ביה"ס לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית- שלוחת מכללת מבח"ר

מתי ואיפה?
ימי ג'
08:30-14:00
מכללת מבח"ר, בני ברק

משך ההכשרה
תכנית תלת-שנתית

קהל יעד
פסיכיאטריות, בעלות תואר שני טיפולי בתחומי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול באמנויות.

ניהול וריכוז אקדמי
גב' מאיה מאיר בן יהודה, מ"א

ייעוץ אקדמי
פרופ' רבקה יהב

אודות התכנית

בית הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית פועל קרוב לשלושים שנה, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, ובכשיר לאורך השנים הצמחנו מאות מטפלים בגישה זו. בשנת תשפ"ג פתחנו שלוחה של התכנית עם שותפינו במכללת מבח"ר בבני ברק, במטרה לאפשר למטפלות מוסמכות להמשיך בלימודים מתקדמים, להכיר תיאוריות לעומק ולקבל כלים יישומיים כמטפלות שעובדות במגזר החרדי, וזאת בתנאים המתאימים להשקפת חייהן.
תכנית ההכשרה מאפשרת למטפלות המתעניינות בתחום הטיפול הדינמי להכיר לעומק את יסודות החשיבה הדינמית הפסיכואנליטית  ולהעמיק את ההכרות עם החשיבה התיאורטית הענפה והצומחת, תוך התמקדות בעבודה הקלינית.

לצד המפגש עם המשגות תיאורטיות מושם דגש רב על התפתחותם האישית והקלינית של התלמידים. שנות הלימוד מלוות בהדרכה הקבוצתית לצד זו האישית. כך מתאפשרת היכרות עם העולם הפנימי והדינאמיקה של המטפל והמטופל בתוך מרחב בטוח, בו יוכלו התלמידים לבחון את הדינמיקה המורכבת המתפתחת מתוך המפגש הבינאישי.

בית הספר לפסיכותרפיה מוכר על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (IAPP) וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה (ע"ר). הקבלה לאיגוד/אגודה היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובעים האיגוד/האגודה ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים אל מול האיגוד/אגודה. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד/אגודה.

תנאי קבלה

לתכנית מתקבלות עובדות סוציאליות בעלות תואר שני טיפולי, פסיכיאטריות מומחיות ומתמחות, פסיכולוגיות מומחיות ומתמחות מתחומים טיפוליים, מטפלות באמנויות בוגרות תואר ראשון ושני טיפולי. במקרים חריגים יידונו מועמדות מתחומי טיפול נוספים. 
עבור כל המועמדות נדרש ניסיון טיפולי של שנתיים לכל הפחות. מקצועות נוספים יידונו בנפרד.
מספר המקומות מוגבל.
המועמדות יעברו ראיון אישי.
התלמידות מצופות לעבור טיפול אישי בגישה פסיכודינמית של שנה לפחות, לפני תחילת הלימודים.
עדיפות תינתן לבעלות ניסיון טיפולי במסגרות המוכרות להתמחות קלינית של משרד הבריאות.

דרישות ההכשרה

1. 80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות ונוכחות מלאה בכל הסמינרים המתקיימים לאורך הלימודים. התלמידה מתחייבת כחלק מדרישות ההכשרה לקחת חלק פעיל בשיעורים ובהדרכות.
2. כל תלמידה נדרשת להשתלב במקום עבודה מערכתי שמתקיימים בו טיפולים דינמיים ארוכי טווח במשך כל שלוש שנות הלימוד, במהלכן תטפל לפחות בארבעה מטופלים, עליהם תינתן הדרכה אישית של 32 שעות בשנה.

3. בהתאם לרקע המקצועי של התלמידה ובהתאם לדרישות הקבלה, חלק מהתלמידות יידרשו להשלים התנסות במשך שנתיים לפחות במסגרת של בריאות הנפש המוכרת ומאושרת על ידי צוות התכנית. במידה והתלמידה נדרשת להשלים התנסות בבריאות הנפש עליה למצוא מקום שבו תוכל להשתלב ולטפל בארבעה מטופלים לפחות בגישה דינמית.
מסגרת בריאות הנפש תחשב מסגרת פסיכיאטרית אשפוזית, מרפאה קהילתית או פסיכיאטרית. מסגרת שבה מתקיימים טיפולים פרטניים בגישה פסיכואנליטית המלווה בייעוץ פסיכיאטרי והדרכות פרטניות דינמיות שבועיות. כל מסגרת אשר מוכרת להתמחות פסיכולוגים קליניים תחשב כמסגרת לבריאות הנפש.

4. הגשת עבודת גמר בתום השנה השלישית ללימודים. במהותה, העבודה נועדה לתת ביטוי לתהליך הלמידה המתמשך במסגרת התכנית, לשקף תהליכי אינטגרציה בין הקליניקה לתיאוריה, דרך נקודת המבט האישית והצומחת של התלמידה/המטפלת. צוות התכנית ילווה כתיבה זו.

התלמידות יגישו עבודת גמר מקורית-עותק מודפס ועותק בדואר אלקטרוני. הגשת העבודה וקבלת ציון "עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים 2023-2024 (ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים)

סמינר הדרכה:

לאורך כל שלש השנים מתקיים סמינר קליני. חברי הקבוצה נותרים קבועים ובכל שנה מתחלף מנחה הסמינר. חלוקה כזו מאפשרת עבודת עומק מתוך היכרות עם חברי הקבוצה ועם האישיות הטיפולית המתפתחת אצל כל אחד ואחת, ולצד זאת היכרות עם מנחים שונים וסגנונות התבוננות מגוונים על חומרים קליניים.

מטרת הסמינר היא לפתוח מרחב קבוצתי שיאפשר לכל משתתף להמשיך ולפתח את העצמי שלו\ה כפסיכותרפיסט\טית דרך הבאת מקרים לדיון בקבוצה, עבודה על תהליכי העברה והעברה נגדית ושימוש בקולות ותחושות בקבוצה כ"היכל של מראות" היכולים לתת זוויות הסתכלות מגוונות להבנת המקרה ודרך עבודתו של המטפל.

 

שנה א'

ליווי והחזקה טיפולית במצבי קיצון, גב' טלי עציון רון, מ"א

דרך דוגמאות ממקרי טיפול מפורסמים בספרות הפסיכואנליטית. הקורס יסקור דוגמאות קליניות מהספרות הפסיכואנליטית של טיפולים במצבי קיצון, כגון מרגרט ליטל של ויניקוט, רובי של אלוורז, קארן של דייויס ועוד.

לא גילה לפה: נפש האדם בראי הפסיכואנליזה, ד"ר עמית פכלר

הקורס יציג מושגים נבחרים בחשיבה הפסיכואנליטית, בדגש על ההקשר האישי-ההיסטורי שבו התעצבו מושגים אלה וכן על מידת התועלת שבהם להבנת הנפש האנושית ולטיפול בישראל של ימינו.

הלמידה תיעשה בעיקר בצורת דיון כיתתי במושגים הנלמדים ותוך הפעלת ביקורתיות על טרנדים אופנתיים בתיאוריות ובטכניקות טיפוליות באוריינטציה פסיכואנליטית.

החל מאמצע הסמסטר יינתן חומר קריאה רלוונטי בהתאם להתפתחות הקורס. לאורך הקורס, אין להתעסק בטלפון, לאכול או ללעוס בתוך הכיתה.

פרויד בחדר הטיפול – מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית, גב' ורד נבו  , מ"א

במהלך המפגשים נקרא יחד מתוך כתביו של פרויד ונבחן מושגי יסוד תאורטיים כמו גם כלים טכניים אותם הוא פיתח, עליהם מושתת המפגש הטיפולי הפסיכואנליטי.

נערוך היכרות עם  המושגים השונים (הלא מודע, העברה, העברה נגדית, מיניות ילדית, התסביך האדיפלי, נרקיסיזם, נוירוזות ופסיכוזות ועוד).  נדון גם בהצעותיו של פרויד לגבי הטכניקה הטיפולית -הסטינג, אופני הפירוש, התשלום וכד' כמו גם בהתבוננויותיו על כוחות המקדמים את שיתוף הפעולה וההתקדמות בטיפולים ועל התנגדויות העולות כנגד התקדמות זו. נבחן את  הרלוונטיות והביטוי של תובנותיו כיום. ניעזר לשם כך בדוגמאות מניסיונן הקליני של המשתתפות.

 

שנה ב'

הנפשות הפועלות: יחסי אובייקט מפרויד ועד ביון, ד"ר עמית פכלר

יחסי אובייקט הוא שמה של קבוצת תיאוריות פסיכואנליטיות העוסקות באופן שבו אנו מפנימים יחסים מוקדמים עם דמויות משמעותיות; הפנמות אלה, בתורן, ממחיזות ומלהקות את הדרמה של עולמנו הפנימי ומעצבות במידה רבה את האינטראקציות שלנו עם דמויות במציאות החיצונית.

הקורס יציג את תולדות הרעיונות הפסיכואנליטיים של יחסי אובייקט דרך העמקה במושגים המרכזיים שנלמדו בשנה א': עיבוי, התקה, העברה, הפנמה, השלכה, פיצול, שד טוב ושד רע ועוד, ולמידת מושגים חדשים מבית מדרשם של רונלד פרברן ו-וילפרד ביון, לרבות: אובייקט מעורר, מחבל פנימי, הזדהות השלכתית, התקפות על חיבור ועוד. הדיון במושגים אלה ובהתפתחותם ישולב בהצעות ליישומים קליניים. לאורך הקורס במהלך השיעורים: מותר לשתות ולהעביר תינוק מיד ליד. אין להתעסק בטלפון, לאכול או ללעוס מסטיק.

ויניקוט – חיי הנפש המוקדמים, התפתחות העצמי ושברו, גב' מיה הולץ אבי-גיא, מ"א

במהלך הקורס נתוודע אל חשיבתו של ויניקוט, כפי שמתבטאת במאמרים שהפכו למרכזיים בחשיבה הפסיכואנליטית התאורטית והטיפולית.

נכיר את קווי היסוד של התאוריה הויניקוטיאנית על חיי הנפש המוקדמים, על שורשי ההוויה, ועל חווית העצמי של התינוק והאדם הבוגר. נלמד על התהוות העצמי בתוך יחידת אם-תינוק בשלב התלות המוחלטת, בו התינוק חווה חוויה של אומניפוטנטיות, הוזה ובורא את האובייקט הסובייקטיבי.

בהמשך נפגוש את תהליכי ההבשלה של התינוק ביחס לסביבה האמהית המאפשרת, את האפשרות הראשונית של היפרדות התינוק מן האם, המתבטאת ביכולתו ליצור אובייקט מעבר, וביכולתו לברוא וליצור כתנאי הכרחי לתחושת עצמי אמיתי וממשי בעולם, המתקיים במציאות הניתנת לתפיסה באופן אובייקטיבי.

על רקע זה נשרטט קווי שבר בהתפ' התקינה במצבים בהם התרחשה התמוטטות, דיסאינטגרציה, כאוטיות, ויצירת עצמי כוזב.

לכל אורכו של מהלך התפתחותי זה נפגוש גם את עמדתו של ויניקוט לגבי אופן ההימצאות המיטבי של המטפל עבור מטופליו.

לבסוף, נתמקד ברגרסיה ובחשיבות הרבה שייחס לה ויניקוט כקו מרכזי בטיפול במטופלים בעלי  הפרעות שונות, אשר חוו כישלון בהתאמה לצרכיהם המוקדמים, בכך שמאפשרת הזדמנות חדשה לתיקון היסטוריית העבר המוקדמת של המטופל ולהתפתחות נפשית חדשה. זאת, על פי תפיסתו של ויניקוט, כאשר בתוך חוויה עכשווית ממושכת של קשר ראשוני בטיפול ניתן יהיה לחיות מחדש ולתקן עם המטפל את מקום הכשל. ננסה להבין את המשמעות הטיפולית של דברים אלה ואת הרדיקליות הגדולה שיש בהם מבחינת החשיבה והמעשה הטיפולי.  

חלק מהמושגים שנפגוש הם: יחידת אם-תינוק, מושקעות אמהית ראשונית, האומניפוטנציה של התינוק, מצבי אי-אינטגרציה, אינטגרציה ודיסאינטגרציה, פרסונליזציה וראליזציה, אוביקט מעבר ותופעות מעבר, מרחב פוטנציאלי, הרסנות ושימוש באובייקט, עצמי אמיתי ועצמי כוזב, התמוטטות, ועוד.

 

מצבים מנטליים ראשוניים, גב' מיכל ארוך תמיר, מ"א

מה מתרחש בתוך נפשו של תינוק רך כאשר הוא חווה עם אמו מצבים אשר אינם תואמים את הצורך שלו? זוהי חוויה בלתי נמנעת שכל תינוק חווה במידה זו או אחרת. אך מה קורה כאשר חוויה זו מתמשכת או קיצונית – בין אם בשל קשיים שחווה האֵם ובין אם בשל קונסטיטוציה מורכבת של התינוק עצמו? כיצד נרשמת חוויה קשה זו בתוך נפשו? כיצד הוא מנסה להתגונן מפניה? כיצד משפיעות חוויות אלו על מי שיהפוך להיות בבגרותו? כיצד נפגוש אותן בקליניקה ואיך נוכל להתמקם מולן כמטפלות? על שאלות אלו ועל עוד רבות אחרות ננסה לענות במהלך הקורס. נחקור לעומק את מושג "האם המתה" (ואת חוויית הדחייה הקשה הכרוכה בה); את מקורותיה ומופעיה של "העמדה האוטיסטית מגעית"; את "החורים השחורים" בנפש; נבחן בהקשרים אלו גם את מושג "הרגרסיה הטיפולית".

סדנה – העצמי המתהווה בחשיבה של ויניקוט- תיאוריה וקליניקה, גב' חמוטל רז שילוח, מ.א

בשני העשורים האחרונים לחייו נפרד ויניקוט מהפרדיגמות התיאורטיות של פרויד וקליין וגיבש את רעיונותיו ביחס להתפתחות העצמי של התינוק. כך הוא כותב: "במקום בו נמצא הסתמי (איד) של התינוק שם צריך להיות האני של האם". מודל זה של התפתחות העצמי בתוך מטריצת היחסים של התינוק והאמא מהווה עבור ויניקוט את המודל לטיפול הפסיכואנליטי ולהתפתחות העצמי של המטופל.

בסדנא נלמד מהם התנאים הבסיסיים המאפשרים את צמיחתו של העצמי, וכיצד הוא מתפתח. נעסוק במאפייניו היחודיים של העצמי כמו חיוּת, יצירתיות, פרדוקסליות וחוסר תקשורת (אינקומוניקדו) ובאופן בו שונה עצמי זה מהעצמי שתיארו פרויד וקליין. נעסוק בסכנות העומדות בפני העצמי בשבר הנפשי ובהתפתחות פתולוגית שלו שויניקוט ניסח כ"עצמי כוזב".

העיסוק בתיאוריה ילווה בתיאור טיפולים של ויניקוט שיאפשרו לעסוק ביישום התיאוריה וברלוונטיות שלה לטיפול הפסיכואנליטי.

 

סדנה – הפנטזיה הלא מודעת, גב' אורלי צרפתי פרידמן, מ"א.

הפנטזיה הלא מודעת  היא פעילות מנטלית בסיסית שמתקיימת החל מהלידה והיא חיונית לגדילה נפשית. בסדנה נלמד כיצד נבנה העולם הפנימי של התינוק באמצעות הפנטזיות ונלמד כיצד התינוק פועל על העולם באמצעותן. נלמד גם על פנטזיות א-פריוריות, הטבועות בגופנו מלידה. הפנטזיות הראשונות קשורות בעיקר לגוף האם והתכולה שלו, הן אומניפוטנטיות ופשוטות. בהמשך החיים הן נעשות מורכבות יותר, נבחן את השפעתן גם על חיי המטופל המבוגר. כמו כן, נתייחס לאופן בו פנטזיות לא מודעות מגלות את עצמן במפגש הטיפולי.

סדנה – הפרעות אכילה: הבנות דינמיות ומיומנויות טיפוליות, ד"ר שרון נחמני. הפרעות אכילה מתבטאות בצריכת מזון לקויה, בדפוסי חשיבה מעוותים על צורת הגוף והמשקל ובהערכה עצמית התלויה במראה הגוף. הסדנא תכלול שני מפגשים, בהם נדון בטווח הפרעות האכילה ונתמקד באופן שבו גישות דינמיות מסבירות את התפתחותן ושימורן. נדגים את הצעות הטיפול שמציעות פסיכולוגית העצמי וגישות אינטרסוביקטיביות, תוך שימוש בדוגמאות, והתנסות במיומנויות טיפוליות.   

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ג', בין השעות 08:30 – 14:00.
בתכנית משולבות הרצאות אורח שמתקיימות בימי הלימודים וכן סמינרים מרוכזים בין הסמסטרים, או בסוף שנת הלימודים.

תכנית הלימודים בכל שנה כוללת :
הרצאות תיאורטיות (112 ש"א – 4 שעות שבועיות)
סמינר קליני (56 ש"א – 2 שעות שבועיות)
הדרכה אישית (32 ש"א – 1 שעה בשבוע)
סמינרים מרוכזים (בהיקף שעות משתנה)

סה"כ 588 שעות לימוד אקדמיות בשלוש שנים

לרשות המועמדות והתלמידות עומדת האפשרות להתייעץ מנהלת התכנית, גב' מאיה מאיר בן יהודה, בכל תחום הקשור ללמידה, החל משלב ההרשמה ועד לסיום הלימודים בתכנית.

גב' ארוך תמיר מיכלד"ר בר נס אליסגב' גייכמן הדס, מ"א
גב' הולץ אבי-גיא מיהגב' זומרפלד אליאןגב' חלמיש לימור, מ"א
גב' מור ליטל, מ"אגב' נבו ורד, מ"אד"ר נחמני שרון
ד"ר עפר גילהגב' עציון רון טלי, מ"אד"ר פכלר עמית
גב' צרפתי פרידמן אורלי, מ"אגב' רז-שילוח חמוטלגב' שחור סטאל מור, מ"א

300 ש"ח

14,280 ש"ח לשנה"ל תשפ"ה

עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.

תלמידה אשר תשתתף באופן סדיר בלימודים ותמלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לה תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

מרכזת התכנית: גב' שרון ליאור
דוא"ל: slior@univ.haifa.ac.il

מנהלת ומרכזת אקדמית: גב’ מאיה מאיר בן יהודה
דוא"ל: mayamby@gmail.com

נייד: 054-5662589