הכשרת תומכים מקצועיים בקבלת החלטות

מתי?
ימי ה'
16:00-20:00
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
16 מפגשים
בסמסטר א' תשפ"ה

קהל יעד
בעלי תואר ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, בעלי ניסיון תעסוקתי של 3 שנים לפחות בתחום המשפט, מקצועות הטיפול, הכלכלה, השיקום והחינוך.
בעלי הכרות בת 3 שנים עם תחום טיפול/ליווי אנשים בעלי מוגבלות ו/או אזרחים ותיקים
הקבלה מותנית בוועדת קבלה.

ריכוז אקדמי
מאיה פרנקל-יוסף, מ"א
ייעוץ אקדמי
עו"ד כרמית טולדנו

תמונה לפרסום תכנית ללימודי תומך קבלת החלטות

אודות התכנית

התכנית תכשיר את הלומדים להתמנות כ"תומכי קבלת החלטות", בהלימה עם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18) התשע"ו-2016, אשר מעגן את הזכות לקבל "תמיכה בקבלת החלטות" לאנשים.
בלימודים יירכשו הכלים והמיומנויות הדרושים כדי לסייע לאנשים בגירים, המתקשים בהבנת המידע ובקבלת החלטות בתחומי חיים שונים, אך מסוגלים לקבלן עם עזרה ותמיכה. מטרת התמיכה היא לסייע להם בהבנת הממדים השונים בדרך לקבלת ההחלטות, לאסוף מידע רלוונטי, לשקול את החלופות השונות, ולהביע את רצונותיהם וערכיהם באופן מיטבי. התכנית תעסוק בין היתר בהיבטים משפטיים, אתיים והתנהגותיים הכרוכים בתפקיד התומך.
התכנית מוכרת ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מקלדת מחשב עם שתי אותיות מודגשות בה CV

בעלי תואר ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג, בעלי ניסיון תעסוקתי של 3 שנים לפחות בתחום המשפט, מקצועות הטיפול, הכלכלה, השיקום והחינוך.
בעלי הכרות בת 3 שנים עם תחום טיפול/ליווי אנשים בעלי מוגבלות ו/או אזרחים ותיקים
הקבלה מותנית בוועדת קבלה.

ערימת ספרים צבעוניים

דרישות ההכשרה

• 85% נוכחות לפחות בשיעורים לאורך הלימודים. התלמיד מתחייב לקחת חלק פעיל בשיעורים כחלק מדרישות ההכשרה.
• מבחן מסכם וקבלת ציון עובר.

ספרים צבעוניים על מדף

תכנית הלימודים

• שינויים בחוק הכשרות המשפטית
• מעבר ממוסד האפוטרופוסות לחלופות
• עריכת מסמכים לייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות
• הנגשת מידע בהתאם לאוכלוסיית היעד
• התמודדות עם מצבים מורכבים
• תקשורת ושפת גוף
• קבלת החלטות רפואיות
• הליך הגשת בקשה בבית המשפט
• סוגיות בהתנהלות כלכלית
• קשר עם משפחות
• סוגיות אתיות
• מפגש עם תומך ומקבל החלטות פעילים

הלימודים יתקיימו בהתאם לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ה בימי חמישי, בין השעות 16:00-20:00 לאורך כל שנת הלימודים. הלימודים כוללים הרצאות, דיונים וסדנאות.

סה"כ 66 שעות לימוד אקדמיות

גב' אפשטיין מירלהעו"ד ברכפלד אילוןגב' זורלא רונה
עו"ד טולדנו כרמיתד"ר עוזיאל- קרל סיגלגב' פלג מירי
עו"ס פרנקל-יוסף מאיהמר קרים יואבד"ר שפיגלמן כרמית-נעה

לתלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית "הכשרת תומכים מקצועיים בקבלת החלטות", תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. התכנית מוכרת ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

100 ש"ח

5,000 ש"ח לשנה"ל תשפ"ה

שכר הלימוד בכל התכניות מתעדכן מעת לעת.

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il