיפול זוגי מיני ממוקד רגש eft, טיפול זוגי מיני ממוקד מובחנות, טיפול מיני מותאם תרבות ודת, טיפול ושיקום מיני, טיפול מיני באמצעות סרוגייט, מיינדפולנס ככלי בטיפול מיני ועוד

סדנאות ייחודיות

 • מיינדפולפלז’ר, טנטרה, אימגו
 • SAR – sexual attitude reassessment

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ה', בין השעות 08:30 – 13:45.

סה"כ 336 שעות לימוד אקדמיות.

ד"ר אלוני רוניתד"ר אלרן עינתגב' ברונר גילה, מ"א
ד"ר גבירץ מידן עטרתגב' ורוד שלי , מ"אגב' ורמן אורלי, מ"א
מר זילגר זיו, מ"אפרופ' חרותי רפיגב' יטבת איריס, מ"א
ד"ר מאייר גילמר מגד אמיתי, מ"אגב' מגנט מיה, מ"א
גב' מחאג'נה אריג', מ"אגב' פורת הדס, מ"אד"ר פלג שגיא טל
גב' ראובני לי, מ"אגב' ראובני רחלי, מ"אד"ר שדמון שלומית
ד"ר שטיין נלי

300 ש"ח

12,300 ש"ח לשנה"ל תשפ"ד

עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

מרכזת התכנית גב' דגנית רייזה פריימן

דוא"ל draize@univ.haifa.ac.il