אודות היחידה

היחידה ללימודי המשך אמונה על פיתוח וניהול תכניות אקדמיות שלא לתואר, המיועדות לאקדמאים בוגרי הפקולטה או בוגרי תואר בעל זיקה לתכניות ההכשרה.

היחידה הוקמה בשנת 1978 כחלק מבית הספר לעבודה סוציאלית לשם פיתוח תכניות לימוד שלא לתואר וקיום השתלמויות לעובדים סוציאליים לטובת התפתחותם המקצועית.
עם הקמת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות וצמיחתה המהירה, התרחבה גם פעילות היחידה ללימודי המשך וכיום מציעה היחידה תכניות לימוד שונות ומגוונות לבוגרי הפקולטה. 
עוד מציעה היחידה הכשרות מקצועיות בתחומי המחקר וההוראה של הפקולטה לארגונים להם זיקה לתחומים אלו, לצד ליווי אקדמי של תכניות מקצועיות הנלמדות במוסדות חיצוניים ועומדות בסטנדרטים האקדמיים הדרושים.