פסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות

מתי ואיפה?
ימי א'
08:00-14:00
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
תכנית תלת-שנתית

קהל יעד
מטפלים באמנויות, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים.

ניהול וריכוז אקדמי
ד"ר עינת שופר אנגלהרד

ייעוץ אקדמי
גב' יפה פרץ צדוק, מ"א

איור צבעוני מופשט

אודות התכנית

הפסיכותרפיה והאמנויות – השפה הסמויה של הנפש: למפגש בין הפסיכואנליזה והאמנויות ממשקים פילוסופיים, תרבותיים והיסטוריים. התיאוריה הפסיכואנליטית הקלאסית מושפעת מהאמנות ומציעה תובנות על הטרנספורמציה שהאמנות מזמנת ליוצרים ולמתבוננים בה. ביטויים בתנועה, מוסיקה, משחק, טקסטים ויצירה משמשים שפה שנוגעת באזורים ראשוניים של קשר בין-אישי והוויה, הם מספקים נתיב לעולם הפנימי של המטופל, ללא-מודע, הלא-ידוע ואף הפרימיטיבי. ביטויים אלה גם בעלי פוטנציאל לחולל שינוי עמוק בנפש. בדומה לעבודת חלום, היכולת לתפוס בדעת ולבטא במילים את תוצרי הנפש הנולדים בתנועה, ביצירה מוזיקלית ובציור, היא שברירית וחמקמקה ודורשת הקשבה רגישה ומתמסרת והתבוננות תיאורטית מעמיקה.
התכנית מציעה מסגרת ייחודית ומקיפה ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, תוך העמקה במפגש בין הפסיכואנליזה לבין האמנויות בתיאוריה ובפרקטיקה הטיפולית. הלימודים מורכבים מקורסים עיוניים, סמינרים קליניים, סדנאות באמנויות והשתתפות בהדרכות אישיות.

במהלך הלימודים יחשפו התלמידים לזרמים מרכזיים בחשיבה האנליטית הקלאסית והעכשווית, החל מהנחת היסודות בחשיבה של פרויד ודרך התפתחויות בחשיבה לאורך השנים, קליין, ויניקוט, ביון, יונג, תיאורית העצמי ותיאורטיקנים מהגישה ההתייחסותית. בנוסף, נעסוק בתרגום הרעיונות התיאורטיים לשפת האמנויות השונות והטיפול באמצעותן.
ההוראה בשיעורים תתבצע במתכונת של סדנה, המשלבת בתהליך הלמידה התנסויות מתחום הטיפול באמנות חזותית, מוסיקה, דרמה, ביבליותרפיה ותנועה, במטרה להרחיב את ההכרות עם הביטוי של חלקים קדומים, השלכתיים ולא מילוליים, ומתוך הבנה כי שילוב בין תהליכי חשיבה ראשוניים ושניוניים יספק מרחב לצמיחה אישית ומקצועית. למידה המשלבת חקירה אישית באמצעות תהליכים חווייתיים/יצירתיים, תעורר חשיבה ושיח מעמיק בהבנות הפסיכודינמיות ותיצור קרקע לממד שלישי, הנוצר במפגש בין התיאוריה, הקליניקה והיצירה.
מטרות התכנית
הקניית מסגרת לפיתוח והעמקה בידע ובחשיבה הפסיכואנליטית
בניית מרחב לפיתוח כישורים קליניים, בהתייחס לטכניקה ולנוכחות הטיפולית
העמקה במפגש בין הביטוי ביצירה/החוויה לתיאוריה ולקליניקה
תמיכה בתהליכי צמיחה אישית כחלק מביסוס זהות קלינית רחבה

* התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. הקבלה לאגודה היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובעים האגודה ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים אל מול האגודה. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאגודה.

מקלדת מחשב עם שתי אותיות מודגשות בה CV

תנאי קבלה

 • מטפלים באמנויות, בעלי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות המוכר על ידי המל"ג (תנועה, פסיכודרמה, דרמה, מוסיקה, ביבליותרפיה ואמנות חזותית), שנתיים (לפחות) לאחר סיום התכנית להכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות ("שנה ג") ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית במסגרת מערכתית תחת הדרכה פסיכודינמית, בעלי תואר ראשון טיפולי (פסיכולוגיה/ע"ס) או שהשלימו את הדרישות לקורסים בפסיכולוגיה לפי דרישות המל"ג לקבלה לתואר שני בטיפול באמנויות.
 • פסיכולוגים בעלי תואר שני במסלול הקליני, הנמצאים בעת ההרשמה לפחות שנתיים בהתמחות בפסיכולוגיה קלינית במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית.
 • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני בע"ס במסלול טיפולי, בעלי שנתיים ניסיון (לפחות) בעבודה טיפולית במסגרת מערכתית תחת הדרכה פסיכודינמית.
 • פסיכיאטרים מומחים ומתמחים.
 • מומלץ כי המועמדים יעברו טיפול אישי בגישה פסיכודינמית במשך שנה לפחות, לפני תחילת הלימודים.
ערימת ספרים צבעוניים

דרישות ההכשרה

 • השתתפות פעילה בלפחות 80% משעות הלימוד בתכנית ותשלום שכר הלימוד
 • התנסות בת שנתיים במתן טיפולים במוסדות בריאות הנפש הציבורית (מוסדות המוכרים להתמחות קלינית). ניתן להשלים לפני קבלה ללימודים או במהלכם
 • השתתפות של שנה (לפחות) בטיפול באוריינטציה פסיכודינמית
 • השתלבות במקום עבודה מערכתי שמתקיימים בו טיפוליים דינמיים ארוכי טווח, ליווי של לפחות שני טיפולים פרטניים בכל שנת לימוד וקבלת הדרכה פרטנית לאורך השנה
 • הדרכות אישיות בהיקף 40 שעות בכל שנת לימודים
 • הצגה של לפחות שני מקרים בסמינר הקליני בכל שנת לימוד
 • בתום הלימודים תוגש עבודת גמר – תיאור מקרה הכולל אינטגרציה של החומרים שנלמדו
 • הדרכות אישיותהתכנית מחייבת את הלומד להיות בהדרכה אישית בהיקף של 40 שעות בכל שנת לימודים. במהלך שלוש השנים על הלומד להיות מודרך על ידי שני מדריכים שונים. ההדרכה תינתן על ידי פסיכותרפיסטים שהינם מטפלים באמנויות ומדריכים / פסיכולוגים קליניים / פסיכואנליטיקאים מרשימת המדריכים של התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות. תלמידי התכנית זכאים לתעריף הדרכה מוזל (250 שקלים, כולל מע"מ) אצל המדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התכנית
 • המעבר משנה לשנה מותנה בציון "עובר" בכל אחד מן הקורסים, כולל בהדרכות פרטניות וסמינרים קליניים
ספרים צבעוניים על מדף

תכנית הלימודים

הסיטואציה הטיפולית- מושגי יסוד, מרצה: גב' סאסי פוקס, מ"א
 מהי הסיטואציה הטיפולית? בשנים שחלפו מתקופתו של פרויד ועד ימינו עברה הפסיכואנליזה תמורות רבות, ואופן העבודה בקליניקה השתנה באופן דרמטי. מאנליזות על הספה בטרקלינים של וינה ועד הפסיכותרפיה בשיחה פנים אלא פנים, בקליניקה ומחוץ לה, באמצעות דיבור, משחק, אמנות ותנועה בשילוב כלים מגוונים, עד כי שנתה פניה כמעט ללא היכר.
האמנם?
בקורס נתבונן במושגים ובהנחות הבסיס של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית.
נעמיק בהבנה של המושגים הבסיסיים בפסיכואנליזה תוך בחינה של האופן שבו הם באים לידי ביטוי בהשתקפויות השונות שלהם בעבודה בקליניקה כיום.
נבחן מושגי בסיס כמו הקשר הטיפולי, הקשבה, תהליכי העברה והעברה נגדית, הלא מודע, הסטינג הטיפולי, תחילת וסיום טיפול ועוד.
לעיתים נבין ונענה על שאלות ולעיתים נסתקרן ונפתח פתח לשאלות חדשות, ובכך נחייה, נעמיק, ונעשיר את העבודה הטיפולית בקליניקה.
במפגשים נקרא יחד כתבים של פרויד, ויניקוט, קוהוט, מיטשל ואוגדן. נתבונן יחד בדוגמאות קליניות מתוך הכתבים של פסיכואנליטקאים אלה, אך בעיקר מתוך העבודה הטיפולית בקליניקה שלכם.

"מילים ורעיונות אף פעם לא עומדים במקום, והקורא נדרש, בניסיונותיו להבין, לחפש התחלה חדשה שממנה יוכל לשוב ולצאת למסע" (אוגדן).

שפת הלא מודע אצל פרויד וממשיכיו- מבט פסיכואנליטי ואומנותי, מרצה: ד"ר יעל שלום- צדק
מושג הלא מודע נחשב לתגלית המרכזית של התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית המושתתת על דיבור. החל מימיו הראשונים פרויד ניסה להתחקות, כקלינאי וכתיאורתיקן, אחר האמת הלא מודעת של המטופל בכדי לעזור לריפויו.
לשם כך הוא פיתח שיטות שונות לזיהוי ולהגעה אל הלא מודע הנפשי כמו: אסוציאציות חופשיות, פירוש החלום ופליטות פה.
מאז התפתחו הגישות והדרכים לגילוי תהליכים לא מודעים תוך הכרה הולכת וגוברת במוגבלות המילים ובפער בינן לבין הלא מודע הנפשי.

בקורס נעקוב אחר התפתחות מושג הלא מודע וביטויו בשפה הנפשית דרך הגותו של פרויד וממשיכיו כאשר המטרה היא להבין את המנגנונים הנפשיים הלא מודעים העומדים בבסיס השפה הלא מודעת בטיפול הנפשי.
כמו כן נעמוד על הקשר בין שפת הלא מודע לשפת האומנות. זאת מתוך ההבנה כי הפסיכואנליזה, כדיסציפלינה המושתתת על דיבור ושפה מילולית, מתקשה להגיע לאזורים נפשיים לא מודעים שלרוב אינם מיוצגים באופן סימבולי.
לשם כך נבחן טקטסים של הוגים העוסקים בלא מודע האומנותי והיצירתי מפריזמה פסיכואנליטית כמו פנחס נוי, איתמר לוי ועוד.
דרך השילוב בין שפת הלא מודע בפסיכואנליזה ובאמנות נעמיק בהבנת האומנותיות והיצירתיות שבלב ההליך האנליטי.

הפעולה היצירתית בטיפול הפסיכואנליטי: רצף היסטורי של התפתחות הפסיכואנליזה, מרצה: ד"ר מיכל בת אור
בקורס נדון ביחסים בין היבטים מילוליים להיבטים ראשוניים בטיפול הפסיכואנליטי כפי שהומשגו ונתפסו מאז ראשית ההגות הפסיכואנליטית ועד ימינו. נעסוק בגישות השונות החל מזו של פרויד ועד גישות התייחסותיות עכשוויות.

יסודות החשיבה הקלייניאנית – מבט תיאורטי וקליני, מרצה: גב' חן רן אלמוג, מ"א
המושגים המקוריים והשנויים במחלוקת של מלאני קליין השפיעו השפעה עמוקה ומתמשכת על המחשבה והמעשה הפסיכואנליטיים ויש בהם תרומה חשובה לתיאוריה ולטכניקה בפסיכותרפיה.
הקורס יעסוק ברעיונותיה המרכזיים של קליין ובבחינה של מושגי יסוד בחשיבה הקלייניאנית דרך המשגתם על ידי מלאני קליין עצמה וכמה ממשיכיה, ודרך התבוננות באופן בו הם מתגלמים בעבודה הקלינית. המושגים שייבחנו הם: טיפול בילדים, העולם הפנימי; הפנטסיה הלא מודעת; התפתחות החשיבה ויצירת הסמלים; העמדות (פרנואידית-סכיזואידית ודיפרסיבית); חרדה, העברה והעברה נגדית; דחף חיים ודחף מוות, שנאה וצרות עין, אהבה ותיקון.
קליין פיתחה את התיאוריה והטכניקה שלה מתוך תצפיות ועבודה טיפולית עם ילדים צעירים והשתמשה רבות באמצעים אומנותיים, כמו ציור משחק ודרמה.
בקורס נשאף לעיבוד נוסף של רעיונותיה מתוך המבט הייחודי של הטיפול באומנויות.
נפנה את מבטנו למפגש היצירתי והחי עם הסיפור הנברא מתוך הפנטזיה הלא מודעת ועולמו הפנימי של המטופל ועם התפקידים השונים שמגלמים האובייקטים הפנימיים, ונבחן כיצד ניתן להבין ולהשתמש בתפקידים עליהם מלוהק המטפל במסגרת מרכזיותם של יחסי ההעברה.

קשב ופרשנות מילולית ולא מילולית במפגש הטיפולי, מרצה: ד"ר עינת שופר אנגלהרד
הקורס יעסוק באופן שבו הקשב האנליטי מעצב את מלאכת הפרשנות לחומרי הנפש המילוליים והלא מילוליים.
נתייחס להבנה של פרויד על קשב ופרשנות דרך הייחודיות של מושג הדחף והמיניות הילדית, למול, קשב ופרשנות אצל קליין אשר הדגישה את תהליכי הפיצול והתיקון של האובייקט, דרך וויניקוט אשר הדגיש את מרכזיות היצירתיות והמשחקיות עבור הנפש, וביון אשר עסק בתהליכי חשיבה וחלימה של חומרים נפשיים כדרך להשגת טרנספורמציות נפשיות בשדה הבין-אישי.
כל אחת מהתיאוריות מזמינה להקשבה קצת שונה לקונפליקט, להתפתחות, לרגרסיה, לסובלימציה ומסמנת את היעדים של אומנות הפרשנות.
ביטוי באמנות בטיפול מייצר קרקע לחיבור בין אספקטים פסיכולוגיים – המחשבה, התפיסה, העיבוד הסימבולי של החוויה – לבין חוויה סומטית.
אופן המעבר מהמילה לביטוי באמנות ומהאומנות למילה מבוסס על מאפייני ההקשבה האנליטית של המטפל, כאשר המשגה מילולית כמו הזמנה ליצירה או פעולה במרחב מהוות את הפרשנות המוענקת למטופל.
הקורס יעמיק בדרכי הקשב והפרשנות אשר מוצעות בתיאוריות השונות, ובייחודיות של אופני ההתערבות השונים בהתייחס לתכנים מילוליים ולא מילוליים במפגש הטיפולי.
הלמידה תתבסס על קריאה של הסטודנטים לקראת השיעור ודיון על שאלות ותובנות מתוך הקריאה. המפגשים ישלבו חשיבה תיאורטית, התנסות אישית בתנועה, במוסיקה, כתיבה ואומנות, הצגות מקרים קליניים ודיון בנושאים הנלמדים.

מפגש עם חשיבתו של וילפרד ביון, מרצה: גב' מירית קציר, מ"א
חשיבתו של ביון ניחנה בעושר רעיוני ומקורי. חלק ממקורותיה שואבים השראה מפרויד וקליין אך פיתוחם הורחב ואף שונה ללא הכר.
ביון מציע ניתוח תיאורי של צפיה בנפש האדם, כזו שתשלב כמה נקודות מבט שיתלכדו לרגעי אמת.
הוא הניח את קיומו של מודל בו יכולתו של האדם לשאת תסכול וכאב נפשי תשפיע על הדרך האינסופית לידיעת
עצמו. הוא עוסק בחוויה הרגשית ובתהליכי הטרנספורמציה שהחוויה עוברת בנפש לכדי צמיחה מנטלית או לכיוון של חסימה וצמצום.
נפגש עם מבחר מכתביו ונתוודע לתסכול הנלווה לקריאה שכן כתיבתו של ביון מונעת מניסיון בלתי פוסק
לתקשר משהו שהוא מעבר לשפה.
הדבר מקביל לתפיסתו את הפער בין העולם החושי לרגשי, בין המילים לחוויה, בין הכמיהה לסדר ופשר לבין התפזרות ואי בהירות הכרוכות בסבל בכל מפגש עם המציאות.
נסקור כמה מושגים בסיסיים בחשיבתו של ביון ומעט בכתבי ממשיכיו ונשלב בדוגמאות ואסוציאציות
מהקליניקה ועולם האמנות שמיטיב להמחיש את ניסיונו של האמן להתמיר חוויות רגשיות לייצוגים מוחשיים
ולעורר בצופה מגע עם אמת רגשית שהיא בעיני ביון, כמו מזון מחייה לנפש.

וויניקוט – בריאה והשתכנות, נגיפה ועיוות, מרצה: גב' ליאת לידה – סנדומיר, מ"א
מטרת הקורס להכיר את עיקרי המודל ההתפתחותי הייחודי שמשרטט וויניקוט השואף למימוש הפוטנציאל האישי של הסובייקט: במצב הבריא, סביבה טובה דיה אפשרה בריאה/גילוי, ואז יוכל הסובייקט להתפתח באופן מממש ואותנטי, שמאפשר משחקיות, ספונטניות, יצירתיות; במצב הפתולוגי, ההתפתחות הרגשית הפרימיטיבית לא התרחשה באופן מספק בשל תנאים חודרניים של נגיפה (impingement) מצד הסביבה, תגובתיות כוזבת ושיבוש ההתפתחות.
בטיפול יהיה אז צורך לשוב ל'אזור האסון' (מודל הרגרסיה לתלות).
בקורס ילמדו שלבי ההתפתחות לפי הרצף שמציג וויניקוט, מתוך כתביו ומתוך כתיבתם של אנליטיקאים אחרים אודות עבודתו (פיליפס, ליטל, בולאס, אוגדן, ואח').
נכיר את הקשרים בין מודל ההתפתחות לבין הטכניקה והמעשה הטיפולי הוויניקוטיאני שאינם רואים בפרשנות מטרה, אלא מבוססים על נוכחות, החזקה, מרחב פוטנציאלי ומשחקיות.
לאורך לימוד מושגי היסוד בחשיבתו פורצת הדרך לזמנו (אומניפוטנציה, אובייקטים ותופעות מעבר, שימוש באובייקט, רגרסיה לתלות ועוד) , נתמקד בשוני מקודמיו (פרויד, קליין) שסלל את הדרך לזרם העצמאי ולממשיכיו.
נתייחס לסוגיות המחלוקת מול קליין- יחידת אם-סביבה ותינוק שאינו נפרד בהולדתו, שאלת הדואליות מול האחדות, דחף החיים אל מול דחף המוות (שאלת שורשי התוקפנות), והתנועה ההתפתחותית בין התמזגות לבין נפרדות בראי היחסים, תוך קיומו של מרחב ביניים (מרחב פוטנציאלי).
בבסיס אלה ניצבת מהות היחסים בין פנים לחוץ לתפיסתו של וויניקוט, עליה נשים דגש גם בהתייחס למציאות היום ול'מקום בו אנו חיים'.
חשיבתו היצירתית של וויניקוט מזמינה לאינטגרציה של הידע התיאורטי בשילוב אומנויות.
עבורנו זוהי הזדמנות לחשיבה החורגת אל אזורים קרובי חוויה הן בחשיבה התיאורטית, הן בעבודה הקלינית והן בהוראת הקורס.
בשיעורים יושם דגש על תהליכים יצירתיים שנוכחים בעבודה הקלינית של המשתתפים.
בסיום הקורס נקיים Journal Club שיאפשר התנסות בחומרים תיאורטיים דרך האומנויות.

מצבים מנטאליים ראשוניים, מרצה: גב' סמדר קורן, מ"א
בקורס תוצג היכרות ראשונה עם התיאוריה והקליניקה של מצבים מנטאליים ראשוניים, המאפיינים אזורים נפשים של תחילת החיים ומצבים פתולוגיים קשים.
ניתן לתאר מצבים מנטאליים ראשונים “כקומת הבסיס הנפשית” בהתגבשות תפיסת העצמי ולראות את התפתחות אופנות ההתקשרות בין תינוקות וסביבתם, ובמיוחד האם, כיסוד להתפתחות הנפשית.
מצבים טראומטיים בשלבי התפתחות אלו מייצרות תופעות פתולוגיים, הן אצל הילד והן אצל המבוגר.
חוויות שלא עברו ייצוג סימבולי ונותרו גולמיות וגופניות, נחוות כתחושות ריקות, חורים שחורים, סימפטומים גופניים, ועוד.
מטרת הטיפול באנשים הסובלים מפגיעות רגשיות מוקדמות כאלה, לפענח ולשים במילים חוויות בליתי מילוליות ומאיימות אלה וכך להפכן למובנות, ולפיכך לנסבלות יותר.
בקורס נבין התפתחות נורמטיבית והתארגנויות נפשיות פתולוגיות בשלבים אלו, (אוגדן, ביון, סטרן, וויניקוט) הגנות אופייניות למצבים מנטאליים ראשונים כגון "הזדהות דביקה" (מלצר) "עור משני" (ביק) ותאוריות וטכניקות טיפול מתאימות: הן פסיכולוגיות (ויניקוט, אלוורז, מקדוגל) והן מתחומי הטיפול באמצעות הגוף והאומנויות השונות.
בקורס נקרא את המאמרים ונדון בהם תוך ליווי התיאוריה בלימוד דרך התנסויות והתרכזות בגוף בתחושותיו ובתנועתו.

חלומות- תאוריה והתנסות, מרצה: גב' תמר עיני להמן, מ"א
"….חֲלוֹם חָלָמְתִּי וַתִּפָּעֶם רוּחִי לָדַעַת אֶת הַחֲלוֹם" (דניאל ב', ג').
מהי הדרך הפסיכואנליטית לדעת חלום?
כיום אנו רואים בחלום מראה למורכבות חיי הנפש של האדם.
הסיפור ההזיתי, העמוס רגשית, המבולבל והלא מובן, הוא חלק מתוך עולם נפשי רחב וייחודי המורכב משלל יחסים, תכנים ודיאלוגים.
בקורס נרחיב את ידיעתנו לגבי משמעותן של החלומות בנפש האדם בראי הפסיכואנליזה מפרויד ועד ימינו.
נתחיל בראיית החלום כ"דרך המלך ללא מודע"; כייצוג פנימי של משאלות, דחפים רגשות ואירועים לא מעובדים.
נמשיך דרך ראיית החלום כהעברה וכביטוי למערכת היחסים בין המטפל למטופל.
נעבור דרך התייחסות לסיפור החלום כהתגלמות קבוצת הדמויות הפנימית והמופנמת בנפשו של המטופל המיוצגת ע'י 'משיכת המכחול' הדרמטית של מטפורות ודימויים ועד לתפיסת החלום ברמה האנטרסוביקטיבית, כזו הרואה בו ביטוי למצבי עצמי שונים בהקשר קומוניקטיבי בינאישי.
דרך הגישות השונות נעסוק גם בדרך העבודה עם חלומות בתוך התהליך הטיפולי, ובאופן בו נוכל להעמיק דרכם את הבנת עולמם הפנימי של המטופלים ולאפשר תנועה נפשית.
בנוסף, נקדיש גם "לחלימה" של המטפל בזמן המפגש (reverie) ולחלומות של המטפלות.ים על מטופלים.
שפת החלום והשפות האומנותיות נפגשות ונושקות זו לזו.
החלום מזמן דרמה מלאת צבעים, דמיון, תנועה, צלילים וקולות.
החלום, כמו הטיפול הפסיכואנליטי, משתנה מרגע לרגע, תמיד בתנועה ותמיד ביחסים (עם חלקי נפש אחרים ועם דמויות מופנמות ואמיתיות).
החלום כמו המפגש הפסיכואנליטי, הוא ייחודי, חד פעמי ורב מימדי, ובשניהם יש חלק אומנותי משמעותי המכיל בתוכו אלתור, הפתעה ויצירתיות.
העמקת הקשר של מטפלות.ים לשפות האומנות, היא איפה, העמקת הקשר וההבנה לעולם החלום ולפסיכואנליזה.
בקורס יביאו המטפלות.ים חלומות אישיים, איתם נעבוד גם דרך השפות האומנותיות השונות.
היכולת לחלום בהקיץ קשורה קשר הדוק לאפשרות לחוש חיות פנימית.
לא פעם מטופלות.ים מגיעות.ים עם סוג של "מוות נפשי" ללא יכולת לחלום.
בחלק החוויתי של הקורס נעזר בגוף, בתנועתו ובאלתור קולי, כדי ליצור חלומות ולהתחבר אליהם כאמצעי "לחלום את עצמינו לתוך קיום" (אוגדן).
ידוע כי ה-reverie מחשבות, תחושות גופניות, דמיונות וזיכרונות העולים בתודעתו של המטפל/ת בעת הפגישות מתגלים כמפתח לעולמו הפנימי של המטופל/ת ודרכם ניתן לזהות חוויות של חיות ומוות נפשי.
בקורס נלמד לעורר ולהזמין את ה- reverie דרך קול, תנועה וציור וגם באמצעות מיינדפולנס וכתיבת רצף.
דרך כל אלו נתבונן על האספקטים השונים של החלום בחיינו כבני ובנות אדם וכמטפלות.ים.

שם הקורס: יסודות החשיבה והטיפול היונגיאני, מרצה: גב' תמר שליט ברלב, מ"א
תרומה מרכזית של קרל גוסטב יונג לעולם הטיפול הינה החיבור שהוא עושה בין העולם הפנימי האישי, לעולם הארכיטיפי והסימבולי הקולקטיבי.
בכך, למעשה, הוא מקשר בין ההבנה העמוקה בנפש האדם ובתהליכים הפסיכולוגיים אותם הוא עובר, לבין השימוש באמנות ככלי הן להבנת התהליכים והן לקידומם.
הקורס יפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד של התאוריה היונגיאנית, ועם העקרונות הטיפוליים, באמצעות המיתוס של "מסע הגיבור והגיבורה".
בקורס נגע בתפיסתו המרכזית של יונג את מבנה הנפש, ונתמקד בחידוש של יונג בדבר הלא מודע הקולקטיבי, ועולם הארכיטיפים.
בנוסף, נדבר על המעשה הטיפולי באוריינטציה היונגיאנית, המבוסס על האילוסטרציות של ה"רוזריום פילוסופורום".
לפי יונג, הסימבוליזם הינו הגשר המקשר בין המודע ללא מודע.
לכן, לדעתי, הדרך ללמוד את עיקרי חשיבתו של יונג , שהינה לעיתים מאד מופשטת, מחייבת שילוב בין החלקים התודעתיים תאורטיים לבין שימוש באמנות כדרך לחבר את חלקי הנפש השונים.
משום כך הלמידה התאורטית תהיה מלווה בחשיפה רבה לאמנות- הן באמצעות מצגות, סרטים וכד', והן ביצירה ממשית.
נהיה "הגיבורים והגיבורות", ונפגוש את הארכיטיפים המרכזיים והעקרונות האנליטים בתוך השלבים השונים של המסע.
בנוסף, נביא מקרים וחלומות לניתוח מנקודת מבט יונגיאנית.

גישת העצמי- בראי הטיפול באומנויות, מרצה: גב' סמדר בארי ברג, מ"א
גישת פסיכולוגיית העצמי, שנהגתה על ידי היינץ קוהוט, הינה תיאוריה קוהרנטית ומקיפה על האדם, מהלך התפתחותו התקין, צרכיו הנפשיים הבסיסיים, מקורות הסבל שלו והדרך לטפל בהם.
היעד ההתפתחותי האנושי, לפי פסיכולוגיית העצמי, הוא לצמוח כאדם בעל עצמי יציב ולכיד, כאשר היחסים הראשונים עם הזולת מהווים הסבר לצמיחה תקינה של מבנה העצמי או לפסיכופתולוגיה.
פסיכולוגיית העצמי היא פסיכולוגיה חיובית ואופטימית באשר לטבעו של האדם והאנושות בכלל, המדגישה את הפוטנציאל הגלום ברוח האדם המאפשר התפתחות לאורך כל שלבי החיים.
במהלך הקורס נכיר את המושגים המרכזיים של התיאוריה דוגמת; נרקיסיזם, עצמי, זולתעצמי, אמפתיה ועוד.
דרך הצגה של דוגמאות מהספרות, מהקליניקה ומתוך הפרקטיקה של התלמידים, נלמד על הרלוונטיות של גישת פסיכולוגיית העצמי לעבודה המקצועית בטיפול בהבעה ויצירה – באיזה אופן התבוננות דרך גישת העצמי יכולה להפרות עבודה זו, וכן כיצד באמצעות שפת היצירה והטיפול דרכה ניתן ליצור עמדה טיפולית אמפתית וקרובת חוויה, אליה חותר קוהוט בכתביו.

אתיקה בפסיכותרפיה, מרצה: ד"ר מעיין למפרט צמרת
הקורס עוסק בהתבוננות בעשייה הטיפולית דרך הפריזמה האתית.
בקורס נלמד להבחין בין אתיקה לחוק, בין אתיקה למקצועיות ובין אתיקה למוסר.
נעסוק בקוד האתי ונתייחס למושגים מרכזיים בתחום.
לצד זאת נערוך דיון וחשיבה על דילמות אתיות בטיפול העולות בחיי היום יום של העשייה המקצועית באמצעות דוגמאות של המשתתפים.

טיפול במצבי קיצון ושבר, מרצה: טלי עציון רון, מ"א
הקורס יסקור דוגמאות קליניות מהספרות הפסיכואנליטית של טיפולים במצבי קיצון, כגון מרגרט ליטל של ויניקוט, קארן של דייויס ועוד.
דרך הדוגמאות נראה כיצד המושגים התיאורטיים מתממשים בחדר הטיפולים בתוך ההתרחשות הערה והחיה בדיאדה הטיפולית. מצבי הקיצון משפיעים בעוצמה הן על המטפל והן על המטופל ומאפשרים למידה מרתקת על מצבי הנפש, המרחב הטיפולי ועל האפשרות לתנועה ואף להחלמה בטיפול.
בנוסף, דרך המקרים, מתאפשרת הצצה על המטפלים עצמם- על אישיותם המורכבת, השימוש שהם עושים בהעברה הנגדית ועל התנהלותם בפועל בחדר הטיפולים.

פסיכותרפיה באמנויות בטראומה: על יצירה באיזורי שבר וחלל, מרצה: ד״ר מיכל בת אור
הקורס יהווה מקום להיכרות, העמקה ויצירת חיבורים שבין מושג הטראומה הנפשית מתוך ההגות הפסיכואנליטית, והיצירה האמנותית כמרחב של נוכחות, עדות, נגיעה ואיחוי באיזורים שבהן הלשון משותקת. נעסוק במספר תמות עיקריות- תופעת ״החזרה הכפייתית״ המתגלמת ביצירה, ובמעבר שבין התנועה הכפייתית ליצירתית; תופעת הפרגמנטריות בזיכרון הטראומתי, והמעבר לתסריט של ליקוט, הצבה, יצירת חיבורים ונרטיבים; תופעת ההיעדר והחלל בזכרון טראומתי, והדהודו ביצירה באורח צורני ומבני, כנוכחות שניתן להיות עדים לה; שיקום המרחב המעברי בקרב מטופלים שחוו טראומה נפשית, כאופנות המתנגדת למצבי קפאון, הימנעות ודיסוציאציה; נעסוק גם במונח המטפלת הפצועה היוצרת, תוך התבוננות ביצירות של מטפלות המציגות את יצירתן במרחב הציבורי.
הקורס יכלול קריאה בד בבד של טקסטים פסיכואנליטיים, משדה הטיפול באמנויות וטקסטים ויזואליים ומילוליים מתוך תערוכות אמנות.

הגישה ההתייחסותית, מרצה: גב' דניאלה זילבר
הגישה ההתייחסותית מכירה בהשפעה ההדדית הבלתי נמנעת של שני השותפים במפגש הטיפולי. התיאוריה ההתייחסותית, באמצעות הטכניקה, חוקרת את המארג הנוצר בין המערך התוך נפשי ובין החוויה האינטר-סובייקטיבית בתוך התהליך, ומאפשרת הבנייה משותפת של משמעויות המתגלות בתהליכי העברה והעברה נגדית ובמרחב המשותף שיוצר הצמד מטפל- מטופל. הקורס יציע היכרות עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתיחסותית והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבת גישה זו, ביניהם: שיח וקשר של הכרה הדדית, פרשנות כהבניה הדדית, עצמיים מרובים, דיסוציאציה ואנאקטמנט, השלישי ההתיחסותי, חשיפה עצמית של המטפל ועוד. באמצעות קריאה מודרכת ודיונים תאורטיים וקליניים, נתעמק בכתביהם של הוגים מרכזיים כמו: מיטשל, בנג‘מין, ארון, ברומברג דיוויס ואחרים.

עקרונות מנחים במיינדפולנס ויישומם בפסיכותרפיה באומנויות, מרצה: גב' דנה מלכי סיגל
בקורס זה נלמד ונתרגל טכניקות מיינדפולנס (קשיבות) ונבחן את יישומם ועיבודם בשדה האמנותי.
מדיטציה היא מצב בו תשומת הלב שלנו ערה, ומצב זה מתקיים בכל פעילות- בתנועה, ובצליל, בצבע, במילה ובדרמה. הפסיכולוגיה הבודהיסטית מעשירה ומרחיבה את כלי המטפל ואת הבנת המטופל. נחקור יחד מושגים מעולם זה באופן חווייתי בקורס.
נלמד ונתרגל טכניקות בסיסיות כגון : מדיטציה חד נקודתית- וכיצד היא תומכת במטפל/מטופל ובקשר הטיפולי; הדמיות, ודמיון מודרך – כלים ליצירת ״מקום בטוח״, ועיבוד חלומות/רגשות/חשיפות בדמיון; מדיטציות תיוג ועבודה עם מחשבות- שימוש במדיטציות אנליטיות ומדיטציות תיוג לשם עבודה על חלקים קוגניטיביים והגמשתם בעבודה הטיפולית. מדיטציות לפיתוח חמלה ואמפטיה כלפי המטופל (טונג לן -מדיטציה לפיתוח חמלה עצמית וחמלה לאחר- במעגלים קונצנטרים); טכניקות נשימה והרפיה (שימוש במצבי דחק, חרדה, ועבודה עם הלא מודע).

 

סמינר הדרכה

לאורך כל שלש השנים מתקיים סמינר קליני. חברי הקבוצה נותרים קבועים ובכל שנה מתחלף מנחה הסמינר. חלוקה כזו מאפשרת עבודת עומק מתוך היכרות עם חברי הקבוצה ועם האישיות הטיפולית המתפתחת אצל כל אחד ואחת, ולצד זאת היכרות עם מנחים שונים וסגנונות התבוננות מגוונים על חומרים קליניים.

מטרת הסמינר היא לפתוח מרחב קבוצתי שיאפשר לכל משתתף להמשיך ולפתח את העצמי שלו/ה כפסיכותרפיסט/ית דרך הבאת מקרים לדיון בקבוצה, עבודה על תהליכי העברה והעברה נגדית ושימוש בקולות ותחושות בקבוצה כ"היכל של מראות" היכולים לתת זוויות הסתכלות מגוונות להבנת המקרה ודרך עבודתו של המטפל.

דרכי ביטוי ותקשורת באמצעות אמנויות – סדנה, מרצה: נעמה רביד, מ"א
במרחב הטיפולי ובקשר הטיפולי מעבר לביטויים אומנותיים מאפשר למטופל להביע את עצמו ולהתקרב להבנה של עולמו הפנימי באופנים ראשוניים ובלתי אמצעיים. באמצעות ביטויים אמנותיים, תהליכים נפשיים-דינמיים מהדהדים לרבדים עמוקים של הנפש ולעבר היחסים המופנמים והממשיים בחדר. כך, הביטוי ביצירה מהווה אלטרנטיבה והשלמה לביטוי המילולי של האדם לעצמו ולסביבה. במסגרת הסדנא נתנסה במגוון ביטויים הבעתיים בלתי מילוליים כגון מוסיקה, תנועה, אומנות וכתיבה. הסדנא תספק מרחב לשכלול והרחבת השפה היצירתית כדרך להביע ולתקשר את העולם הפנימי: תחושות, רגשות, זיכרונות ואסוציאציות. המרחב ההבעתי בסטינג הטיפולי מאפשר לשהות במרחב חלימה תוך אישי ובינאישי אשר מעמיק את הקשר והתהליך הטיפולי. באמצעות טקסטים, חומרי אומנות וגוף, נחווה את האופן בו ניתן לתת צורה ומשמעות לחוויות לא מילוליות. נעמיק את ההכרות עם הכלים ההשלכתיים, נחוש כיצד מעבר בין האומנויות השונות מאפשר טרנספורמציה רגשית ומנטלית ונעמיק את החוויה והשימוש בחומרים אלו בחדר הטיפולים. נפתח ערוץ הקשבה לחומרים המתהווים ומתגלים במרחבי היצירה גם בכדי שערוץ יצירתי זה יהיה זמין עבורנו בתהליך הטיפול הדינמי.

חשיבה טרנספורמטיבית וחתירה לחופש אנושי והפצתו – סדנה, מרצה: סנדרה הלוי
הסדנה תתמקד בתהליכים של מגע עם השכבה הנפשית הלא מובחנת [ביון, ורמוט], חשיבת חלום וחשיבה טרנספורמטיבית לעומת חשיבה מאגית [אוגדן], ועידוד אינטראקציות רספונסיביות הקשורות לאופן המגע הזה, המייצרות ומפיצות חופש אנושי [סימינגטון].
במסגרת החיבור ההדדי בין שפת החשיבה הפסיכואנליטית לשפת הטיפול בתנועה ובאמנויות נעמיק במושגים התיאורטיים המתוארים וננסה לחבר אותם לעבודה של טיפול באמנויות בהסתמכות על ניסיונם הקליני של משתתפי הסדנה.

כתיבה קלינית – סדנה, מרצה: ד"ר עינת שופר אנגלהרד
הכתיבה הקלינית מהווה שער לנפש, לחשיבה רגשית, ולעשייה טיפולית ההופכת גלויה לעין האחר.
במפגש ניצור מרחב ביניים לכתיבה קלינית. נלמד דרכים לשילוב של היצירה בכתיבה, ולשילוב תהליכי הערכה בטיפול באמנויות בהצגה של אבחנה דינאמית. נעמיק בבחירה של תמות לכתיבה, ובדרכים להמשגה של החשיבה הדינמית בשילוב הביטוי באמנויות ובהנגשה של הרעיונות לקורא.
במסע למציאת סגנון אישי בכתיבה, נתייחס לתוכן בצד סגנון הכתיבה, לתיאור המלל בצד תיאור הפעולה במפגש, ולהבדל בין התדיינות תיאורטית להצעה של המשגה חדשה. נלמד דרך קריאת מאמרים והעמקה בדרכי הכתיבה של תיאורטיקנים מרכזיים ודרך חשיבה משותפת על מקרים שיוצגו על ידי המשתתפים.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי א' בין השעות:

שנה א': 15:00 – 08:30

שנה ב': 14:00 – 08:30

שנה ג': 16:00 – 08:30

סה"כ 597 שעות לימוד אקדמיות בשלוש שנים

 קורסים עיוניים: במהלך שלוש השנים ילמדו 12 קורסים עיוניים. בכל אחד מהקורסים יושם דגש על שילוב בין הבנות תיאורטיות, העבודה הקלינית וביטוי באמנויות  (מוזיקה, דרמה, כתיבה, תנועה ואמנות חזותית). אופן הלמידה ישלב בין קריאה, דיון והתנסות חווייתית. הלמידה המשלבת הבעה וחקירה אמנותית תהווה מנוף לאינטגרציה בין ממד החשיבה, הרגש וההוויה, לשם העמקה בחומרים התיאורטיים והביטוי שלהם במפגש הקליני.

סמינרים קליניים: יתקיימו קבוצות הדרכה 2-3 קבוצות הדרכה. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך כל שנות הלימוד. המדריכים יתחלפו אחת לשנה.

סדנאות אימפרוביזציה, יצירה וספונטניות באמנויות: בנוסף לסדנאות העיוניות הלימודים יכללו גם שלוש סדנאות המתמקדות בביטוי, יצירה, ספונטניות, העמקה בהקשבה וחקר המפגש הבין אישי באמצעות האמנויות.

הדרכות אישיות: התכנית מחייבת את הלומד להיות בהדרכה אישית בהיקף של 40 שעות בכל שנת לימודים. במהלך שלוש השנים על הלומד להיות מודרך על ידי שני מדריכים שונים. ההדרכה תינתן על ידי פסיכותרפיסטים שהינם מטפלים באמנויות ומדריכים / פסיכולוגים קליניים / פסיכואנליטיקאים מרשימת המדריכים של התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות. תלמידי התכנית זכאים לתעריף הדרכה מוזל (250 שקלים, כולל מע"מ) אצל המדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התכנית.

שיעורים מרוכזים: בסמוך לפתיחת הלימודים/בסיום שנה ילמדו שלושה קורסים קצרים מרוכזים בלמידה מרחוק.

פעילות מדעית: פעם בשנה יתקיים מפגש של כלל התלמידים עם צוות ההוראה/ההדרכה, 'קהילה לומדת', בו יתקיים דיון סביב סוגיה תאורטית או קלינית, יוצג טיפול עם התדיינות של הנוכחים או תינתן הרצאה על ידי אחד המשתתפים או על ידי מרצה אורח.

*** יתכנו שינויים

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר בפסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

300 ש"ח

14,300 ש"ח לשנה"ל תשפ"ה

עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.

מרכזת התכנית גב' שרון ליאור

דוא"ל slior@univ.haifa.ac.il