הבישול ככלי טיפולי

מתי ואיפה?
ימי ו'
8:30-13:30
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
19 מפגשים

החל בשנת תשפ"ה

קהל יעד
עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים באמנות בעלי תואר שני. מרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת (בעלות תואר ראשון) ובתנאי שיש להן ניסיון מקצועי משמעותי של שנתיים לפחות.

ניהול אקדמי
גב' מור דניאל, מ"א

יצירת מאפה עוגיות בתבניות

אודות התכנית

טיפול בבישול היא שיטה טיפולית שנשענת על העקרונות של טיפול בהבעה ויצירה ועושה שימוש בתהליכים של בישול, אפיה וכל עיבוד אחר של חומרי גלם ומזון לכדי תוצר סופי.
באמצעות תהליך הבישול מתאפשר לאדם שמבשל להביא לידי ביטוי חלקים מעולמו הפנימי באופן יצירתי וסימבולי שעוקף מחסומים שפתיים או הגנות של המטופל ובכך מסייע להגיע לחלקים הלא מודעים והכוחות המפעילים אותו. התבוננות על תהליך הבישול ועל התוצר הסופי, התייחסות לבחירותיו של המטופל ומתן פרשנות לבחירות אלו, מהווים ציר מרכזי בתהליך.
בשנים האחרונות אנשי טיפול מדיסציפלינות שונות משלבים בישול בעבודתם באופן אינטואיטיבי בהתבסס על הזמינות של פעילות הבישול, הפופולאריות שלה והרלוונטיות שלה למגוון אוכלוסיות. בהתאמה לכך, מטרתו המרכזית של הקורס היא להוות מסגרת מארגנת לשימוש בבישול ככלי בעבודה טיפולית.

מטרות התכנית

 • למידת הרציונאל התיאורטי עליו מבוסס שילוב בישול בתהליכי טיפול. רציונאל זה נוגע לעולמות תוכן מגוונים, כגון: טיפול בהבעה ויצירה, ריפוי בעיסוק, הנחיית קבוצות, תיאוריות יחסי אובייקט ועוד.
 • למידת הפרקטיקה הנוגעת לשילוב של בישול בתהליכי טיפול במתודה פרטנית, דיאדית וקבוצתית ואת פוטנציאל התרומה של פעילות הבישול עבור הבשלן כאשר נעשית בסטינג טיפולי.
 • למידת העקרונות לעבודה טיפולית בבישול שתאפשר יישום של הכלי עם מגוון אוכלוסיות ובמרחבי עבודה שונים.

נשות ואנשי טיפול בוגרי תואר שני טיפולי מתחומי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול באומנויות.
מרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת (בעלות תואר ראשון) ובתנאי שיש להן ניסיון מקצועי משמעותי של שנתיים לפחות.

תתקיים ועדת חריגים לאנשי מקצוע מתחומי טיפול נוספים עפ"י כישורים וניסיון מקצועי. 

הקבלה מותנית בעמידה בריאיון אישי.

תכנית שנתית. הלימודים יתקיימו בימי ו' בין השעות 8:30-13:30.
סה"כ 112 שעות לימוד אקדמיות.

נוכחות והשתתפות פעילה ב- 80% משיעורי התכנית

הגשת מטלות:

 • הגשת דילמה
 • הגשת מערך של סדרת מפגשי תרפיה בבישול
 • תיעוד, עיבוד ורפלקציה של פגישות תרפיה בבישול
 • העברת סימולציה בקבוצה
 • הבסיס התיאורטי לתרפיה בבישול
 • משמעות ההגשה בטיפול בבישול ועבודה עם חומרי גלם כחומרי יצירה
 • עבודה השלכתית בבישול
 • שימוש בבישול ככלי לוויסות חושי ורגשי
 • המטבח כמרחב נפשי- סימלי מזון ממטבח הנפש לפי מבט יונגיאני
 • מודלים לעבודה קבוצתית ויישומי קבוצות בישול תהליכיות
 • סוגיות בשימוש במזון בתהליכי טיפול
 • הקמת מטבח טיפולי במרחבי עבודה שונים
 • כתיבת מערכי מפגשים
 • היכרות עם מגמות עולמיות בשילוב בישול בטיפול
 • דיון בסוגיות העולות מעבודת השדה
 • פרקטיקום כיתתי
גב' אבס מיכל, מ"אגב' דניאל מור, מ"אמר כהן בועז, מ"א
גב' רוטשילד ליטל, מ"א

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

300 ש"ח

7,380 ש"ח לשנה"ל תשפ"ה

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il