ביה"ס לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית- שלוחת מכללת מבח"ר

מתי ואיפה?
ימי ג'
08:30-14:00
מכללת מבח"ר, בני ברק

משך ההכשרה
תכנית תלת-שנתית

קהל יעד
פסיכיאטריות, בעלות תואר שני טיפולי בתחומי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול באמנויות.

ניהול וריכוז אקדמי
גב' מאיה מאיר בן יהודה, מ"א

אודות התכנית
בית הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית פועל קרוב לשלושים שנה, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, ובכשיר לאורך השנים הצמחנו מאות מטפלים בגישה זו. בשנת תשפ"ג פתחנו שלוחה של התכנית עם שותפינו במכללת מבח"ר בבני ברק, במטרה לאפשר למטפלות מוסמכות להמשיך בלימודים מתקדמים, להכיר תיאוריות לעומק ולקבל כלים יישומיים כמטפלות שעובדות במגזר החרדי, וזאת בתנאים המתאימים להשקפת חייהן.
תכנית ההכשרה מאפשרת למטפלות המתעניינות בתחום הטיפול הדינמי להכיר לעומק את יסודות החשיבה הדינמית הפסיכואנליטית  ולהעמיק את ההכרות עם החשיבה התיאורטית הענפה והצומחת, תוך התמקדות בעבודה הקלינית.

לצד המפגש עם המשגות תיאורטיות מושם דגש רב על התפתחותם האישית והקלינית של התלמידים. שנות הלימוד מלוות בהדרכה הקבוצתית לצד זו האישית. כך מתאפשרת היכרות עם העולם הפנימי והדינאמיקה של המטפל והמטופל בתוך מרחב בטוח, בו יוכלו התלמידים לבחון את הדינמיקה המורכבת המתפתחת מתוך המפגש הבינאישי.

בית הספר לפסיכותרפיה מוכר על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (IAPP) וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה (ע"ר). הקבלה לאיגוד/אגודה היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובעים האיגוד/האגודה ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים אל מול האיגוד/אגודה. אין בסיום התכנית כדי להבטיח למועמד קבלה אוטומטית לאיגוד/אגודה.

תנאי קבלה

לתכנית מתקבלות עובדות סוציאליות בעלות תואר שני טיפולי, פסיכיאטריות מומחיות ומתמחות, פסיכולוגיות מומחיות ומתמחות מתחומים טיפוליים, מטפלות באמנויות בוגרות תואר ראשון ושני טיפולי. במקרים חריגים יידונו מועמדות מתחומי טיפול נוספים. 
עבור כל המועמדות נדרש ניסיון טיפולי של שנתיים לכל הפחות. מקצועות נוספים יידונו בנפרד.
מספר המקומות מוגבל.
המועמדות יעברו ראיון אישי.
התלמידות מצופות לעבור טיפול אישי בגישה פסיכודינמית של שנה לפחות, לפני תחילת הלימודים.
עדיפות תינתן לבעלות ניסיון טיפולי במסגרות המוכרות להתמחות קלינית של משרד הבריאות.

דרישות ההכשרה
1. 80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות ונוכחות מלאה בכל הסמינרים המתקיימים לאורך הלימודים. התלמידה מתחייבת כחלק מדרישות ההכשרה לקחת חלק פעיל בשיעורים ובהדרכות.
2. כל תלמידה נדרשת להשתלב במקום עבודה מערכתי שמתקיימים בו טיפולים דינמיים ארוכי טווח במשך כל שלוש שנות הלימוד, במהלכן תטפל לפחות בארבעה מטופלים, עליהם תינתן הדרכה אישית של 32 שעות בשנה.

3. בהתאם לרקע המקצועי של התלמידה ובהתאם לדרישות הקבלה, חלק מהתלמידות יידרשו להשלים התנסות במשך שנתיים לפחות במסגרת של בריאות הנפש המוכרת ומאושרת על ידי צוות התכנית. במידה והתלמידה נדרשת להשלים התנסות בבריאות הנפש עליה למצוא מקום שבו תוכל להשתלב ולטפל בארבעה מטופלים לפחות בגישה דינמית.
מסגרת בריאות הנפש תחשב מסגרת פסיכיאטרית אשפוזית, מרפאה קהילתית או פסיכיאטרית. מסגרת שבה מתקיימים טיפולים פרטניים בגישה פסיכואנליטית המלווה בייעוץ פסיכיאטרי והדרכות פרטניות דינמיות שבועיות. כל מסגרת אשר מוכרת להתמחות פסיכולוגים קליניים תחשב כמסגרת לבריאות הנפש.

4. הגשת עבודת גמר בתום השנה השלישית ללימודים. במהותה, העבודה נועדה לתת ביטוי לתהליך הלמידה המתמשך במסגרת התכנית, לשקף תהליכי אינטגרציה בין הקליניקה לתיאוריה, דרך נקודת המבט האישית והצומחת של התלמידה/המטפלת. צוות התכנית ילווה כתיבה זו.

התלמידות יגישו עבודת גמר מקורית-עותק מודפס ועותק בדואר אלקטרוני. הגשת העבודה וקבלת ציון "עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים 2022-2023 (ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים)

סמינר הדרכה:

לאורך כל שלש השנים מתקיים סמינר קליני. חברי הקבוצה נותרים קבועים ובכל שנה מתחלף מנחה הסמינר. חלוקה כזו מאפשרת עבודת עומק מתוך היכרות עם חברי הקבוצה ועם האישיות הטיפולית המתפתחת אצל כל אחד ואחת, ולצד זאת היכרות עם מנחים שונים וסגנונות התבוננות מגוונים על חומרים קליניים.

 

שנה א'

 

 

שנה ב'

 

 

שנה ג'

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי ג', בין השעות 08:30 – 14:00.
בתכנית משולבות הרצאות אורח שמתקיימות בימי הלימודים וכן סמינרים מרוכזים בין הסמסטרים, או בסוף שנת הלימודים.

תכנית הלימודים בכל שנה כוללת :
הרצאות תיאורטיות (112 ש"א – 4 שעות שבועיות)
סמינר קליני (56 ש"א – 2 שעות שבועיות)
הדרכה אישית (32 ש"א – 1 שעה בשבוע)
סמינרים מרוכזים (בהיקף שעות משתנה)

סה"כ 588 שעות לימוד אקדמיות בשלוש שנים

לרשות המועמדות והתלמידות עומדת האפשרות להתייעץ מנהלת התכנית, גב' מאיה מאיר בן יהודה, בכל תחום הקשור ללמידה, החל משלב ההרשמה ועד לסיום הלימודים בתכנית.

ד"ר אליס בר נס

גב' ורד נבו, מ"אד"ר עמית פכלר

גב' הדס גייכמן, מ"א

ד"ר שרון נחמני

גב' אורלי צרפתי פרידמן, מ"א

גב' לימור חלמיש, מ"א

ד"ר גילה עפר

גב' חמוטל רז-שילוח 

גב' ליטל מור, מ"א

גב' טלי עציון רון, מ"א

גב' מור שחור סטאל, מ"א

300 ש"ח

14,230 ש"ח לשנה"ל תשפ"ד

עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.

תלמידה אשר תשתתף באופן סדיר בלימודים ותמלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לה תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

מרכזת התכנית גב' שרון ליאור

דוא"ל slior@univ.haifa.ac.il